Pääkäyttäjän asetusvalikko

Tässä osassa kuvataan, kuinka tulostimen asetukset vaihdetaan pääkäyttäjänä.

 1. Paina vierityspainiketta useita kertoja valitaksesi [Admin Setup (Admin-asetukset)], ja paina sitten «ENTER (VAHVISTA)»-painiketta.

 2. Kirjoita pääkäyttäjän salasana numeronäppäimistön (0-9) avulla ja paina sitten «ENTER (VAHVISTA)» -painiketta.

  Tehtaan asettama oletusarvoinen salasana on "123456".

 3. Paina vierityspainiketta tai valitaksesi asetusvalikon, johon haluat tehdä muutoksia ja paina sitten «ENTER (VAHVISTA)»-painiketta.

 4. Paina vieritys-painiketta tai muuttaaksesi asetusta.

 5. Paina «ENTER (VAHVISTA)» -painiketta.

 6. Poistu valikkotilasta painamalla «ON LINE (ONLINE)» -painiketta.

Verkon asennus

Kohta

Tehdasasetus

Kuvaus

Mahdollistaa oletusyhdyskäytävän käyttöönoton

(Kun langaton LAN-verkko on asennettu)

Langallinen

Valitsee yhteyden muodostuksen menetelmän eri segmenttien välillä.

Langallinen

Mahdollista

Asettaa mahdollistetaanko langallinen LAN.

TCP/IP

Mahdollista

Määrittää, otetaanko TCP/IP käyttöön.

NetBIOS TCP:n yli

Mahdollista

Määrittää, otetaanko NetBIOS yli TCP käyttöön.

IP-osoite on asetettu

Automaattinen

Määrittää IP-osoitteen asetustavan.

IPv4-osoite

***.***.***.***

Määrittää IP-osoitteen. Tämä nimike on näkyvillä, kun [IP Address Set (Aseta IP osoite)] on [Manual (Manuaalinen)].

Aliverkon peite

***.***.***.***

Asettaa aliverkon peitteen. Tämä nimike on näkyvillä, kun [IP Address Set (Aseta IP osoite)] on [Manual (Manuaalinen)].

Yhdyskäytävän osoite

***.***.***.***

Asettaa yhdyskäytävän osoitteen. Tämä nimike on näkyvillä, kun [IP Address Set (Aseta IP osoite)] on [Manual (Manuaalinen)].

DHCPv6

Poista käytöstä

Valitse ota käyttöön/poista käytöstä DHCP, kun IPv6 on käytössä.

Verkko

Mahdollista

Aktivoi/poistaa aktivoinnin tulostimen verkkosivulle pääsyyn.

Telnet

Poista käytöstä

Määrittää, otetaanko Telnet käyttöön.

FTP

Poista käytöstä

Määrittää, otetaanko FTP käyttöön.

IPSec

Poista käytöstä

Näytetään vain, kun [IPSec (IPSec)] on otettu käyttöön ja ainoa mahdollinen muutos on ottaa se pois käytöstä.

SNMP

Mahdollista

Määrittää, otetaanko SNMP käyttöön.

Verkon laajuus

Normaali

Kun [Normaali] on valittuna, tulostin toimii tehokkaasti, vaikka se olisi kytkettynä keskittimeen, joka jakautuu. Tulostimen käynnistysaika kuitenkin pitenee, kun tulostin on liitetty pieneen lähiverkkoon, joka koostuu kahdesta tai kolmesta tietokoneesta.

Gigabittiverkko

Poista käytöstä

Asettaa, hyväksytäänkö pääsy GigabitEthermetin kanssa.

Hub linja-asetus

Automaattinen neuvottelu

Määrittää keskittimen linkitysmenetelmän. Normaalisti, valitse [Auto Negotiate (Auto Negotiate)].

Verkon tehdasasetukset

Suorita

Verkkovalikon alustus

USB-asetus

Kohta

Tehdasasetus

Kuvaus

USB

Mahdollista

Asettaa USB I/F käyttöön oton/käytöstä poiston.

Nopeus

480 Mps

Valitsee USB-rajapinnan suurimman siirtonopeuden.

Pehmeä nollaus

Poista käytöstä

Asettaa ota käyttöön/poista käytöstä pehmeä nollaus -komento.

