Paperin syöttötelojen puhdistaminen (monitoimilokerikko)

Mikäli paperitukoksia ilmenee toistuvasti, puhdista paperin syöttörullat.

 1. Avaa monitoimialusta (2) eteenpäin asettamalla sormesi etupuolen syvennykseen (1).

 2. Nostaen hiukan monitoimialustaa (2) paina oikeaa vartta (3) sisäänpäin, sen jälkeen avaa liuska (4).

 3. Samalla tavalla, jonkin verran nostamalla MP-lokerikkoa, paina vasenta vartta sisään päin, vapauta sitten kieleke.

 4. Avaa paperikansi (5) kunnes se koskettaa laitteen runkoon.

 5. Pyyhi paperin syöttörullat kostealla liinalla, josta vesi on väännetty pois.

  Huomautus

  • Älä vahingoita paperin lopun anturin vipua teloja puhdistaessasi.

 6. Avaa erotinrullan kansi (6) eteenpäin, samalla kun painat monitoimitason keskiosaa.

 7. Pyyhi erotinrullat (7) kostealla liinalla, josta vesi on väännetty pois hyvin.

 8. Sulje erotinrullan kansi (6).

 9. Laske paperilokeron kansi (5) alas.

 10. Painaen oikeaa vartta (3) monitoimialustalla (2) sisäänpäin, nosta monitoimialustaa (2) hiukan ja kiinnitä liuska (4).

  Huomautus

  • Monitoimialustan sulkeminen laittamatta liuskaa takaisin paikalleen saattaa rikkoa paperilokeron kannen. Varmista, että laitat sen paikalleen.

 11. Samalla tavalla, kun painat vasenta vartta monitoimilokerikolle sisäsuuntaisesti, nosta jonkin verran monitoimilokerikkoa ja kiinnitä kieleke.

  Huomautus

  • Monitoimialustan sulkeminen laittamatta liuskaa takaisin paikalleen saattaa rikkoa paperilokeron kannen. Varmista, että laitat sen paikalleen.

 12. Sulje monitoimialusta.

  Jos monitoimialustaa ei voi sulkea, paina monitoimialustan paperin asetusosaa alaspäin pannaksesi paperilokeron kannen takaisin paikalleen.