Liste over feilmeldinger

Vent litt. Nettverk starter ...

Netverket starter opp.

Vent en stung mens maskinen kobler seg til nettverket.

Sjekker filsystem

Filsystemet i harddisken sjekkes. Vent en stund.

Inspeksjon nødvendig. PU Flash-feil

Slå maskinen av og på igjen. Kontakt leverandøren din dersom problemet vedvarer.

Inspeksjon nødvendig. PU kommunikasjonsfeil

Slå maskinen av og på igjen. Kontakt leverandøren din dersom problemet vedvarer.

Offline-mod.

Maskinen er offline. Trykk på Online-knappen slik at den settes til [Online (Tilkoblet)].

Data tilsted.

Data forblir uprintet.

Sletter data.

Jobben ble avbrutt eller brukeren mangler autorisasjon.

Varmer opp.

Maskinen justerer temperaturen på varmeelementet. Vent en stund.

Forbereder ...

Fargeregistrering og -tetthet justeres. Vent en stund.

Oppdat. fastvare. Ikke slå strømmen AV.

Programmene i maskinen oppdateres.

Ikke slå av maskinen før oppdateringen er ferdig.

Maskinen startes automatisk på nytt når oppdateringen er feridg.

Toner lav.

Toneren som vises på skjermen er lav. Klargjør en ny tonerpatron.

Avfallstoner full Erstatt med en ny tonerkassett.

Deponert toner er full. Bytt ut den gamle tonerpatronen med en ny.

C: Cyan (blå), M: Magenta (rød)

C ikke anbefalt toner.

En optimal C-tonerkassett (Cyan, blå) er ikke installert.

Bruk en tonerkassett som samsvarer med maskinen din.

M ikke anbefalt toner.

En optimal M-tonerkassett (Magenta, rød) er ikke installert.

Bruk en tonerkassett som samsvarer med maskinen din.

Y ikke anbefalt toner.

En optimal Y-tonerkassett (Gul) er ikke installert.

Bruk en tonerkassett som samsvarer med maskinen din.

K ikke anbefalt toner.

En optimal K-tonerkassett (Sort) er ikke installert.

Bruk en tonerkassett som samsvarer med maskinen din.

Feil Postscript

Det har oppstått en PostScript-feil.

Bildetrommel nær end.

Bildetrommel som vises på skjermen er nær sin levetid. Ha en ny bildetrommel klar.

C: Cyan (blå), M: Magenta (rød), Y: Gul, K: Svart

Varmeenhetens nær slutten av levetiden.

Sikringsenheten er nær sin levetid. Ha en ny sikringsenhet klar.

Belteenheten nær slutten av levetiden.

Belteenheten er nær sin levetid. Ha en ny belteenhet klar.

Varmeenhetens levetid. Installer ny varmenhet.

Sikringsenheten har nådd sin levetid.

Bytt ut sikringsenheten med en ny en.

Belteenhetens levetid. Installer ny belteenhet.

Belteenheten har nådd sin levetid.

Bytt ut belteenheten med en ny en.

Tomt for toner. Erstatt med ny tonerpatron.

Tonerkassetten som vises på skjermen er tom. Bytt ut den tomme tonerkassetten med en ny en.

C: Cyan (blå), M: Magenta (rød), Y: Gul, K: Svart

Tonerpatron ikke installert.

Fargetonerkassetten som vises på skjermen er ikke installert.

Installer tonerkassetten.

C: Cyan (blå), M: Magenta (rød), Y: Gul, K: Svart

Bildetrommel levetid. Installer ny bildetrommelenhet.

Bildetrommelen som vises på skjermen har nådd sin levetid.

Bytt ut bildetrommelen med en ny en.

C: Cyan (blå), M: Magenta (rød), Y: Gul, K: Svart

SKUFF er tom.

Det er ikke noe papir i skuffen. Sett i papir.

Filsystem fullt.

Minnet i filsystemet er fullt.

Slett unødvendige filer.

Filsystemet er skrivebeskyttet.

Filen du prøver å skrive over er skrivebeskyttet.

Sjekk filnavnet.

Lite sideminne for sortering.

Feilmeldingen om for lite minne har oppstått ved kollateringsprinting.

Reduser antallet sider å skrive ut.

