Επαναφορά των ρυθμίσεων συσκευής

Μπορείτε να επιστρέψετε τις διαμορφωμένες ρυθμίσεις στις προεπιλογές τους.

Σημείωση

Όταν επαναφέρετε τις ρυθμίσεις συσκευής, τα εξής δεδομένα διαγράφονται.

 • Αποθηκευμένα έγγραφα στο πλαίσιο πίνακα ανακοινώσεων Fcode

 • Εργασίες φαξ που δεν έχουν αποσταλεί

 • Εργασίες φαξ ληφθείσες στην εμπιστευτική θυρίδα Fcode

 • Καταχωρημένες μακροεντολές εργασιών

 • Αρχεία κλήσεων

 • Αρχεία μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 • Ληφθέντα δεδομένα φαξ (περιλαμβάνεται η εικόνα που λήφθηκε με ασφαλή λήψη)

 1. Πατήστε [Ρυθμίσεις Συσκευής] στον πίνακα χειριστή.

 2. Πατήστε ή αρκετές φορές και πατήστε [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)].

 3. Εισάγετε το όνομα διαχειριστή και τον κωδικό πρόσβασης και μετά πατήστε [OK (ΟΚ)].

  Το εργοστασιακά προεπιλεγμένο όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι "admin" και "aaaaaa", αντίστοιχα.

 4. Πατήστε ή αρκετές φορές και πατήστε [Manage Unit (Διαχείριση μονάδας)].

 5. Πατήστε [Επαναφορά Ρυθμίσεων].

  Ένα μήνυμα εμφανίζεται που σας επιβεβαιώνει ότι συνεχίζοντας το σύστημα επανεκκινείται αυτόματα. Επιλέξτε [Ναι] για να συνεχίσετε.