Sende skannede data til en datamaskin

Du kan sende et skannet bilde til en datamaskin som er koblet til via et nettverk eller USB-grensesnitt. Skann et dokument lagt i maskinen ved gjennom operatørpanelet.