Lite minne. Feil: 014

Feilmeldingen om fullt minne har oppstått ved mottakelse av PC-faks. Trykk [Close (Lukk)].

Uautorisert bruker, jobb avbrutt.

Uautorisert jobb vle sendt eller en uautorisert bruker prøvde å skrive ut eller sende en faks. Data ble slettet. Kontakt administratoren for denne maskinen.

Fil sletting ...

Filer lagret for autorisasjonsprinting slettes.

Vent en stund.

Sletter kryptert verifisering utskriftsdata.

Filer lagret for kryptert verifiseringsprinting slettes. Vent en stund.

Slett data full

Filer som egentlig skal slettes er fulle. Slett filene.

Sikker jobblagringsperiode over.

Filer hvis jobblagringsperiode for verifiseringsprinting utgikk ble slettet automatisk.

Feilmelding om lesing/skriving

En feil har oppstått i filsystemet. Trykk [Close (Lukk)].

Flash-feil.

En feil har oppstått ved oppdatering av fastvare.

Kontakt administratoren.

Ugyldig data mottatt.

Ugyldig printdata eller PC-faksdata ble mottatt. For å slette meldingen, trykk på [Close (Lukk)].

Hvis du utførte verifiseringsprinting, ble dataen slettet fordi den var ufullstendig. Skriv ut på nytt.

Mottatt data ble avvist fordi jobbtypen er begrenset.

Data hvis jobbtype ikke er definert i innstillingene for godkjente jobber ble mottatt. Dataen ble avvist uten å prosesseres.

Velg en jobbtype definert i innstillinger for godkjente jobbtyper for [Job Type (Jobbtype)] printerdriveren og skriv ut på nytt.

Om skjermbilder og funksjoner for hver skriverdriver

Manuell forespørsel. Feil: 500

Print på manuelt matet papir. Legg papir i MP-skuffen.

Vennigst endre [MEDIA_SIZE (MEDIA_STØRRELSE)] [MEDIA_TYPE (MEDIETYPE)] i [TRAY (BRETT)]. Feilkode:461, 462, 463, 464

Størrelsen og typen matet papir samsvarer ikke med de som vises på skjermen. Bruk samme størrelse og type papir som er valgt i applikasjonen.

Endre [MEDIA_SIZE (MEDIA_STØRRELSE)] [MEDIA_TYPE (MEDIETYPE)] i MP-skuffen Feilkode:460

Størrelsen og typen papir satt inn i MP-brettet samsvarer ikke med de som vises på skjermen. Sørg for at størrelsen og typen papir lastet i MP-brettet samsvarer med de valgt i applikasjonen.

Vent litt. Melding databehandling ...

Meldinger som skal vises på maskinen oppdateres. Vent en stund.

Vent litt. Melding dataskriving ...

Meldinger som skal vises på maskinen oppdateres. Vent en stund.

Start maskinen på nytt. Skriving av meldingsdata har blitt fullført.

Meldinger som skal vises på maskinen er nå oppdatert.

Slå maskinen av og på igjen.

Vent en stund.

Sjekk data. Skrivefeil i meldingsdata.

Oppdatering av meldinger som skal vises på maskinen feilet.

Sørg for at du bruker riktig data for denne maskinen.

Vent litt. Nettverkskonfig. skriver ...

Nettverksinnstillinger for denne maskinen har blitt endret. De nye innstillingene lagres. Vent en stund.

Vent litt. Nettverk starter ...

Nettverksinnstillingene for denne maskinen starter.

Papir [TRAY (SKUFF)] er tom Velg [MEDIA_SIZE (MEDIA_STØRRELSE)] Feil: 490, 491, 492, 493, 494

Det er ikke noe papir i den angitte skuffen. Sett i papir av angitt størrelse.

[TRAY (SKUFF)]-kassett mangler. Åpne og lukk indikert kassett. Feil: 440, 441, 442, 430, 431, 432, 433

Skuffen er ikke installert. Installer kassetten. Dersom kassetten allerede er satt inn, dra den ut, og sett den inn igjen.

Lite minne. Feil: 420

Dataen er for komplisert. Feil med fullt minne har oppstått ved prosessering. Reduser volumet av data til printing.

Avfallstoner full Erstatt med en ny tonerkassett. Feil: 414, 415, 416, 417

Avfallstoner til tonerkassetten er full. Åpning og lukking av frontdekselet kan fortsette printingen i en stund, men det kan skade bildetrommelen. Erstatt tonerkassetten med en ny en så fort som mulig.

