Problemer med Google Cloud Print

Symptom

Sjekkpunkt

Løsning

Referanse

Maskinen kan ikke registrere i Google Cloud Print.

-

Foreta registreringen på nytt.

Konfigurere Google Cloud Print

Utskrift fungerer ikke.

Er maskinen registrert riktig i Google Cloud Print?

Registrer maskinen riktig i Google Cloud Print.

Kontrollere registreringene for Google Cloud Print

Konfigurere Google Cloud Print

Er det en feil i tilkoblingsstatusen for maskinen?

Åpne nettsiden for maskinen og kontrollere tilkoblingen ved å følge denne fremgangsmåten:

Velg [Admin Setup] > [View Information] > [Network] > [Google Cloud Print], og mer deretter av for [XMPP Status] og [HTTP Status]. Hvis [Error (error code)] vises, bør du lese mer i "Error code is displayed" i dette emnet.

-

Bruker du et intranett på arbeidsplassen?

Kontroller at XMPP (5222)-porten er åpen.

Nettverksadministratoren kan gi mer informasjon om nettverket.

-

Registreringsinformasjonen vises fortsatt i skjermbildet for administrasjon av Google Cloud Print selv om maskinen er slettet fra Google Cloud Print.

Hadde maskinen nettverksforbindelse da du slettet registreringsinformasjonen?

Slett maskinen i skjermbildet for administrasjon av Google Cloud Print.

Kontrollere at slettingen er fullført

Registreringsinformasjonen brukes fortsatt selv om maskinen er slettet fra Google Cloud Print.

Slettet du maskinen i skjermbildet for administrasjon av Google Cloud Print?

Slett registreringsinformasjonen fra operatørpanelet på maskinen.

Kontrollere at slettingen er fullført

En feilmelding vises på operatørpanelet.

Hvis det oppstår en feil, vises feilkoden (8 alfanumeriske tegn) på operatørpanelet på maskinen. Kontroller de tre første eller de to siste sifrene i feilkoden og følg fremgangsmåten i feilkodelisten.

  • Feilkodeliste

    En "x" i feilkodelisten representerer et hvilket som helst alfanumerisk tegn.

Feilkode

Løsning

Referanse

00000000

Maskinen fungerer normalt.

-

10axxx13

Feil med tilkobling til HTTP-server (serverautentiseringsfeil.

Gå inn på nettsiden til denne maskinen (http://(IP-adressen til denne maskinen) og kontroller den importerte CA-lisensen. Alternativt kan fastvaren oppdateres.

Om import av CA-lisenser fra proxyserveren

10bxxx13

10cxxx13

10axxx16

Feil med tilkobling til proxyserveren (serverautentiseringsfeil).

Gå inn på nettsiden til denne maskinen (http://(IP-adressen til denne maskinen) og kontroller den importerte CA-lisensen. Alternativt kan fastvaren oppdateres.

Om import av CA-lisenser fra proxyserveren

10bxxx16

10cxxx16

103xxx83

Feil med tilkobling til XMPP-serveren (serverautentiseringsfeil).

Gå inn på nettsiden til denne maskinen (http://(IP-adressen til denne maskinen) og kontroller den importerte CA-lisensen. Alternativt kan fastvaren oppdateres.

Om import av CA-lisenser fra proxyserveren

10bxxx83

103xxx86

Feil med tilkobling til proxyserveren (serverautentiseringsfeil).

Gå inn på nettsiden til denne maskinen (http://(IP-adressen til denne maskinen) og kontroller den importerte CA-lisensen. Alternativt kan fastvaren oppdateres.

Om import av CA-lisenser fra proxyserveren

10bxxx86

xxxxxx11

Det har oppstått en feil med DNS-serveren.

Kontroller innstillingene for DNS-serveren på maskinen.

Kontrollere registreringene for Google Cloud Print

xxxxxx12

Kunne ikke opprette forbindelse til HTTP-serveren.

Forbindelsen kan ikke opprettes på grunn av nettverksmiljøet ditt.

Kontakt nettverksadministratoren.

-

xxxxxx13

Feil i tilkobling til HTTP-serveren.

Forbindelsen kan ikke opprettes på grunn av nettverksmiljøet ditt.

Kontakt nettverksadministratoren.

-

xxxxxx14

Det har oppstått en feil med DNS-serveren.

Kontroller innstillingene for DNS-serveren på maskinen og angivelsen av navnet på proxyserveren.

Kontrollere registreringene for Google Cloud Print

xxxxxx15

Kan ikke opprette forbindelse til proxyserveren.

Kontroller innstillingene for proxyserveren på maskinen.

Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte nettverksadministratoren.

Kontrollere registreringene for Google Cloud Print

xxxxxx16

En feil i tilkobling til proxyserveren.

Forbindelsen kan ikke opprettes på grunn av nettverksmiljøet ditt.

Kontakt nettverksadministratoren.

-

xxxxxx17

Det er en feil med autentiseringen for proxyserveren.

Kontroller innstillingene for proxyserveren på maskinen.

Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte nettverksadministratoren.

Kontrollere registreringene for Google Cloud Print

xxxxxx81

Det har oppstått en feil med DNS-serveren.

Kontroller innstillingene for DNS-serveren på maskinen.

Kontrollere registreringene for Google Cloud Print

xxxxxx82

Kan ikke opprette forbindelse til XMPP-serveren.

Kontroller at XMPP (5222)-porten er åpen.

Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte nettverksadministratoren.

-

xxxxxx83

Kan ikke opprette forbindelse til XMPP-serveren.

Kontroller at XMPP (5222)-porten er åpen.

Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte nettverksadministratoren.

-

xxxxxx84

Det har oppstått en feil med DNS-serveren.

Kontroller innstillingene for DNS-serveren på maskinen og angivelsen av navnet på proxyserveren.

Kontrollere registreringene for Google Cloud Print

xxxxxx85

Kan ikke opprette forbindelse til proxyserveren.

Kontroller innstillingene for proxyserveren på maskinen.

Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte nettverksadministratoren.

Kontrollere registreringene for Google Cloud Print

xxxxxx86

Feil med tilkobling til proxyserveren.

Kontroller at XMPP (5222)-porten er åpen.

Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte nettverksadministratoren.

-

xxxxxx87

Det er en feil med autentiseringen for proxyserveren.

Kontroller innstillingene for proxyserveren på maskinen.

Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte nettverksadministratoren.

Kontrollere registreringene for Google Cloud Print