Sarjanumero

Mahdollista

Määrittää USB-sarjanumeron käyttöön oton/käytöstä poiston.

Offline-vast.otto

Poista käytöstä

Asettaa vastaanotetaanko tietoja hälytyksen ollessa voimassa. (Lukuun ottamatta C824)

USB-muistin rajapinta

Mahdollista

Asettaa USB-muistin I/F käyttöön oton / käytöstä poiston.

Liitetty isäntä

Normaali

Estääksesi aikakatkaisin virheen tapahtumasta, kun työ lähetetään koneelle lepotilassa, aseta kohtaan [Specific (Erityinen)].

Kyseinen vaatii enemmän energiaa lepotilassa, kuin [Normal (Normaali)] -tilassa.

Tulostusasetukset

Kohta

Tehdasasetus

Kuvaus

Personointi

Automaattinen

Valitsee emulaatiotilan.

Kopiot

1

Määrittää kopioiden lukumäärän.

2-puolinen

Päällä tai Pois päältä *1

Määrittää kaksipuolisen tulostuksen.

Sidonta

Pitkä sivu

Asettaa kaksipuolisen tulostuksen sidonnan sijainnin.

Tulostusmateriaalin tarkistus

Mahdollista

Määrittää, tarkistetaanko vastaavatko lokeron paperikoko ja dokumentin paperikoko toisiaan.

A4/Letter -ohitus

Kyllä

Vaihtaa paperin automaattisesti tulostettavaksi koosta A4 kokoon Letter jos on A4 kokoinen tulostettava asiakirja ja A4-paperi loppuu ja Letter-paperi on ladattuna, koosta Letter kokoon A4 jos tulostettava Letter-asiakirja ja Letter-paperi loppuu ja A4-paperi on ladattuna.

Erotuskyky

600 dpi

Asettaa resoluution.

Värinsäästö

Väriaineensäästötaso

Pois päältä

Määrittää säästettävän väriaineen määrän.

Väri

Kaikki

[All (Kaikki)]: Väriaineen säästöä sovelletaan kaikkiin väreihin mukaan lukien 100 % musta.

[Except100%Black (Paitsi 100 % musta)]: Väriaineen säästöä sovelletaan kaikkiin väreihin pois lukien 100 % musta.

Tätä toimintoa sovelletaan vain tulostintoimintoon.

Mustavalkotulostuksen tila

Automaattinen

Määrittää tulostustilan mustavalkoisille sivuille.

Oletussuunta

Pysty

Määrittää tulostussuunnan. Ei käytettävissä PS-tiedoille.

Muokkaa kokoa

Kasetin koko

Määrittää tulostettavan sivualueen koon, kun tietokoneelta ei ole lähetetty mitään komentoa määrittämään paperin kokoa.

Päällekkäispainaminen

Pois päältä

Asettaa, kun valkoisia raitoja ilmenee vierekkäisten värien välillä.

X-ulottuvuus

210 millimetriä tai 8,5 tuumaa *1

Asettaa mukautetun paperikoon kanssa käytettävän leveyden.

Y-mitta

297 millimetriä tai 11,0 tuumaa *1

Asettaa mukautetun paperikoon kanssa käytettävän paperin pituuden.

 1. : Tehtaan oletusasetukset arvot ovat eri kuin maan tai alueen mukaiset.

PS asetus (C834/C844/ES8434)

Kohta

Tehdasasetus

Kuvaus

L1-lokero

Tyyppi1

Asettaa paperilokeron numeron Tason 1 käyttäjän komennolle.

Verkkoprotokolla

RAW

Asettaa PS-tiedonsiirtoprotokollatilan verkosta tulevalle datalle.

USB-yhteyskäytäntö

RAW

Asettaa PS-tiedonsiirtoprotokollatilan USB-portista tulevalle datalle.

PDF-paperikoko

Alustan nykyinen koko

Aseta paperikoko tulostaessa PDF-tiedostoja.

PDF skaalauksen koko

99 %

Asettaa vähennysnopeuden PDF:lle, kun [PDF Paper Size (PDF-paperikoko)] on asetettu kohtaan [Scaling Size (Skaalauksen koko)].

