Muokatun kokoiselle paperille tulostaminen

Aseta mukautettu paperin koko ja paperityyppi käyttöpaneelista. Kirjaa tämän jälkeen paperin koko ja paperin paino tulostinajuriin.

Paperikoot 55 - 297 mm leveydellä 90 - 1321 mm pituudella voidaan rekisteröidä.

Leveys

Pituus

Lokero 1

105 - 297 mm

148 - 431,8 mm

Lokero 2/3/4/5 (vaihtoehto)

148 - 297 mm

182 - 431,8 mm

Monitoimialusta

55 - 297 mm

90 - 1321 mm

Huomautus

 • Kirjaa paperi pystysuunnassa ja lisää paperia lokeroo pystysuunnassa.

 • Jos paperin pituus ylittää 432 mm (17 tuumaa), käytä takaosan tulostuslokeroa.

 • Tämä toiminto ei välttämättä ole käytettävissä kaikissa sovelluksissa.

 • Jos paperin pituus ylittää 432 mm, tulostuslaatua ei voida taata.

 • Jos paperi on niin pitkä, että se ylittää monitoimilokeron paperituen, tue sitä kädellä.

 • Vinoutunut syöttö, käpristyminen, taitetut kulmat (reunan rypistyminen) tai paperitukokset, jotka aiheuttavat näitä vikoja, saattavat ilmetä. Käytä varsinaista paperia, jota tulet käyttämään etukäteen tarkistaaksesi tulostuksen tuloksen.

 • Tietoja käytettävissä olevista paperin koista kullekin lokerolle ja kaksipuoliseen tulostukseen

  Tuettu paperi

 • Automaattinen lokeron vaihto -toiminto on asetettu oletusasetuksena tilaan [PÄÄLLÄ]. Jos paperi loppuu lokerosta kesken tulostuksen, tulostin alkaa automaattisesti syöttää paperia toisesta lokerosta. Syöttääksesi mukautetun kokoista paperia määritellystä lokerosta, aseta automaattinen lokeron vaihto -toiminto tilaan [POIS].

 • Jos kuvat eivät tulostu oikein suurikokoiselle paperille, valitse [Normal(600x600dpi) (Normaali(600x600dpi))] kohdassa [Quality (Laatu)], laatua varten PS-tulostinajurilla. Tulostus saattaa parantua.

Mukautetun kokoisen paperin lisääminen

 1. Lisää paperia, jonka koko voidaan mukauttaa monitoimilokeroon tai lokeroon.

 2. Paina vierityspainiketta useita kertoja valitaksesi [Menus (Valikot)], ja paina «ENTER (VAHVISTA)» -painiketta.

 3. Tarkista, että [Tray Configuration (Papkasettien asetukset)] on valittuna ja paina sitten «ENTER (VAHVISTA)» -painiketta.

 4. Paina useita kertoja ja valitse sen paperilokeron [Tray Config (Lokeron määritys)], johon lisäsit paperia, ja paina sitten «ENTER (VAHVISTA)» -painiketta.

 5. Tarkista, että [Paper Size (Paperin koko)] on valittuna ja paina «ENTER (VAHVISTA)» -painiketta.

 6. Paina useita kertoja valitaksesi [Custom (Muokattu)], ja paina sitten «ENTER (VAHVISTA)»-painiketta.

 7. Paina «BACK (TAKAISIN)» -painiketta.

 8. Paina-painiketta valitaksesi [X Dimension (X mitta)] ja paina sitten «ENTER (VAHVISTA)» -painiketta.

 9. Syötä arvo paperin leveydelle käyttämällä numeronäppäimistöä ja painamalla sitten «ENTER (VAHVISTA)»-painiketta.

 10. Paina «BACK (TAKAISIN)» -painiketta.

 11. Paina valitaksesi [Y Dimension (Y mitta)] ja paina sitten «ENTER (VAHVISTA)» -painiketta.

 12. Syötä arvo paperin pituudelle käyttämällä numeronäppäimistöä ja painamalla sitten «ENTER (VAHVISTA)»-painiketta.

 13. Poistu valikkotilasta painamalla «ON LINE (ONLINE)» -painiketta.

Windows PCL -tulostinajuria varten

 1. Avaa "Tulostin-kansio".

 2. Napsauta hiiren oikealla painikkeella [OKI C844 PCL6] -kuvaketta ja valitse sitten [Printing Preferences (Tulostusmääritykset)].