C: Cyan (blå), M: Magenta (rød)

Tomt for toner. Erstatt med ny tonerpatron. Feil: 410, 411, 412, 413

Den angitte kassetten gikk tom for toner.

Åpning og lukking av frontdekselet kan fortsette printingen i en stund, men det kan skade bildetrommelen. Erstatt tonerkassetten med en ny en så fort som mulig.

C: Cyan (blå), M: Magenta (rød), Y: Gul, K: Svart

Uforenlig C-toner. Feil: 552, 556, 616, 622

Den installerte C-tonerkassetten (Cyan, blå) er ikke optimal.

Vi anbefaler bruk av en optimal tonerkassett.

Uforenlig M-toner. Feil: 551, 555, 615, 621

Den installerte M-tonerkassetten (Magenta, rød) er ikke optimal.

Vi anbefaler bruk av en optimal tonerkassett.

Uforenlig Y-toner. Feil: 550, 554, 614, 620

Den installerte Y-tonerkassetten (Gul) er ikke optimal.

Vi anbefaler bruk av en optimal tonerkassett.

Uforenlig K-toner. Feil: 553, 557, 617, 623

Den installerte K-tonerkassetten (Sort) er ikke optimal.

Vi anbefaler bruk av en optimal tonerkassett.

Toner ikke installert. Feil: 610, 611, 612, 613

Fargetonerkassetten som vises på skjermen er ikke installert.

Installer tonerkassetten.

C: Cyan (blå), M: Magenta (rød), Y: Gul, K: Svart

Feil med sensoren til bildetrommelen Sjekk bildetrommelen. Feil: 540, 541, 542, 543

Sensorfeilen har oppstått i bildetrommelen angitt på skjermen.

Ta ut bildetrommelen, og installer den på nytt.

Dersom meldingen vedvarer, ta ut tonerkassetten og installer den på nytt.

Installer tonerkassetten dersom den ikke er installert.

C: Cyan (blå), M: Magenta (rød), Y: Gul, K: Svart

Flere ark har blitt matet inn. Sett papiret inn igjen i [TRAY (SKUFF)]. Feil: 401

Den angitte skuffen matet flere ark samtidig.

Fjern kassetten fra skuffen, og sett papiret inn på nytt.

Papirstørrelsefeil. Sett papiret inn igjen i [TRAY (SKUFF)]. Feil: 400

Feil med papirstørrelse har oppstått i den angitte skuffen. Sørg for at papirstørrelsen i skuffen samsvarer med papirspor-innstillingen. Sørg for at retningen og størrelsen på papiret samsvarer med papirspor-innstillingene.

Dersom papirsporene er feil, avbryt printingen først, still inn papirsporene korrekt, og skriv ut på nytt.

Sørg for at skuffen ikke mater flere ark samtidig etter at printingen har begynt. Dersom det skjer, fjern papiret og sett det inn på korrekt vis.

Papirstopp oppstått. Åpne frontdekselet og fjern alt papiret. Feil: 390

Fastkjørt papir i papirsporene til MP-brettet.

Dersom kanten til fastkjørt papir ikke er synlig, åpne frontdekselet og fjern papiret.

Papirstopp oppstått. Dra ut [TRAY (SKUFF)]-kassetten og fjern papiret. Feil: 391, 392, 393, 394

Et fastkjørt papir i papirmatingssporet fra angitt skuff.

Dra ut kassetten og fjern papiret. Dersom flere ark mates samtidig, fjern papiret og sett det inn på nytt.

Sørg for at papirstopperne er satt i riktig posisjon.

Papirstopp oppstått. Åpne frontdekselet og fjern alt papiret. Feil: 372, 380

Fastkjørt papir i maskinens papirspor. Åpne frontdekselet og fjern fastkjørt papir.

Papirstopp oppstod under bildetrommelen eller rundt sikringsenheten. Vennligst fjern papiret. Feil: 381, 382, 383, 348, 389

Papirstopp oppstod inni maskinen.

Åpne dekselet og fjern fastkjørt papir.

Papirstopp oppstått og papiret sitter fast nær dupleksenheten. Fjern papir. Feil: 370, 371, 373

Papirstopp i nærheten av dupleksprinterenheten.

