Tulostus manuaalisesti yksi kerrallaan

Voit tulostaa arkin kerralla lisäämällä paperin monitoimilokeroon.

Viesti, joka kehottaa sinua asettamaan paperin monitoimilokeroon on näkyvillä näyttöruudulla aina kun tulostat yhdelle sivulle. Paina «ON LINE (ONLINE)» -painiketta jatkaaksesi tulostusta.

Paina «CANCEL (PERUUTA)» -painiketta peruuttaaksesi tulostamisen.

Windows PCL -tulostinajuria varten

 1. Avaa tulostettava tiedosto.

 2. Valitse [Tiedosto]-valikossa [Tulosta].

 3. Napsauta [Asetukset].

 4. Valitse [Monikäyttölokero] kohdasta [Lähde] [Asetus]-välilehdellä.

 5. Napsauta [Paper Feed Options].

 6. Valitse [Feed paper individually (Syötä paperia yksitellen)] -valintaruutu ja napsauta [OK (OK)].

 7. Muuta tarvittaessa muita asetuksia ja napsauta [OK].

 8. [Tulostus]-näytöllä napsauta [Tulosta].

 9. Kun viesti näkyy näytöllä, lisää paperia monitoimilokeroon, ja paina sitten «ON LINE (ONLINE)» -painiketta.

  Kun tulostat monisivuisen tiedoston, sama ilmoitus näytetään jokaista sivua tulostettaessa.

Windows PS-tulostinajurille (C834/C844/ES8434)

 1. Avaa tulostettava tiedosto.

 2. Valitse [Tiedosto]-valikossa [Tulosta].

 3. Napsauta [Asetukset].

 4. [Paperi/Laatu]-välilehden kohdassa [Paperilähde] valitse [Monitoimilokero].

 5. Napsauta [Lisäasetukset]

 6. Napsauta [Feed paper individually (Syötä paperia yksitellen)], ja valitse [Yes (Kyllä)].

 7. Napsauta [OK (OK)].

 8. Muuta tarvittaessa muita asetuksia ja napsauta [OK].

 9. [Tulostus]-näytöllä napsauta [Tulosta].

 10. Kun viesti näkyy näytöllä, lisää paperia monitoimilokeroon, ja paina «ON LINE (ONLINE)» -painiketta.

  Kun tulostat monisivuisen tiedoston, sama ilmoitus näytetään jokaista sivua tulostettaessa.

Mac PS-tulostinajurille (C834/C844/ES8434)

 1. Avaa tulostettava tiedosto.

 2. Valitse [Tiedosto]-valikossa [Tulosta].

 3. Valitse [Multi-Purpose Tray (Monitoimilokerikko)] kohtaan [All Pages From (Kaikki sivut lähteestä)] kohdassa [Paper Feed (Paperin syöttö)] -paneelissa.

 4. Valitse [Tulostusvalinnat] paneelivalikosta.

 5. Valitse [Feed paper individually (Syötä paperia yksitellen)] -valintaruutu [Feed (Syöttö)] -välilehdellä.

 6. Muuta tarvittaessa muita asetuksia ja napsauta [Tulosta].

 7. Kun viesti näkyy näytöllä, lisää paperia monitoimilokeroon, ja paina «ON LINE (ONLINE)» -painiketta.

  Kun tulostat monisivuisen tiedoston, sama ilmoitus näytetään jokaista sivua tulostettaessa.

Muistio

 • Ellei asetuksen tietoja näytetä tulostuksen valintaa, napsauta valintaruudun alapuolella olevaa kohtaa [Show Details (Näytä tiedot)].

Mac PCL-tulostinajurille (vain C824)

 1. Avaa tulostettava tiedosto.

 2. Valitse [File (Tiedosto)]-valikossa [Print (Tulosta)].

 3. Valitse [Setup (Asennus)]-välilehden valikossa [Paper Source (Paperilähde)] ja valitse [Multipurpose Tray (Monitoimialusta)].

 4. Napsauta [Printer Options (Tulostinasetukset)].

 5. Valitse [Use MP tray as manual feed (Käytä monitoimialustaa käsinsyöttöön)] -valintaruutu.

 6. Määritä muut asetukset jos tarpeen ja käynnistä sitten tulostus.

 7. Jos käyttöpaneeliin ilmestyy viesti, jossa monitoimilokeroon pyydetään lisäämään paperia, paina «ON LINE (ONLINE)» -painiketta.

  Kun tulostat monisivuisen tiedoston, sama ilmoitus näytetään jokaista sivua tulostettaessa.

Muistio

 • Ellei asetuksen tietoja näytetä tulostuksen valintaa, napsauta valintaruudun alapuolella olevaa kohtaa [Show Details (Näytä tiedot)].