Forbedre effektivitet

Dette kapittelet beskriver hvordan du bruker maskinen mer effektivt.

Bruk funksjonen for hurtigoppsett av skriverinnstillinger. Du kan registrere innstillinger som du angir når du skriver ut fra en datamaskin, slik at du kan utføre tidkrevende innstilling rakst.

Lagring av ofte brukte innstillinger i printerdriveren for fremtidig bruk

Bruk adressebokfunksjonen og telefonbokfunksjonen. Du kan registrere mottakere du ofte sender e-post og faks til, slik at du enkelt kan velge disse blant de registrerte mottakerne når du vil sende et dokument.

Via en nettleser

Du kan gjøre alle innstillingene for denne maskinen på nettsiden ved hjelp av en datamaskin.

Nettsiden til denne maskinen

Ved hjelp av en datamaskin som kjører Windows

Du kan gjøre alle innstillingene for denne maskinen ved hjelp av konfigureringsverktøyet (Configuration Tool).

Konfigurasjonsverktøy

Du kan angi snarveitaster i hjem-skjermbildet for funksjoner det tar langt tid å bla seg frem til.

Slik tilpasser du berøringspanelet

Du kan angi ut-destinasjoner for respektive kopijobber, utskrift av mottatt faks, utskrift fra datamaskin, osv.