Dra ut dupleksenheten på baksiden av maskinen og fjern fastkjørt papir.

Den tosidige utskriftsenheten er ikke satt inn riktig. Feil: 360

Dupleksenheten er ikke satt inn riktig. Installer dupleksenheten.

Bildetrommel levetid. Installer ny bildetrommelenhet. Feil: 350, 351, 352, 353

Bildetrommelen som vises på skjermen har nådd sin levetid.

Bytt ut bildetrommelen med en ny en.

Åpning og lukking av dekselet kan gjenoppta printingen i en stund. Erstatt imidlertid med en ny en så fort som mulig.

C: Cyan (blå), M: Magenta (rød), Y: Gul, K: Svart

Bildetrommel levetid. Installer ny bildetrommelenhet. Feil: 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567

Bildetrommelen som vises på skjermen har nådd sin levetid.

Bytt ut bildetrommelen med en ny en.

C: Cyan (blå), M: Magenta (rød), Y: Gul, K: Svart

Bildetrommel levetid. Installer ny bildetrommelenhet. Feil: 680, 681, 682, 683

Printing har stoppet fordi den angitte bildetrommelen på skjermen har nådd sin levetid. Erstatt med en ny bildetrommel for å skrive ut.

C: Cyan (blå), M: Magenta (rød), Y: Gul, K: Svart

Varmeenhetens levetid. Installer ny varmenhet. Feil: 354

Sikringsenheten har nådd sin levetid.

Bytt ut sikringsenheten med en ny en.

Åpning og lukking av dekselet kan gjenoppta printingen i en stund. Erstatt med en ny en så fort som mulig for å bevare printerkvaliteten.

Belteenhetens levetid. Installer ny belteenhet. Feil: 355

Belteenheten har nådd sin levetid.

Bytt ut belteenheten med en ny en.

Åpning og lukking av dekselet kan gjenoppta printingen i en stund. Erstatt med en ny en så fort som mulig for å bevare printerkvaliteten.

Varmeenheten er ikke installert på riktig måte. Reset varmeenhet. Feil: 348

Varmeenheten er ikke satt inn riktig. Fjern og reinstaller sikringsenheten. Dersom feilen vedvarer etter reinstallasjon, erstatt sikringsenheten med en ny en.

Deponeringsboks for toner er full. Installer ny belteenhet. Feil: 356

Avfallstoneren til belteenheten er full. Bytt ut belteenheten med en ny en. Åpning og lukking av dekselet kan gjennopta printing. Printing stopper etter at 500 ark har blitt skrevet ut.

Tonerpatron ikke riktig installert. Feil: 544, 545, 546, 547

Fargetonerkassetten som vises på skjermen er ikke installert.

Sørg for at spaken på tonerkassetten er vridd fullstendig og at beskyttelsesteipen har blitt fjernet.

C: Cyan (blå), M: Magenta (rød), Y: Gul, K: Svart

Bildetrommel ikke riktig installert. Sjekk bildetrommelen. Feil: 340, 341,342, 343

Den angitte bildetrommelen er ikke installert på korrekt vis.

Fjern bildetrommelen og installer den på nytt.

C: Cyan (blå), M: Magenta (rød), Y: Gul, K: Svart

Varmeenheten er ikke installert på riktig måte. Reset varmeenhet. Feil: 320

Varmeenheten er ikke satt inn riktig. Fjern og reinstaller sikringsenheten.

Belteenhet er ikke installert på riktig måte. Sett inn belteenheten på nytt. Feil: 330

Belteenheten er ikke satt inn riktig. Fjern belteenheten og installer den på nytt.

[COVER (DEKSEL)] åpent. Feil: 310, 311, 587

Det angitte dekselet er åpent. Lukk dekselet.

Feil: 310 Utgangsbrettet, 311 Frontdekselet, 587 Det øvre utgangsbrettet

Sjekk data. Skrivefeil med programdata

En feil oppstod ved oppdatering av fastvare.

Bruk en korrekt oppdateringsfil.

Strøm AV/PÅ

Slå maskinen av og på igjen.

Kontakt leverandøren din dersom problemet vedvarer.

Inspeksjon nødvendig.

Slå maskinen av og på igjen.

Kontakt leverandøren din dersom problemet vedvarer.

Avbryter ...

