Επαναφορά των Ρυθμίσεων Δικτύου

Σημείωση

Η διαδικασία αυτή αρχικοποιεί όλες τις ρυθμίσεις δικτύου.

Μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις δικτύου στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.

 1. Πατήστε [Ρυθμίσεις Συσκευής] στον πίνακα χειριστή.

 2. Πατήστε ή αρκετές φορές και πατήστε [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)].

 3. Εισάγετε το όνομα διαχειριστή και τον κωδικό πρόσβασης και μετά πατήστε [OK (ΟΚ)].

  Το εργοστασιακά προεπιλεγμένο όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι "admin" και "aaaaaa", αντίστοιχα.

 4. Πατήστε [Μενού Δικτύου].

 5. Πατήστε [Διαμόρφωση Δικτύου].

 6. Πατήστε [Εργοστασιακές Προεπιλογές].

 7. Πατήστε [Ναι].

Εάν δεν μπορείτε να επαναφέρετε από το μενού διαμόρφωσης αυτής της συσκευής, μπορείτε να επαναφέρετε από τον πίνακα χειριστή.

 1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή ενώ πατάτε και κρατάτε πατημένο το "6" στο αριθμητικό πληκτρολόγιο.

  Θα εμφανιστεί το λογότυπο OKI.

 2. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή.

  Ο εργοστασιακά προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης του διαχειριστή είναι "aaaaaa".

 3. Πατήστε "#" στο αριθμητικό πληκτρολόγιο.

  Η οθόνη [Μενού Εκκίνησης] εμφανίζεται.

 4. Πατήστε "1" στο αριθμητικό πληκτρολόγιο.

 5. Πατήστε "1" στο αριθμητικό πληκτρολόγιο.