Kan ikke lagre filer i en nettverksmappe

Sjekkpunkt

Løsning

Referanse

Er FTP/CIFS-innstillingen riktig?

Kontroller profilinnstillingene.

Før du bruker Skann til delt mappe

Har det oppstått feil?

Følg anvisningene på skjermen på maskinen.

Liste over feilmeldinger