PDF Print Direct -tila

Laadun prioriteetti

Asettaa valinnaisesti prioriteetin tulostuslaadun ja tulostusnopeuden välille PDF-asiakirjaa tulostaessa.

PCL-asetus

Kohta

Tehdasasetus

Kuvaus

Fonttilähde

Pysyvä

Asettaa käytettävän fontin sijainnin.

Fonttinumero

I0

Valitsee käytettävän fontin numeron.

Fontin leveys

10,00 CPI

Asettaa oletus-PCL-fontin leveyden. Käytettävä väli: 0,44 - 99,99 CPI. (0,01 CPI pykälää)

Fontin korkeus

12,00 pistettä

Asettaa PCL-oletusfontin korkeuden. Korkeus näytetään kahden desimaalin tarkkuudella (0,25:n välein).

Symbolivalikoima

PC-8

Valitsee PCL-merkkisarjan.

A4-tulostusleveys

78 saraketta

Asettaa sarakkeiden lukumäärän automaattiseen rivinsyöttöön A4-paperilla PCL:lle. Sarakkeiden lukumäärä perustuu tilaan, jossa fontin koko on 10CPI (merkkiä/tuuma) ja automaattinen CR/LF-tila on kytketty pois päältä.

Ohita tyhjä sivu

Pois päältä

Määrittää, poistetaanko tyhjä sivu, kun FF-komento (0CH) vastaanotetaan PCL-tilassa.

CR-toiminto

CR

Asettaa tulostimen toiminnan, kun CR-koodi vastaanotetaan PCL-tilassa.

LF-Toiminto

LF

Asettaa tulostimen toiminnan, kun LF-koodi vastaanotetaan PCL-tilassa.

Tulostusmarginaali

Normaali

Asettaa sivulle alueen, jolle ei tulosteta.

Aito musta

Pois päältä

PCL: Määrittää, käytetäänkö komposiittimustaa (CMYK-sekoitus) tai aitoa mustaa (vain K), kun tulostetaan kuvan 100 % mustaa aluetta.

Kehikon leveyden säätö

Päällä

Kun viivan vähimmäisleveys on määritetty PCL:ssä, 1 pisteen linja saattaa näyttää rikkoutuneelta viivalta. Tämä tila säätää hienoja viivoja, niin, että näyttävät yhtenäisiltä viivoilta.

Lokeron tunnusnro

MP-lokero

4

Asettaa monitoimilokeron numeron paperin syötön kohteen komennoksi (ESC&l#H) PCL5-emuloinnissa.

Lokero1

1

Asettaa lokeron 1 numeron paperin syötön kohteen komennoksi (ESC&l#H) PCL5-emuloinnissa.

Lokero2

5

Asettaa lokeron 2 numeron paperin syötön kohteen komennoksi (ESC&l#H) PCL5-emuloinnissa.

Tämä valikko näytetään ainoastaan silloin, kun lokero 2 on asennettu.

Lokero3

20

Asettaa lokeron 2 numeron paperin syötön kohteen komennoksi (ESC&l#H) PCL5-emuloinnissa.

Tämä valikko näytetään ainoastaan silloin, kun lokero 3 on asennettu.

Lokero4

21

Asettaa lokeron 2 numeron paperin syötön kohteen komennoksi (ESC&l#H) PCL5-emuloinnissa.

Tämä valikko näytetään ainoastaan silloin, kun lokero 4 on asennettu.

Lokero5

22

Asettaa lokeron 2 numeron paperin syötön kohteen komennoksi (ESC&l#H) PCL5-emuloinnissa.

Tämä valikko näytetään ainoastaan silloin, kun lokero 5 on asennettu.

SIDM-asetus

Kohta

Tehdasasetus

Kuvaus

SIDM Manuaalinen TUNNUS

2

Asentaa Pn määritetyn MANUAALINEN MANUAALINEN-1 tunnus FX/PPR Emu kohdassa CSF-ohjauskomento (ESC EM Pn).

SIDM Manuaalinen2 TUNNUS

3

Asettaa Pn määritetty MANUAALINEN MANUAALINEN-2 tunnus FX/PPR Emu kohdassa CSF-ohjauskomento (ESC EM Pn).

