Problemer med nettverkstilkobling

  • Felles for Windows og Mac OS X

Årsak

Løsning

Referanse

Med krysset kabel.

Bruk en rett kabel.

-

Maskinen var slått på før en kabel ble koblet til.

Koble til kablene før maskinen slås på.

Koble denne maskinen til et nettverk

Det er et problem med kompatibilitet med knutepunktet.

Trykk på [Device Settings], velg [Admin Setup] > [Network Menu] > [Network Setup] > [HUB Link Setting], og tilpass deretter innstillingene.

-

Innstillingen for nettverkstilkobling er feil.

For tilkobling til et kablet nettverk, sett [Wired (Kablet)] for nettverkstilkoblingen to [Enable (Aktiver)].

Koble denne maskinen til et nettverk

  • For Windows

Årsak

Løsning

Referanse

IP-adressen er feil.

  • Sjekk at samme IP-adresse er valgt for maskinen og portinnstillingene for maskinen på datamaskinen.

  • Kontroller at IP-adressen ikke brukes av en annen enhet.

  • Kontroller at det er angitt riktig IP-adresse, subnettmaske og portadresse.

  • Dersom du bruker OKI LPR-verktøyet, kontrollerer du IP-adresseinformasjonen i OKI LPR-verktøyet.

Enkelt oppsett

OKI LPR Utility (LPR-verktøy)