 3. [Asetus]-välilehdellä napsauta [Paperinsyötön asetukset].

 4. Napsauta [Mukautettu koko].

 5. Syötä uuden koon nimi kohtaan [Nimi].

 6. Syötä arvot kohtiin [Leveys] ja [Pituus].

 7. Napsauta [Lisää] tallentaaksesi mukautetun paperikoon listaan ja klikkaa sitten painiketta [OK].

  Voit tallentaa enintään 32 mukautettua kokoa.

 8. Napsauta [OK] kunnes [Tulostusmääritykset]-valintaikkuna sulkeutuu.

 9. Avaa tulostettava tiedosto.

 10. Valitse [Tiedosto]-valikossa [Tulosta].

 11. Napsauta [Asetukset].

 12. Valitse rekisteröity paperikoko kohdasta [Size (Koko)] [Setup (Asetus)]-välilehdellä.

 13. Muuta paperin paino ja tarvittaessa muita asetuksia ja napsauta [OK (OK)].

 14. [Tulostus]-näytöllä napsauta [Tulosta].

Windows PS-tulostinajurille (C834/C844/ES8434)

 1. Avaa "Tulostin-kansio".

 2. Napsauta hiiren oikealla painikkeella [OKI C844 PS] -kuvaketta ja valitse sitten [Printing Preferences (Tulostusmääritykset)].

 3. [Asettelu] -välilehdellä napsauta [Lisäasetukset].

 4. Napaut [Paperin koko] ja valitse [PostScript mukautettu sivukoko] pudotusvalikosta.

 5. Napsauta [Muokkaa mukautettua sivun kokoa].

 6. Syötä arvot [leveydelle] ja [pituudelle], ja napsauta sitten [OK].

  Huomautus

  • Et voi määrittää [Paperinsyöttösuunnasta riippuvat poikkeama].

 7. Napsauta [OK (OK)] kunnes [Printing Preferences (Tulostusmääritykset)]-valintaikkuna sulkeutuu.

 8. Avaa tulostettava tiedosto.

 9. Valitse [Tiedosto]-valikossa [Tulosta].

 10. Napsauta [Asetukset].

 11. [Layout (Asettelu)] -välilehdellä napsauta [Advanced (Lisäasetukset)].

 12. Napauta [Paper Size (Paperin koko)] ja valitse [PostScript Customer Page Size (PostScript mukautettu sivukoko)] pudotusvalikosta.

 13. Napsauta [OK (OK)].

 14. Muuta paperin paino ja tarvittaessa muita asetuksia ja napsauta [OK (OK)].

 15. [Tulostus]-näytöllä napsauta [Tulosta].

Macia varten

Huomautus

 • Mac OS puitteissa, on mahdollista asettaa paperin koko tulostinajurissa, joka ylittää käytettävissä olevan alueen, mikä aiheuttaa tulostusongelmia. Aseta paperin koko käytettävissä olevan alueen sisään.

 • Mukautetut koot, jotka ovat lähellä säännöllisiä kokoja voivat tulla käsitellyiksi säännöllisinä kokoina Mac OS -tulostinajurissa.

 1. Avaa tulostettava tiedosto.

 2. Valitse [Page Setup (Sivuasetukset)]-valikossa [File (Tiedosto)].

 3. Kohdassa [Paperin koko] valitse [Hallinnoi mukautettuja kokoja].

 4. Napsauta [+] lisätäksesi kohteen mukautettujen paperikokojen listaan.

 5. Kaksoisnapauta [Nimetön] ja syötä mukautetun paperikoon nimi.

 6. Syötä arvot kohtiin [Leveys] ja [Korkeus].

 7. Napsauta [OK (OK)] kunnes [Page Setup (Sivun asetukset)] on suljettu.

 8. Valitse [File (Tiedosto)]-valikossa [Print (Tulosta)].

 9. Valitse paperikoko joka luotiin kohdasta [Paper Size (Paperikoko)].

 10. Muuta paperin paino ja tarvittaessa muita asetuksia ja napsauta [Print (Tulosta)].

Muistio

 • Ellei asetuksen tietoja näytetä tulostuksen valintaa, napsauta valintaruudun alapuolella olevaa kohtaa [Show Details (Näytä tiedot)].