SIDM MK-lokeron TUNNUS

4

Asentaa Pn määritetyn LOKERO 0 (MP-lokero) MP-lokeron tunnus FX/PPR Emu kohdassa CSF-ohjauskomento (ESC EM Pn).

SIDM Lokero1 TUNNUS

1

Asentaa Pn määritetyn LOKERO 1 Lokero 1 tunnus FX/PPR Emu kohdassa CSF-ohjauskomento (ESC EM Pn).

SIDM Lokero2 TUNNUS

5

Asentaa Pn määritetyn LOKERO 2 Lokero 2 tunnus FX/PPR Emu kohdassa CSF-ohjauskomento (ESC EM Pn).

SIDM Lokero3 TUNNUS

6

Asentaa Pn määritetyn LOKERO 3 Lokero 3 tunnus FX/PPR Emu kohdassa CSF-ohjauskomento (ESC EM Pn).

SIDM Lokero4 TUNNUS

7

Asentaa Pn määritetyn LOKERO 2 Lokero 2 tunnus FX/PPR Emu kohdassa CSF-ohjauskomento (ESC EM Pn).

SIDM Lokero5 TUNNUS

8

Asentaa Pn määritetyn LOKERO 2 Lokero 2 tunnus FX/PPR Emu kohdassa CSF-ohjauskomento (ESC EM Pn).

IBM PPR -asennus

Kohta

Tehdasasetus

Kuvaus

Kirjainväli

10 CPI

Määrittelee kirjaimen koon IBM PPR -jäljittelyssä.

Fontin tiivistys

12 - 20 CPI

Määrittää 12CPI:n korkeuden tiivistystilassa.

Merkkivalikoima

SET-2

Valitsee merkkivalikoiman.

Symbolivalikoima

IBM-437

Määrittelee symbolivalikoiman.

O-kirjaimen tyyli

Poista käytöstä

Määrittelee tyylin joka korvaa 9BH:n kirjaimella o ja 9DH:n nollalla.

Nollamerkki

Normaali

Asettaa, lävistetäänkö nolla vai ei.

Riviväli

6 LPI

Määrittää rivin välit.

Ohita tyhjä sivu

Pois päältä

Valitsee, tulostetaanko tyhjiä sivuja.

CR-toiminto

CR

Valitse rivinvaihtomerkiksi [CR (CR)] tai [CR+LF (CR+LF)].

LF-Toiminto

LF

Valitsee rivisyötön [LF (LF)] or [LF+CR (LF+CR)].

Rivin pituus

80 Sarake

Määrittää rivillä olevien kirjainten lukumäärän.

Lomakkeen pituus

11,7 tuumaa tai 11 tuumaa *1

Määrittää paperin pituuden.

TOF-sijainti

0,0 tuumaa

Määrittää etäisyyden paperin yläreunasta.

Vasen marginaali

0,0 tuumaa

Määrittää etäisyyden paperin vasemmasta reunasta, niin että tulostuksen aloituspiste siirtyy horisontaalisesti oikealle.

Sovita Letter-kokoon

Poista käytöstä tai Ota käyttöön *1

Asettaa tulostustilan, joka voi sovittaa paperin 11 tuumaa (66 riviä) vastaavalle tulostusalueelle.

Tekstin korkeus

Sama

Asettaa tekstimerkkien korkeuden.

Sama: Korkeus säilyy samana CPI:stä riippumatta.

Erotus: Korkeus vaihtelee CPI:n mukaan.

Jatkuva paperimoodi

Pois päältä

Asettaa vaakatason muokkaussuunnaksi.

 1. : Tehtaan oletusasetukset arvot ovat eri kuin maan tai alueen mukaiset.

EPSON FX asennus

Kohta

Tehdasasetus

Kuvaus

Kirjainväli

10 CPI

Määrittää merkkivälin.

Merkkivalikoima

SET-2

Valitsee merkkivalikoiman.

Symbolivalikoima

IBM-437

Määrittelee symbolivalikoiman.

O-kirjaimen tyyli

Poista käytöstä

Määrittelee tyylin joka korvaa 9BH:n kirjaimella o ja 9DH:n nollalla.

Nollamerkki

Normaali

Asettaa, lävistetäänkö nolla vai ei.

Riviväli

6 LPI

Määrittää rivin välit.

