Om import av CA-lisenser fra proxyserveren

Du kan importere CA-lisenser fra nettsiden for denne maskinen (http://(IP-adressen for denne maskinen)).

Angi sertifikatet som er utstedt av sertifiseringsautoriteten for proxyserveren. Du kan importere en PEM-, DER- eller PKCS#7-fil.

Minne

Nettverksadministratoren kan gi mer informasjon om nettverket.