Problemer med skann til PC

  • Felles for Windows og Mac OS X

Symptom

Sjekkpunkt

Løsning

Referanse

Meldingen, "Koble til PC mislyktes" vises på skjermbildet til maskinen.

IP-adressen til maskinen er endret.

Registrere en ny datamaskin til maskinen.

Registrere en tilkoblet datamaskin

Datamaskinen er ikke skrudd på.

Slå datamaskinen på.

-

Datamaskinen er ikke koblet til et nettverk.

Sjekk nettverkstilkoblingen.

-

  • For Windows ActKey

Symptom

Sjekkpunkt

Løsning

Referanse

Meldingen, "Koble til PC mislyktes" vises på skjermbildet til maskinen.

Dokumentet er ikke satt i den stillingen som er angitt i skannemetode i ActKey.

Legg dokumentet i den stillingen som er angitt i skannemetode i ActKey eller endre innstillingen for skannemetode.

-

Når Papirstørrelse in ActKey er satt til "Auto", settes en dokumentstørrelse som ikke kan påvises på maskinen.

Sett den optimale papirstørrelsen, bortsett fra "Auto" for papirstørrelse i ActKey.

-

I innstillingene for Windows Brannmur innstillinger er nettverkskonfigurasjon is deaktivert eller blokkert.

Aktiver Windows Firewall-innstilling med denne fremgangsmåten.

Fra [Control Panel (Kontrollpanel)], klikk på [System and Security (System and Sikkerhet)] > [Allow a program through Windows Firewall (Tillat et program gjennom Windows brannmur)].

Klikk på [Change settings (Endre innstillinger)], finn [Network Configuration (Nettverkskonfigurasjon)] i [Allowed programs and features (Tillatte programfunksjoner)], kryss av i boksen og klikke på [OK].

-

Knappinnstillinger for ActKey eller en advarsel vises på den USB-tilkoblede datamaskinen.

Lukk knappinnstillinger for ActKey eller advarselsvinduet.

-

"Ingen tilgang til PC" vises på skjermbildet til maskinen.

Knappinnstillinger for ActKey eller en advarsel vises på nettverksdatamaskinen.

Lukk knappinnstillinger for ActKey eller advarselsvinduet.

-

  • Andre

Symptom

Sjekkpunkt

Løsning

Referanse

Kunne ikke endre/slette en profil

Er profilen tilegnet jobbmakroen?

Slett jobbmakroen.

JOBBMAKRO

Er profilen tilegnet innstillingen for automatisk lagring av levering/sending?

Endre lagringsinnstillingene for automatisk levering/sending slik at den ikke bruker profilen.

Videresende innkommende fakser til en e-postadresse eller en delt mappe (Auto Delivery)

Lagre sendte og mottatte fakser (Transmission Data Save)

Kunne ikke endre/slette e-postadresse i adresseboken

Er e-postadressen tilegnet en jobb-makro?

Slett jobbmakroen.

JOBBMAKRO

Er e-postadressen konfigurert til innstillingen automatisk levering?

Endre lagringsinnstillingene for automatisk levering slik at den ikke bruker e-postadressen.

Videresende innkommende fakser til en e-postadresse eller en delt mappe (Auto Delivery)