Avrbyt-knappen ble trykket ved kopiering. Kopijobben har blitt avbrutt. Vent en stund.

Deksel automatisk dokumentmater (ADF) åpent.

ADF-dekselet til skanneren er åpen. Lukk dekselet.

Dokumentstopp har oppstått. Åpne dekselet for automatisk dokumentmater (ADF) på skanner for sjekk.

Papirstopp i skannerens ADF.

Åpne ADF-dekselet og fjern fastkjørt papir.

Flere ark av dokumentet har blitt matet inn. Åpne dekselet for automatisk dokumentmater (ADF) på skanner for sjekk.

Flere ark av dokumentet har blitt matet inn. Vift en papirbunke godt og plasser dem på den automatiske dokumentmateren (ADF). Bruk dokumentglasset hvis en tag eller etikett er festet til dokumentet.

Skannerlampe-feil, sjekk lampen.

Lysvolumet til skanneren er lavt. Kontakt forhandleren.

Strøm AV/PÅ Vognfeil <1>

En feil har oppstått i skannervognen. Slå maskinen av og på igjen.

Kontakt leverandøren din dersom problemet vedvarer.

USB-minne fullt

Skan til USB-minne ble avbrutt fordi USB-minnet er fullt.

Sjekk tilgjengelig plass i USB-minnet.

Skrive til USB-minne misl.

USB-minnet er skrivebeskyttet. Fjern beskyttelsen.

USB-minne koblet fra.

USB-minnet ble fjernet ved utførelse av Skan til USB-minne.

Koble til PC mislyk.

Ingen destinasjons-PC ble funnet for Skan til PC. Sørg for at PC-en din er slått på og sporbar.

For å slette meldingen, trykk på [Close (Lukk)].

Problemer med skann til PC

Lite minne oppstod ved Rx.

Feil med fullt minne oppstod ved faksmottak. Sørg for tilgjengelig minne.

Kommunikasjonsfeil

En feil oppstod ved faksoverføring eller faksmottak.

Telefon

Den eksterne telefonen er i bruk.

Fil overføringsfeil

Det har muligens oppstått en funksjonsfeil i serveren eller frakboling av en nettverkskabel ved utførelse av Skan til delt mappe.

Sjekk nettverksforbindelsen.

For å slette meldingen, trykk på [Close (Lukk)].

E-post overføringsfeil

Det har muligens oppstått en funksjonsfeil i serveren eller frakboling av en nettverkskabel ved utførelse av Skan til e-post. Sjekk nettverksforbindelsen.

For å slette meldingen, trykk på [Close (Lukk)].

Sjekk SMTP-innstillinger.

Kan ikke koble til SMTP-serveren. Sjekk nettverksinnstillingene.

Sjekk POP3-innstillinger.

Kan ikke koble til POP3-serveren. Sjekk nettverksinnstillingene.

SMTP logginn misl.

Et forsøk på å logge inn i SMTP-serveren endte opp med en verifiseringsfeil.

Sjekk nettverksinnstillingene.

SMTP Aut. Ikke støttet

SMTP-serveren støtter ikke verifiseringssystemet.

Sjekk nettverksinnstillingene.

POP3 logginn misl.

Et forsøk på å logge inn i POP3-serveren endte opp med en verifiseringsfeil.

Sjekk nettverksinnstillingene.

Mislykket innh. av mål-IP Vennligst sjekk DHCP-innstillingene.

Finner ikke DHCP-serveren. Sjekk nettverksforbindelsen.

Sjekk DNS-innstillinger.

Kan ikke koble til DNS-serveren. Sjekk nettverksforbindelsen.

Sjekk server-innstillinger.

Kan ikke koble til filserveren. Sjekk nettverksinnstillingene.

Server logginn misl.

Feil ved innlogging til filserveren. Kontroller server-innstillingene.

Legge inn katalog mislykt.

Feil ved tilkobling til FTP-serverens filkatalog. Kontroller server-innstillingene.

Endre data overføringstype mislykt.

Filoverføring feilet fordi filoverføringstypen ikke ble godkjent av FTP-serveren. Bytt FTP-overføringstypen til "binær".

Filskriving mislyktes.

Filer sendt ved bruk av Skan til delt mappe kunne ikke skrives. Sjekk tilgangsrettighetene for den delte mappen.

FTP-destinasjon full.

