Επαναφορά Μνήμης και Ρυθμίσεων

Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς να προετοιμάσετε τη μνήμη και τις ρυθμίσεις που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή.