Bruke et papirdokument som data

Dette kapittelet beskriver hvordan du utnytter skannede data og data fra faks på en bedre måte.

Sende et skannet dokument som et e-postvedlegg

Bruke funksjonen for skanning til e-post (Scan to E-Mail). Du kan skanne et dokument i PDF-format eller et annet filformat og sende filen som vedlegg til en e-post.

Bruke skann til e-post

Skannet dokument til en delt mappe på en datamaskin

Bruke funksjonen for skanning til delt mappe (Scan to Shared Folder). Du kan skanne et dokument i PDF-format eller et annet filformat og lagre filen i en delt mappe.

Hvordan bruke skann til delt mappe

Lagre et skannet dokument til USB-minne

Bruke funksjonen for skanning til USB-mine (Scan to USB Memory). Du kan skanne et dokument i PDF-format eller et annet filformat og lagre filen på et USB-minne som er koblet til maskinen.

Lagre skannede data i USB-minne

Sende et skannet dokument til et program på en datamaskin

Bruke funksjonen for skanning til datamaskin (Scan to PC). Du kan sende et skannet dokument til et program slik at du kan redigere utseendet.

Sende skannede data til en datamaskin

Bruke autoleveringsfunksjonen (Auto Delivery). Innkommende fakser kan videresendes som e-postvedlegg slik at du kan vurdere behovet og unngå å skrive ut unødvendige fakser.

Videresende innkommende fakser til en e-postadresse eller en delt mappe (Auto Delivery)

Bruk funksjonen for autolevering (Auto Delivery) og funksjonene for lagring av innkommende faks (Transmission Data Save). Du kan lagre en innkommende faks elektronisk i en delt mappe og lese den uten å skrive den ut.

Videresende innkommende fakser til en e-postadresse eller en delt mappe (Auto Delivery)

Lagre sendte og mottatte fakser (Transmission Data Save)