Lavt minne i FTP-serveren. Slett unødvendige filer og frigjør plass.

Endre filnavn.

Det angitte filnavnet kan ikke godkjennes. Sjekk innstillingene til FTP-serveren og bytt filnavnet.

Enhetens kommunikasjonsprotokoll ikke støttet.

Serveren støtter ikke CIFS eller FTP. Kontroller server-innstillingene.

Sjekk nettverkdelingsnavn.

Navnet til nettverkets delte mappe er feil. Sjekk mappenavnet.

Sjekk data. Skrivefeil med programdata

En feil oppstod ved oppdatering av programmet.

Vennligst sett inn USB-minne.

Scan til USB-minne eller print fra USB-minne med USB-minne ikke satt inn ble forsøkt.

Sett inn USB-minne.

[TRAY (SKUFF)]-kassett mangler.

Kassetten i den angitte skuffen er dratt ut.

Installer kassetten.

Feil med tilgangsbegrensninger Ensfarget printing ble utført pga. begrensningene med fargeprinting.

En fargeprintejobb ble konvertert til en ensfarget printejobb grunnet en uautorisert bruker. Kontakt administratoren din for fargeprinting.

Feil med tilgangsbegrensninger Data ble slettet grunnet begrensninger med fargeprinting.

En fargeprintejobb ble slettet pga. en uautorisert bruker. Kontakt administratoren din for fargeprinting.

Feil med begrenset tilgang Data ble slettet grunnet printerbegrensninger.

En printejobb ble slettet pga. en uautorisert bruker. Kontakt administratoren din for printing.

Uforenlig USB-enhet tilkoblet. Fjern den tilkoblede USB-enheten.

En ustøttet USB-enhet er tilkoblet. Fjern USB-enheten.

Fjern den tilkoblede USB-enheten. USB enhet kan ikke gjenkjennes.

Den tilkoblede USB-enheten ble ikke gjenkjent. Fjern USB-enheten.

Fjern USB-hub. USB-hub er tilkoblet.

EN USB-hub er tilkoblet. Fjern USB-huben. Denne maskinen støtter ikke USB-hub.

Inspeksjon nødvendig. SIP-feil

Slå maskinen av og på igjen. Kontakt leverandøren din dersom problemet vedvarer.

Ring service. Skannerenhet fant ikke skriverenhet.

Slå maskinen av og på igjen. Kontakt leverandøren din dersom problemet vedvarer.

HDD-feil 0

Ved oppstart av denne maskinen ble det oppdaget en harddisk som må formateres.

HDD-feil 250

Ved oppstart av denne maskinen ble det oppdaget en skadet fil for kryptert verifiseringsprinting. Formater harddisken på nytt.

Avregningslogg buffer nesten full.

Avregningslogg-bufferen er nesten full.

Skaff loggen og frigjør plass i bufferen.

Avregningslogg skrivefeil

En feil med skriving av avregningsloggen oppstod.

For å slette meldingen, trykk på [Close (Lukk)].

Databasefeil med jobblogg

En tilgangsfeil med databasen oppstod ved skriving eller lesing av jobbloggen. Problemet kan kanskje løses ved å slå maskinen av og på.

For å slette meldingen, trykk på [Close (Lukk)].

Avregningslogg buffer full (Slett eldre logger)

Gamle logger ble slettet fordi avregningslogg-bufferen var full. Skaff loggen og frigjør plass i bufferen.

Strøm AV/PÅ

Slå maskinen av og på igjen. Kontakt leverandøren din dersom problemet vedvarer.

En dekodingfeil oppstod. Sjekk bildedata.

En feil oppstod i bildedataen som ble sendt til denne maskinen. Sjekk bildedata.

Prosess har blitt avbrutt ettersom det ikke er plass på enheten. Frigjør nok minne ved å redusere bruk og prøv igjen.

Prosesseringsdata ble slettet grunnet fullt minne.

Reduser enhetens bruk for å sørge for tilgjengelig minne, og prøv igjen.

Prosess har blitt avbrutt av en enhetsfeil. Prøv igjen etter vedlikehold eller skift av enheten.

Prosessering av data ble avbrutt fordi en feil oppstod i enheten.

Reparer eller erstatt enheten og prøv på nytt.

Ingen tilg. til PC. Sjekk PC.

