Angi et passord og kryptere utskriftsdataene (Kryptert, sikker utskrift)

Du kan kryptere dokumentene dine før de sendes fra en datamaskin til denne maskinen. Dokumentet skrives ikke ut og lagres i kryptert format i det interne minnet på denne maskinen inntil du skriver inn det registrerte passordet på operatørpanelet. Du kan forhindre uautorisert tilgang til konfidensiell informasjon.

Notat

 • Hvis du ikke kan lagre plassert data på grunn av utilstrekkelig ledig minne i det interne minnet på maskinen, vil en melding vises for å informere deg om at filsystemet er fullt og utskriftsjobben ikke er utført.

 • Denne funksjonen er ikke tilgjengelig med Windows XPS printerdriver eller i Mac OS X.

 • Du kan ikke bruke denne funksjonen med funksjonene for plakatutskrift og hefteutskrift sammen med Windows PCL skriverdriver hvis du deler denne maskinen via utskriftsserveren.

 • Når du bruker denne funksjonen, fjern avmerkingen i [Gi prioritet til vertsutgivelsen].

  Lagre utskriftsdata på denne maskinen før utskrift

Du kan kryptere en utskriftsfil. Kryptert data lagres i minnet på maskinen. Du kan ikke skrive ut data før du har skrevet inn passordet på operatørpanelet.

 1. Åpne filen for å skrive ut.

 2. Velg [Print] på [File]-menyen.

 3. Klikk på [Avansert oppsett].

 4. Velg kategorien [Jobbalternativer].

 5. Velg [Krypter sikker utskrift].

 6. Skriv inn et [Password (Passord)].

 7. Klikk [OK].

 8. Endre andre innstillinger etter behov og klikk på [OK (OK)].

 9. Klikk på [Print (Skriv ut)] på skjermbildet [Print (Skriv ut)].

  Den krypterte og passordbeskyttede utskriftsjobben sendes kun til denne maskinen og skrives ikke ut enda.

  Minne

  Utskriftsjobben er lagret i minnet slettes automatisk hvis utskriften er fullført eller ikke skrives ut for en viss periode. Hvis en feil oppstår ved sending av data eller jobben endres etter å ha blitt sendt, slettes jobben automatisk.

Skriver ut en kryptert og passordbeskyttet utskriftsjobb lagret i det interne minnet på denne maskinen.

 1. Trykk på [Skriv ut] eller (PRINT)-knappen.

 2. Trykk på [Kryptert jobb].

 3. Skriv inn passordet som du opprettet på datamaskinen, og trykk deretter på [OK (OK)].

 4. Når du har en liste over godkjente utskriftsjobber, trykk på [Print (Skriv ut)] ved de jobbene du vil skrive ut.

  For å skrive ut alle utskriftsjobbene som vises, trykk på [Print All (Skriv ut alle)].

  Trykk på [Delete (Slett)] for å slette de angitte, godkjente jobbene. Trykk på [Delete All (Slett alle)] for å slette alle godkjente jobber i listen.