Ohita tyhjä sivu

POIS PÄÄLTÄ

Valitsee, tulostetaanko tyhjiä sivuja.

CR-toiminto

CR

Valitse rivinvaihtomerkiksi [CR (CR)] tai [CR+LF (CR+LF)].

Rivin pituus

80 Sarake

Määrittää rivillä olevien kirjainten lukumäärän.

Lomakkeen pituus

11,7 tuumaa tai 11 tuumaa *1

Määrittää paperin pituuden.

TOF-sijainti

0,0 tuumaa

Määrittää etäisyyden paperin yläreunasta.

Vasen marginaali

0,0 tuumaa

Määrittää etäisyyden paperin vasemmasta reunasta, niin että tulostuksen aloituspiste siirtyy horisontaalisesti oikealle.

Sovita Letter-kokoon

Poista käytöstä tai Ota käyttöön *1

Asettaa tulostustilan, joka voi sovittaa paperin 11 tuumaa (66 riviä) vastaavalle tulostusalueelle.

Tekstin korkeus

Sama

Asettaa tekstimerkkien korkeuden.

Sama: Korkeus säilyy samana CPI:stä riippumatta.

Erotus: Korkeus vaihtelee CPI:n mukaan.

Jatkuva paperimoodi

Pois päältä

Asettaa vaakatason muokkaussuunnaksi.

 1. : Tehtaan oletusasetukset arvot ovat eri kuin maan tai alueen mukaiset.

Yksityisen tulostuksen asetus

Kohta

Tehdasasetus

Kuvaus

Varmenna työn valinnaisuus

Poista käytöstä

Aseta, varmistetaanko työ ennen tulostusta.

Jos mahdollistettu, laite tarkistaa että työtä ei ole muutettu ennen tulostuksen käynnistämistä. Turvallisuus on parannettu, kuitenkin vie pidempään aloittaa tulostus.

Pyyhi työn valinnaisuus

Ei ylikirjoitusta

Aseta työn poiston tapa.

Voit yli kirjoittaa poistetut tiedot niin että niitä ei palauteta.

Jos mahdollistettu, poistaminen vie pidempään.

Säilytä tulostustyö

2 tuntia

Aseta töiden säilytysjakso.

Jos asetettu jakso kuluu loppuun, työt tullaan automaattisesti poistamaan.

Työn rajoitustila

Poista käytöstä

Asettaa tallennetaanko rajoitettu tulostustyö.

Jos [Private Print Only (Vain yksityinen tulostus)] on valittuna, muita kuin yksityisiä tulostustöitä ei hyväksytä.

Varmenna työn salasana

Pois päältä

Asettaa tarkistetaanko työn salasana kun pääsynhallinta on mahdollistettu.

Työn automaattinen haku

Päällä

Määrittää haetaanko työtä samaan aikaan kuin purettaessa paneelin lukitus kun pääsyn hallinta on käytössä.

Väriasetus

Kohta

Tehdasasetus

Kuvaus

Värisimulaatio

Pois päältä

Asettaa musteen simuloinnin. Tämä asetus on mahdollistettu vain PS-kielitöille. (C834/C844/ES8434)

UCR

Matala

Säätää pohjavärin poiston tason.

CMY100 % tiheys

Poista käytöstä

Valitsee käytetäänkö puolivärisävyä C, M, Y 100 % tiheyttä varten.

CMYK-muutos

Päällä

Valitsee käytetäänkö yksinkertaista (nopea) tilaa, suorittaessa CMYK-muutosta.

Tämä valikkoasetus on poistettu käytöstä, mikäli käytetään musteen simulointitoimintoa. (C834/C844/ES8434)

Paneelin asetukset

Kohta

Tehdasasetus

Kuvaus

Lähes lopussa -tila

Mahdollista

Määrittää näytetäänkö LCD-näytöllä varoitus, joka kertoo kun rummun, kuumentimen tai hihnan käyttöikä on loppumassa.

Lähes lopussa LED-merkkivalo

Mahdollista

Määrittää väriaineen, rummun, kuumentimen tai hihnan käyttöiän lopun lähenemisestä kertovan varoituksen LED-valovalvonnan.

Paperiasetukset, kun paperi vaihdetaan

Päällä

Asettaa näyttämään tai piilottamaan viestin paperin koon tarkistamiseksi kussakin lokerossa.

