Angi et kompresjonsnivå for en fil

 1. Trykk på [Skann] eller på (SCAN)-knappen.

 2. Legg et dokument i dokumentmateren eller på glassplaten.

 3. Velg en skannemetode.

  Sende skannede data som e-postvedlegg

  Lagre skannede data i USB-minne

  Lagre skannede data i en delt mappe

  Angi en destinasjon med følgende prosedyre for den valgte skannemetoden.

 4. Trykk [Compression Rate (Kompresjonsforhold)] på [Image Settings (Bildeinnstillinger)] kategori.

 5. Velg et kompresjonsforhold.

 6. Velg et kompresjonsnivå.

 7. Velg en fargetype.

 8. Endre om nødvendig de andre innstillingene og trykk på (START)-knappen.