Kontrollere registreringene for Google Cloud Print

Du kan kontrollere om maskinen er registrert i Google Cloud Print på én av følgende tre måter.

 1. Gå inn på Google nettsiden fra en datamaskin, smarttelefon eller annen mobilenhet.

  Google nettside (https://accounts.google.com)

 2. Skriv inn Google kontoinformasjon og deretter klikk [Logg inn].

 3. Klikk [Print].

  Registrerte skrivere vises.

 1. Åpne en nettleser.

 2. Skriv inn "http://(maskinens IP-adresse)" i adressefeltet og trykk på <Enter>-tasten.

  For detaljer om IP-adressen til maskinen, se "Sjekking av maskinens informasjon" i "Basic Operations".

 3. Klikk [Administrator Login].

  Minne

  Fabrikkinnstillingen for brukernavn og passord for [Administrator Login (Administratorinnlogging)] er henholdsvis "admin" og "aaaaaa".

 4. Klikk [SKIP].

 5. Klikk [Se informasjon].

 6. Klikk [Nettverk].

 7. Kontroller at [Registrert] vises for [Google Could Print].

 1. Trykk på (INNSTILLING).

 2. Trykk på For å velge [Google Cloud Print], og trykk deretter på (OK).

 3. Kontroller at følgende tre elementer vises.