Jos asetettu tilaan [On (Päällä)], viesti tulee näkyviin, kun paperi ladataan MP-lokerolle ja kun paperikasetti poistetaan lokerolta 1 - 5.

Näytönsäästö

Väriainemittari

Valitsee näytöllä näkyvät tiedot tyhjäkäynnin aikana.

Paneelin kontrasti

0

Säätää käyttöpaneelin LCD-näytön kontrastin. Käytettävä väli: -10 - 0

Kosketusnäppäimen kalibrointi

Suorita

Käyttöpaneelin kosketusnäppäinten herkkyyden säätäminen. Älä käytä kalibroinnin aikana.

Summerin asetus

Kohta

Tehdasasetus

Kuvaus

Näppäimistökosketuksen äänenvoimakkuus

Matala

Asettaa näppäinkosketuksen äänen summerin äänenvoimakkuuden.

Virh. määrä

Pois päältä

Asettaa summerin äänenvoimakkuuden virheen tapahtuessa.

Tulostus valmis -summerin äänenvoimakkuus

Pois päältä

Aseta summerin äänenvoimakkuus tulostuksen päättyessä.

Tulostuksen tunnistus -summerin äänenvoimakkuus

Matala

Määritä äänimerkin äänenvoimakkuus etsiessäsi tulostinta mobiililaitteesta AirPrint tai IPP Everywhere -palvelun avulla

Korttipitimen hälytysäänen äänenv

Matala

Aseta summerin äänenvoimakkuus, joka voidaan kuulla, kun pidetään IC-korttia kortinlukijalla.

Aika-asetus

Kohta

Tehdasasetus

Kuvaus

Päivämäärän muoto

pp/kk/vvvv tai kk/pp/vvvv *1

Asettaa päivämäärän näyttömuodon.

Aikavyöhyke

+00:00

Asettaa aikavyöhykkeen (erotus GMT:hen nähden).

Käytettävä väli: -12:00 - +13:00 (15 min / pykälä)

Kesäaika

Pois päältä

Määrittää otetaanko kesäaika käyttöön.

Asetusmenetelmä

Manuaalinen asetus

Asettaa ajan asetuksen toimenpidemenetelmän.

SNTP-palvelin (ensisijainen)

************

Asettaa ensisjiasen SNTP-palvelimen.

SNTP-palvelin (toissijainen)

************

Asettaa toissijaisen SNTP-palvelimen.

Aika-asetus

1.1.2000

Asettaa tämänhetkisen päivän ja kellonajan manuaalisesti.

 1. : Tehtaan oletusasetukset arvot ovat eri kuin maan tai alueen mukaiset.

Tehon asetus

Kohta

Tehdasasetus

Kuvaus

Autom. virransammutus

Autom. konfig.

Asettaa automaattisen virrankatkaisun toimintatavan.

Huipputehon ohjaus

Pois päältä

Jos sen asetettu tilaan [On (Päällä)], laite toimii sen enimmäismääräisen energiankulutuksen alentamiseksi. Huomaa, että laitteelta voi viedä pidempään käynnistyä tai enimmäismääräinen tulostusnopeus voi olla alhaisempi.

Lokeron asetus

Kohta

Tehdasasetus

Kuvaus

Mittayksikkö

millimetri tai tuuma *1

Määrittää mukautetun paperikoon yksikön.

Oletuspaperikoko

A4 tai Letter *1

Asettaa oletuspaperikoon.

 1. : Tehtaan oletusasetukset arvot ovat eri kuin maan tai alueen mukaiset.

Muut asetukset

Kohta

Tehdasasetus

Kuvaus

Paperinsyöttötelan laskin tyhjä

Monitoimialustan tyhjä

Suorita

Paperinsyöttötelojen monitoimilokerikossa tullessa vaihdetuiksi, puhdista alusta.

Lokero1 tyhjä

Suorita

Paperinsyöttötelojen lokerikossa 1 tullessa vaihdetuiksi, puhdista alusta.

Lokero2 tyhjä

Suorita

Paperinsyöttötelojen lokerikossa 2 tullessa vaihdetuiksi, puhdista alusta.