Tilkobling til en PC feilet ved utførelse av Skan til PC. Sjekk datamaskinens innstillinger.

Problemer med skann til PC

Sletter data.

Denne maskinen gikk tom for fargetoner. Data for fargeprinting slettes.

Feil PDF

PDF-filen er skadet.

Denne PDF-filen er passordbeskyttet.

Denne PDF-filen er passordbeskyttet. Skriv inn et passord for å skrive ut.

Må ha gyldig passord for å skrive ut dok.

Denne PDF-en trenger verifikasjon. Skriv inn et passord for å skrive ut.

Ingen kommunikasjon med SNTP-server.

Innhenting av nåværende tidspunkt fra SNTP-serveren feilet. Sjekk serveren.

USB-minne koblet fra.

USB-minnet ble fjernet ved printing fra USB-minnet. Ikke fjern USB-minnet når printing er i gang.

Kan ikke åpne filen.

Den valgte filen kunne ikke åpnes. Sjekk filen.

Kan ikke lese filen.

Filene kunne ikke leses. Sjekk enheten hvor filene er lagret.

Fil laster fra USB.

Data leses fra USB-minnet.

Trykk Stopp-knappen for å avbryte lesingen.

En feil oppstod. Skanning avventer.

Printingen stoppet på grunn av en feil.

Bildetrommel sensorfeil.

Feilen med tonersensoren har oppstått i bildetrommelen angitt på skjermen.

Utskrift ble stoppet. Bakre utgangsbrett ble åpnet under printing. Åpne utgangsbrettet. Feilkode: 409

Det bakre utgangsbrettet ble flyttet under printing.

Plasser det bakre utgangsbrettet i korrekt stilling, og åpne og lukk det.

Tomt for toner. Erstatt med ny tonerpatron.

Den angitte kassetten gikk tom for toner.

Bytt ut den tomme tonerkassetten med en ny en.

Vent tidsavbrudd i meny deakt. Utskrift deaktivert unntatt av USB. Slett sidebuffer og aktiver tidsavbr. i meny.

Vent tidsavbrudd deakt.

Lite minne oppstod ved Faks Tx-reservasjon.

Feil med utilstrekkelig minne har oppstått ved Skan til faks.

Lite minne.

Feil med utilstrekkelig minne har oppstått ved faksmottak.

E-postmottak har blitt avbrutt.

E-postmottak har blitt avbrutt.

Sjekk filformatet og størrelsen på den vedlagte filen.

Trådløsinnstillinger er ufullstendig.

Feil verdier er stilt inn eller så er felt fortsatt ikke fyllt ut i LAN-innstillingene for trådløst nettverk. Sjekk trådløs innstilling.

Ikke tilkoblet det trådløse tilgangspunktet.

Ingen trådløse LAN-tilgangspunkter funnet.

Sørg for at tilgangspunktet er slått på.

Koble fra og koble til det trådløse nettverket på nytt.

Mislykket trådløs oppst.

Start maskinen på nytt. Kontakt forhandleren din derfor feilen vedvarer.

Feil ved oppdatering av fastvare Vennligst prøv igjen. Hvis nettverket ikke virker, forsøk en oppdatering av fastvaren med USB

Oppdatering av fastvare feilet. Oppdater på nytt.

Registrere med Google Cloud Print. Ikke slå av strømmen før registreringen er fullført.

Denne maskinen registreres til Google Cloud Print-tjenesten. Vent en stund.

Slette fra Google Cloud Print.

Denne maskinen fjernes fra Google Cloud Print-tjenesten. Vent en stund.

Advarsel, ukjent forbruksvare oppdaget Gå til brukerveiledningen, «Feilsøking», for å gjenopprette operasjonen Feil 709

Det kan være at skriveren ikke vil ha en optimal ytelse, inkludert redusert utskriftskvalitet, hvis ukjent forbruksmateriell brukes.

Feil som resultat av bruk av ukjent forbruksmateriell, vil repareres mot betaling. Dette vil bli kostnadsbelagt selv om det oppstår i løpet av den gratis garantiperioden eller i kontraktsperioden for vedlikehold, og det vil falle utenfor vedlikeholdkontraktens rammer.

