Kontrollere statusen til denne maskinen

Dette kapittelet beskriver hvordan du kan sjekke maskinstatusen fra datamaskinen din.