Paperin lisääminen

Tiedot koskien saatavana olevaa paperia "Tuettu paperi".

 1. Vedä paperikasetti ulos (1).

 2. Aseta paperikoon valitsin (2) vastaamaan lisättävän paperin kokoa.

  Aseta valitsin kohtaan [A4 ], kun lisäät vaakasuorassa asennossa olevaa A4-kokoista paperia.

  Muistio

  • Jos paperin kokoa ei voida löytää valitsimen nimikkeissä, aseta "Muu".

  Huomautus

  • Jos vedät kasetista tulostimen virta päällä, paperikoko, paperityyppi ja paperin paksuus lokerossa ovat toisinaan näkyvillä paneelissa.

   Jos vaihdat paperia, vaihda asetukset asianmukaisiin arvoihin. Voit muuttaa asetusta näytön piilottamiseksi. Piilottaaksesi lokeron paperikoon viestin, valitse [Admin Setup (Pääkäyttäjäasetukset)] > [Panel Setup (Paneelin asetukset)] > [Paper setup when paper exchange (Paperiasetukset, kun paperi vaihdetaan)] ja aseta se tilaan [Off (Pois päältä)].

  • Varmista, että sovitat paperin koon yhteensopivaksi siihen mikä on paperivalitsimessa. Muussa tapauksessa syntyy paperin koon virhe, eikä tulostusta voida suorittaa.

  • Paperin kokoa varten, joka voidaan ladata joko vaaka- tai pystysuuntaisesti kuten A4, ole varovainen suunnan osalta.

 3. Liu'uta paperiohjain (3) ja paperin pysäytin (4) vastaamaan lisättävän paperin kokoa.

 4. Tuuleta paperipino hyvin ja tasaa reunat.

 5. Lisää paperi tulostuspuoli alaspäin.

  Huomautus

  • Älä lataa paperia paperiohjaimen ""-merkin (5) yli.

 6. Varmista ladattu paperi paperiohjaimella.

 7. Tarkasta vastaako lisätyn paperin koko paperikoon valitsimessa olevaa kokoa.

  Huomautus

  • Jos paperin koko ja paperin valitsimen koko eivät ole yhteensopivia, tapahtuu paperikoon virhe, eikä tulostusta voida suorittaa.

 8. Palauta paperilokerikko takaisin tulostimeen.

 9. Jos on paperi, jota ei voida valita paperikoon valitsimesta, (valitsinasetus: [Other (Muu)]) on ladattuna, aseta paperin kooksi [Custom (Mukautettu)] käyttöpaneelissa ja syötä paperin leveys ja pituus.

  Ks. "Muokatun kokoiselle paperille tulostaminen".

  Muistio

  • Jos paperin koko, jonka koko voidaan löytää valitsimella, kuten A3 ja A4, aseta [Cassette Size (Kasetin koko)]. [Cassette Size (Kasettikoko)] asetetaan tehtaan oletusasetuksena, eikä sitä tarvitse vaihtaa normaalikäytössä.