Problemer med AirPrint

Notat

  • Når maskinen slås på, kan det ta noen minutter før den er koblet til nettverket. Kontroller at maskinen er koblet til nettverket før du prøver å skrive ut.

  • Hvis du bruker Mac OS X eller iOS, anbefaler vi å oppgradere til siste versjon før du begynner å bruke maskinen.

Symptom

Sjekkpunkt

Løsning

Referanse

Meldingen “No AirPrint Printers Found” vises på en iOS-enhet.

Er maskinen slått på?

Slå maskinen på.

Hvis maskinen er slått på, slår du den av og deretter på igjen. Sjekk så om problemet er løst.

Slå maskinen på eller av

Er maskinen koblet til samme nettverk som iOS-enheten.

Kontroller at maskinen vises på utskriftsskjermen for iOS-enheten.

Hvis maskinen ikke vises, kontrollerer du IP-adressen.

Enkelt oppsett

Skriveren tilkoblet via USB er ikke funnet.

Er USB-innstillingen satt til "IPP" ?

Trykk [Device Settings (Enhetsinnst.)] > [Admin Setup (Admin oppsett)] > [Manage Unit (Behandling)] > [Local Interface (Lokalt grensesnitt)] > [USB Menu (USB-meny)] > [USB Assignment (USB-enhet)] > Velg [IPP (IPP)].

-

Utskrift fungerer ikke.

Er maskinen slått på?

Slå maskinen på.

Hvis maskinen er slått på, slår du den av og deretter på igjen. Sjekk så om problemet er løst.

Slå maskinen på eller av

Er maskinen koblet til samme nettverk som iOS-enheten.

Kontroller at maskinen vises på utskriftsskjermen for iOS-enheten.

Hvis maskinen ikke vises, kontrollerer du IP-adressen.

Enkelt oppsett

Er siste versjon av fastvaren installert?

Kontroller fastvareversjonen på denne maskinen og iOS-enheten.

Hvis den installerte fastvaren ikke er av siste versjon, anbefales det å oppdatere til siste versjon fra vårt eller Apples nettsted.

-

Er det papir i papirskuffen?

Kontroller om det vises en melding om at det er tomt for papir.

Liste over feilmeldinger

Dersom STATUS-knappen i brukerpanelet lyser eller blinker

Er det toner i tonerkassetten?

Kontroller om det vises en melding om at det er tomt for toner.

Liste over feilmeldinger

Dersom STATUS-knappen i brukerpanelet lyser eller blinker

Er AirPrint satt til [Enable]?

Trykk på [Device Settings] og kontroller status for [AirPrint]. Når [Disable] vises, er ikke AirPrint tilgjengelig.

-

Vises det en feilmelding?

Kontroller feilmeldingen eller (STATUS)-knappen.

Liste over feilmeldinger

Dersom STATUS-knappen i brukerpanelet lyser eller blinker