Αφαίρεση του προγράμματος οδήγησης σαρωτή (Mac OS X)

Σημείωση

Πρέπει να συνδεθείτε ως διαχειριστής για να πραγματοποιήσετε αυτή τη διαδικασία.

  1. Από τον σκληρό δίσκο, επιλέξτε [Βιβλιοθήκη]> [OKIDATA]> [Συσκευές].

  2. Διαγραφή "OKI Σαρωτή".

  3. Από τον σκληρό δίσκο, επιλέξτε [Εφαρμογές]> [OKIDATA] > [Scanner].

  4. Διαγράψτε το ''Εργαλείο Διαμόρφωσης Σαρωτή Δικτύου''.

  5. Επανεκκινήστε τον Η/Υ.