Lokero3 tyhjä

Suorita

Paperinsyöttötelojen lokerikossa 3 tullessa vaihdetuiksi, puhdista alusta.

Lokero4 tyhjä

Suorita

Paperinsyöttötelojen lokerikossa 4 tullessa vaihdetuiksi, puhdista alusta.

Lokero5 tyhjä

Suorita

Paperinsyöttötelojen lokerikossa 5 tullessa vaihdetuiksi, puhdista alusta.

Flash-muistin asetus

Alusta

Suorita

Alustaa Flash-muistia.

Muodon osio

PCL

Muodostaa määritetyn osituksen.

Työn kirjauksen asetus

Tallenna työloki

Poista käytöstä

Asettaa ota käyttöön/poista käytöstä työlokien tallennus.

Tyhjennä työloki

Suorita

Tyhjentää tallennetut työlokit.

Tietoturvan asetus

Pääsynvalvonta

Poista käytöstä

Asettaa pääsyn rajoituksen.

Käytä laskimen raporttia

Suorita

Tulostaa käyttäjän laskinraportin.

Kieliasetus

Valitse kieli

Englanti

Valitsee näytön kielen LCD-paneelille ja raporttien tulostukselle.

(Yksinkertaistettu kiina, kiina (perinteinen) ja korea: Raporttitulostukset englanniksi.)

Alusta kieli

Suorita

Alustaa kieliasetuksen.

Työn perumisen määritys

Peruuta painikkeen toiminto

Lyhyt

Asettaa käyttäytymisen, joka vastaa työn peruutuksen painikkeeseen.

Lyhyt: Painikkeen painaminen (alle 2 sekunnin ajan) keskeyttää työn.

Pitkä: Painikkeen painaminen (2 - 5 sekunnin ajan) keskeyttää työn.

Ei käytössä: Jättää huomiotta peruuta-painikkeen painamisen tai pitämisen alhaalla.

Kyselyn näyttö

Päällä

Asettaa näytetäänkö työn peruuttamisen vahvistuksen ikkuna vai ei.

Tarkennuskohta

Kyllä

Asettaa mihin vaihtoehtoon tulee keskittyä työn vahvistuksen ikkunassa, Kyllä tai Ei.

Näytön aikakatkaisu

180

Asettaa näytön aikakatkaisun arvon työn peruutuksen vahvistuksen ikkunaa varten.

Käyttöiän päätös -asennus

Rummun käyttöiän päätösajastus

3000

Asettaa ajastuksen kuvarumpujen käyttöiän päättymistä varten.

Käytettävä väli: 500 - 5000 lukema (500 lukeman pykälin)

Lämpöyksikön käyttöikä päättymässä

2500

Asettaa ajastuksen lämpöyksikön käyttöiän päättymistä varten.

Käytettävä väli: 500 - 5000 lukema (500 lukeman pykälin)

Hihnan loppumisen ajastus

2000

Asettaa ajastuksen hihnayksikön käyttöiän päättymistä varten.

Käytettävä väli: 500 - 5000 lukema (500 lukeman pykälin)

Poista yksityisyystiedot

Suorita

Poistaa rekisteröidyt tietosuojatiedot.

 • Pääkäyttäjän salasanan ja muiden valikkonimikkeiden asetetut arvot.

 • Erilaiset historiat

 • Pääsynhallinnan ja käyttäjän tiedot ovat rekisteröityjä laitteelle

NFC-asetus

Mahdollista

Asettaa ota käyttöön/poista käytöstä NFC-toiminnon.

Asetukset

Kohta

Tehdasasetus

Kuvaus

Nollaa asetukset

Suorita

Alustaa käyttäjävalikon asetukset.

Tallenna asetukset

Suorita

Tallentaa nykyiset valikkoasetukset. Olemassa olevat valikkoasetukset päällekirjoitetaan.

Palauta asetukset

Suorita

Palauttaa valikkoasetukset tallennettujen valikkoasetusten mukaisesti.

Vaihda salasana

Kohta

Tehdasasetus

Kuvaus

Uusi salasana

Määrittää uuden salasanan, jolla kirjaudutaan [Pääkäyttäjäasetukset]-valikkoon.

Varmenna salasana

Syöttää kohdassa [New Password (Uusi salasana)] määritetyn uuden salasanan vahvistettavaksi.