Syöttöongelmia

Muistio

  • Tarkista seuraavat selitykset, älypuhelimen sovellus ja ”FAQ” verkkosivustolla.

  • Jollet pysty ratkaisemaan ongelmia seuraavien ratkaisujen avulla, ota yhteys jälleenmyyjään.

Ongelma

Syy

Ratkaisu

Lisätietoja

  • Paperitukoksia sattuu usein.

  • Tulostin syöttää kerralla monta paperiarkkia.

  • Paper syötetään vinoon.

Laite on kallellaan.

Aseta laite tasaiselle pinnalle.

-

Paperi on liian kevyttä tai raskasta.

Paperi on liian kevyttä tai raskasta. Käytä laitteeseen sopivaa paperia.

Paperin lisääminen

Tuettu paperi

Paperi on kosteaa tai se on staattisesti latautunut.

Käytä oikeanlaisissa lämpötila- ja kosteusolosuhteissa säilytettyä paperia.

Paperin lisääminen

Tuettu paperi

Paperi on rypyssä, taittunut tai käpristynyt.

Käytä laitteeseen sopivaa paperia. Suorista taitteet.

Paperin lisääminen

Tuettu paperi

Asiakirjan kääntöpuoli tulostuu.

Kertaalleen tulostettua paperia ei voi käyttää lokerossa 1 tai lokeroissa 2/3/4/5.

Lataa paperi monitoimialustaan tulostettavaksi.

-

Paperinipun reunat eivät ole tasaiset.

Tuuleta paperipino hyvin ja tasaa reunat.

Paperin lisääminen

Lokerossa on vain yksi paperiarkki.

Lataa monta arkkia paperia.

-

Lokerossa jo olevaan paperipinoon on lisätty uusia papereita.

Poista lisätty paperi, pinoa se uuden paperin päälle ja tasaa koko paperinipun reunat.

Paperin lisääminen

Paperi on lisätty vinossa.

Lokeroiden 1 ja lokeroiden 2/3/4/5 ollessa kyseessä säädä paperin leveysohjain ja pysäytin paperin mukaan.

Kun käytät monitoimialustaa, säädä manuaalisen syötön ohjain paperin mukaan.

Paperin lisääminen

Kirjekuoret on lisätty väärässä suunnassa.

Lisää kirjekuoret oikein.

Paperin lisääminen

Kirjekuoret takertuvat toisiinsa.

Joko plaraa kirjekuoret läpikotaisin tai pinoa kirjekuoret toistensa päälle yksi kerrallaan.

-

Paperi, kirjekuoret, tai tarrat joiden paino on 221 - 256 g/m2(56 - 95 paunaa) lisääminen lokeroon 1 tai lokeroon 2/3/4/5.

Lataa paperia, jonka paino on 221 - 256 g/m2(56 - 95 paunaa), kirjekuoria ja tarroja, joiden pitäisi olla syötettyjä monitoimialustalta niiden paksuudesta huolimatta.

Paperin lisääminen

Tuettu paperi

Takatulostelokero ei ole tiukasti suljettu.

Sulje takatulostelokero tiukasti.

Paperin ulostulo

Paperitukoksia sattuu usein.

Paperipöly liittyy paperiin ja syöttörulliin.

Puhdista paperin syöttötelat.

Paperinsyöttörullien puhdistaminen (lokero 1/lokero 2/lokero 3/lokero 4/lokero 5)

Paperin syöttötelojen puhdistaminen (monitoimilokerikko)

Paperinsyöttö ei toimi.

[Paperinsyötön lähde] -asetus on asetettu väärin.

Tarkista paperilokero ja valitse oikea lokero tulostinajurin asetuksesta [Paperinsyötön lähde].

-

Manuaalinen syöttö määritellään tulostinajurissa.

Poista käytöstä [Käytä monitoimialustaa käsin syöttöön] -asetus tulostinajurissa.

Tulostus manuaalisesti yksi kerrallaan

Paperia ei syötetä lokerosta 2/3/4/5 (valinnainen).

