Hvis en feilmelding vises på kontrollpanelet.

Hvis det oppstår en feil i maskinen, vises en feilmelding og/eller en feilkode (et tresifret tall) på operatørpanelet.

I slike tilfeller vil (STATUS)-knappen lyse eller blinke.

Hvis du er usikker på hvordan du skal løse et problem, skriv inn feilmeldingen eller feilkoden i "Liste over feilmeldinger", og sjekk årsaken til feilen og hva som er løsningen.