Paperinsyöttörullien puhdistaminen (lokero 1/lokero 2/lokero 3/lokero 4/lokero 5)

Puhdista paperikasetin paperinsyöttölokero sekä tulostimen sisällä sijaitsevat telat.

Seuraavassa esimerkissä käsitellään lokeroa 1 ja sama menettely koskee lokeroita 2/3/4/5.

  1. Vedä paperikasetti ulos (1).

  2. Pyyhi laitteen sisällä olevat kaksi paperinsyöttötelaa (2) märällä liinalla, joka on puristettu kunnolla kuivaksi.

  3. Poista paperilokeroon asetettu paperi.

  4. Pyyhi lokerossa olevat paperin syöttörullat (3) paperikasetissa märällä liinalla, joka on puristettu kunnolla kuivaksi.

  5. Lisää paperia paperilokeroon.

  6. Paina paperikasetti takaisin laitteeseen.