Lokeroa 2/3/4/5 ei ole asetettu tulostinajurilla.

Aseta lokero 2/3/4/5 tulostinajurilla.

Kun lisäät lisävarusteita

Kone ei toimi paperitukoksen poistonkaan jälkeen.

-

Avaa ja sulje etukansi.

-

Paperi on kiertynyt. Paperi on rypyssä.

Paperi on kosteaa tai se on staattisesti latautunut.

Käytä oikeanlaisissa lämpötila- ja kosteusolosuhteissa säilytettyä paperia.

Paperin lisääminen

Tuettu paperi

Paperi on kevyttä.

Paina vierityspainiketta tai ja valitse sitten [Menus (Valikot)] > [Tray Configuration (Kasetin asetukset)] > [(tray name) Config ((kasetin nimi) asetukset)] > [Media Weight (Median paino)] ja määritä sitten kevyempi paino.

Paperin lisääminen

Tuettu paperi

Paperi kiertyy lämpöyksikön rullien ympärille.

Tulostusmateriaalin painon ja tyypin asetukset ovat väärin.

Paina vierityspainiketta tai ja valitse sitten [Menus (Valikot)] > [Tray Configuration (Papkasettien asetukset)] > [(tray name) Config ((kasetin nimi) asetukset)] > [Media Weight (Median paino)] ja määritä sitten asianmukaiset arvot.

Vaihtoehtoisesti määritä raskaampi paino kohtaan [Tulostusmateriaalin Paino].

Paperin lisääminen

Tuettu paperi

Paperi on kevyttä.

Käytä painavampaa paperia.

-

Aivan paperin etureunassa on miltei kokonaan täytetty tulostuskohta.

Jätä paperin yläreunaan marginaali.

Kaksipuolisessa tulostuksessa jätä marginaali myös paperin alalaitaan.

-

Paperi kiertyy hihnayksikön rullien ympärille.

Paperi on liian paksua tai ohutta.

Käytä painavampaa paperia.

Tai lataa paperi eri suuntaan. (Jos paperi on asetettu vaakasuuntaisesti, aseta paperi pystysuuntaisesti kohdennetuksi.)

-

Paperin kulma on taittunut (kulma taittunut).

Paperi on kiertynyt.

Käytä oikeanlaisissa lämpötila- ja kosteusolosuhteissa säilytettyä paperia.

Paperin lisääminen

Tuettu paperi

Paperi on välkehtii kirjekuoriin tulostettaessa.

Paperi on kosteaa.

Käytä oikeanlaisissa lämpötila- ja kosteusolosuhteissa säilytettyä paperia.

Paperin lisääminen

Tuettu paperi

Laite tulostaa silloin, kun lämpötila- ja kosteusolosuhteet ovat hyvät.

Valitse tila (Tila 1 - 2 tai POIS PÄÄLTÄ) vaihtoehdoista [High Humid Mode (Erittäin kostea tila)] varten kohdassa [Print Adjust (Tulostuksen säätö)] sisällössä [Menus (Valikot)].

Pääkäyttäjän asetusvalikko

Jollet pysty ratkaisemaan ongelmaa edellä olevan mukaisesti

Laita kirjekuoren sulkuläppä (liimaamista varten) tulostinpuoleille päin ja aseta sen jälkeen vastakkaisen sivun suunta (180°) tulostusasetuksiin.

Tietoja kunkin laiteajurin näytöstä ja toiminnoista

Paperille tulostetut kuvat, joita syötetään lisälokerosta, eivät ole oikein sijoitettuja.

Tulostuskohta lokerossa ei ole linjattu.

Paina vierityspainiketta valitaksesi [Menus (Valikot)] > [Print Adjust (Tulostuksen säätö)] > [Print Position Adjust (Tulostuskohdan säätö)] ja aseta arvoksi kohdassa [X Adjust (X-säätö)] (vaakataso) ja [Y Adjust (Y-säätö)] (pystysuunta) lokeroa varten, jota haluat säätää.

Tulostusasennon säätö kohdassa lisälokero