Konfigurere Google Cloud Print

En Google-konto er nødvendig for å kunne bruke Google Cloud Print. Dette avsnittet beskriver hvordan maskinen registreres i Google Cloud Print med en Google-konto.

Hvis du allerede har en konto, trenger du ikke opprette en ny. Fortsett til steg 3.

Minne

 • For å åpne [Google Cloud Print (Google Cloud Print)]-menyen, kreves administratornavnet og -passordet. Navnet og passordet for fabrikkinnstillingene er henholdsvis "admin" og "aaaaaa".

 • Selv om denne håndboken beskriver prosedyren for angivelse av serverne fra operatørpanelet, anbefales det å angi serverne fra nettsiden for denne maskinen - hvis du kan bruke den fra en datamaskin.

  For å sjekke fra websiden, velg [Admin Setup (Adminoppsett)] > [Network (Nettverk)] > [TCP/IP (TCP/IP)] i "Om elementer som kan angis eller kontrolleres".

 1. Gå inn på Google nettsiden fra en datamaskin, smarttelefon eller annen mobilenhet.

  Google-nettside (https://accounts.google.com/signup)

 2. Opprett en Google-konto ved å følge anvisningene på skjermen.

 3. Kontroller at maskinens IP-adresse, nettverksmaske og gateway-adresse er angitt riktig.

 4. Trykk på [Device Settings] på berøringspanelet.

 5. Trykk [Google Cloud Print].

 6. Trykk [Google Cloud Print innstillinger].

 7. Skriv inn administratornavnet og -passordet og trykk [OK (OK)]

  Navnet og passordet for fabrikkinnstillingene er henholdsvis "admin" og "aaaaaa".

 8. Kontroller innstillingsverdien for [DNS-server (primær)].

  Siden [0.0.0.0] indikerer at verdien ikke er angitt korrekt, angi IP-adressen som passer til ditt miljø.

  Hvis den sekundære DNS-serveren brukes, kontroller innstillingsverdien [DNS-server (sekundær)].

  Hvis det brukes en proxy-server, trykk [Proxy (Proxy)] for å [Enable (Aktiver)], og gå til trinn 9. Hvis det ikke brukes en proxy-server, går du videre til trinn 21.

 9. Trykk på [Proxyserver].

 10. Skriv inn et server-navn.

  Du kan skrive inn opptil 64 tegn.

 11. Trykk på [OK].

 12. Trykk på [Proxyserver portnr.].

 13. Skriv inn proxyserver portnummer.

 14. Trykk på [OK].

 15. Trykk på [Proxy bruker-ID].

 16. Skriv inn proxy bruker-ID.

  Du kan skrive inn opptil 64 tegn.

 17. Trykk på [OK].

 18. Trykk på [Proxy passord].

 19. Skriv inn proxy passordet.

  Du kan skrive inn opptil 64 tegn.

  Minne

  Kontakt nettverksadministrator for innstillingsverdiene.

 20. Trykk på [OK].

 21. Trykk på [Tilbake] for å gå tilbake til [Google Cloud Print]-menyen.

 22. Trykk [Registrere til Google Cloud Print].

 23. Skriv inn administratornavnet og -passordet og trykk [OK (OK)]

  Navnet og passordet for fabrikkinnstillingene er henholdsvis "admin" og "aaaaaa".

 24. Når [Registrer enhet i Google Cloud Print? Merk: En Google-konto er nødvendig for registrering.]-meldingen vises, velg [Ja].

 25. Destinasjons-URL for autentisering vises.

  Trykk [Print (Skriv ut)] og URL-destinasjonen for verifisering skrives ut.

  Notat

  • Det er en tidsbegrensning for registreringsbehandlingen (autentisering) (ca. 10 minutter).

  • Fortsett til trinn 30 innen tiden løper ut for å fullføre registreringen.

  • Hvis du ikke kan fullføre innen tidsbegrensningen, og det vises en feilmelding, gå tilbake til trinn 23, og registrer deg på nytt.

 26. Gå til destinasjons-URL for autentisering som du skrev ut i trinn 25 fra en datamaskin eller mobilenhet.

 27. Når skjermbildet for innlogging til Google-kontoen vises, skriv inn Google-kontoinformasjonen, og deretter klikk [Logg inn].

 28. Når registreringsskjermen vises, klikk [Avslutt skriverregistrering].

 29. Vent til meldingen [Takk! Du er klar!] vises.

 30. Når registreringsinnholdet og fullført-meldingen vises på operatørpanelet, kontroller meldingen ved å rulle ned skjermbildet.