For å akseptere disse risikoene og gjenopprette funksjon;

  1. Slå av maskinen.

  2. Hold [CLEAR (FJERN)]-knappen og slå på maskinen.

  3. Slipp [CLEAR (FJERN)]-knappen når "RAM-SJEKK 100%" vises.

Denne handlingsloggen registreres i produktet.

Dersom du har noen spørsmål, kontakt forhandleren din.

Skift ut bildetrommelenhet. [PAGES (SIDER)] Sider igjen.

Bildetrommelen som vises på skjermen har nådd sin levetid.

Bytt ut bildetrommelen med en ny en.

C: Cyan (blå), M: Magenta (rød), Y: Gul, K: Svart

Skift ut bildetrommelenhet. Utskriftskvalitet ikke garantert.

Bildetrommelen som vises på skjermen har nådd sin levetid.

Bytt ut bildetrommelen med en ny en.

C: Cyan (blå), M: Magenta (rød), Y: Gul, K: Svart

Mottak av data tidsavbrudd.

Data kunne ikke mottas innen en bestemt tidsperiode.

IPv4-adresse i konflikt. Endre IPv4-adresse.

En annen enhet har samme IP-adresse som denne maskinen.

Sjekk IP-adressene og tildel en ny IP-adresse.

Uforenlig [COLOR (FARGE)]-bildetrommel. Feil:984, 685, 686, 687, 690, 691, 692, 693, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707

En bildetrommel som ikke er optimal har blitt installert.

C: Cyan (blå), M: Magenta (rød), Y: Gul, K: Svart

C-bildetrommel ikke installert. Feil: 696

Cyan (blå) bildetrommel er ikke installert.

Installer bildetrommelen.

M-bildetrommelen ikke installert.Feil: 695

Magenta (rød) bildetrommel er ikke installert.

Installer bildetrommelen.

Y-bildetrommel ikke installert. Feil: 694

Gul bildetrommel er ikke installert.

Installer bildetrommelen.

K-bildetrommel ikke installert. Feil: 697

Sort bildetrommel er ikke installert.

Installer bildetrommelen.

Blanke sider ble detektert på alle sider. Kontroller hvordan dokumentet ble lagt i.

Skannede sider er alle blanke. Vend dokumentet over.

For å legge i papir som ikke kan skrives ut til øvre utskuff ble papiret skrevet ut fra utskuffen. Trykk på [Close (Lukk)]-knappen for å slå av skjermen.

Sjekk typen spesifisert papir.

Trykk [Close (Lukk)].

Simpleks-printing ble utført da papirinnstillingen ikke tillot dupleksprinting.

Dupleksprinting er ikke tilgjenglig for det spesifiserte papiret.

Sjekk størrelsen og tykkelsen til papiret.

Trykk [Close (Lukk)].

Multifunksjonsskuffen har ikke blitt angitt til å brukes som skuff, så flere kopier er skrevet ut. Vennligst bekreft brettets multifunksjons-innstillinger. Trykk [Close (Lukk)]-knappen for å fjerne denne dialogen.

Innstillingen for MP-brettet er satt til [Do not use (Ikke bruk)]. Endre innstillingen for MP-brettet.

Utgangspapir fullt. Fjern papiret i [TRAY (SKUFF)]. Feil: 480, 485

Papiret i utgangsbrettet er fullt.

Fjern arkene.

Endrer språk. Panelbruk deaktivert.

Monitor-språk endres.

Vent en stund.

Språkendring mislyktes. Feil nr: %CODE%

Bytting av monitor-språk feilet. Trykk på strømknappen for å skru av maskinen, og skru den deretter på igjen.

Oppdaget en abnormalitet i den interne databasen. Data må slettes. Etter å ha trykket [Format (Format)], vil dataen slettes og deretter gjenoppstarte.

Database kan ikke gjenopprettes.

For å slette databasen, trykk [Format (Format)].

Kan ikke printe fordi balansen din på Oppsummeringskontoen er 0.Brukernavnet til utskrift: [USERNAME (BRUKERNAVN)] Oppsummeringskonto-navn for utilstrekkelig balanse: [ACCOUNTNAME (KONTONAVN)] For å fortsette printejobben, øk balansen og velg [Start (Start)].For å øke balansen, vennligst kontakt administratoren til enheten. For å avbryte printejobben, velg [Cancel (Avbryt)].

Antallet printerjobber overskrider grensen. Ingen flere printerjobber er autorisert. Kontakt administratoren din.