Dersom STATUS-knappen i brukerpanelet lyser eller blinker

Du kan sjekke statusen til denne maskinen ved å bruke (STATUS)-knappen.

Hvis det oppstår et problem i maskinen, vil (STATUS)-knappen lyse eller blinke. Trykk på (STATUS)-knappen og kontroller statusen for problemet.

  1. Trykk på (STATUS)-knappen.

  2. Trykk på [System Status].

  3. Velg et element.

    Hvis meldingen [Communication error (Kommunikasjonsfeil)] vises, har det oppstått et problem med fakskommunikasjonen. Se i "Feilkoder for faks" for løsning.

Du kan kontrollere beholdning av forbruksmateriell, tellerinformasjonen og jobblisten med (STATUS)-knappen.

  1. Trykk på (STATUS)-knappen.

  2. Trykk på [Device Information].

  3. Velg et element.

  4. Trykk [Back (Tilbake)].