Feilkoder for faks

Hvis det har oppstått problemer med fakskommunikasjonen, skriv ut sende-/mottaksrapporten, og sjekk feilkodene.

Følg fremgangsmåten for å løse problemet.

Minne

Se i "Punkter på overførings- og mottaksrapporten" for å finne informasjon om hvordan du skriver ut sende-/mottaksrapport, og hvordan du kan vise rapporten.

Feilkode

Beskrivelse

Løsning

01

Kommunikasjonen ble avbrutt fordi brukeren avbrøt funksjonen.

-

02

Vil motta det, men kunne ikke motta det fordi det var ikke noe svar fra den andre siden.

Ta kontakt med motparten som ikke kunne motta, og be om bekreftende status fra motpartens MFP.

03

Kommunikasjonen ble avbrutt fordi brukeren avbrøt funksjonen.

-

11

Det oppstå en feil ved lesing av dokumentet.

Forsøk faksen igjen.

14

Kunne ikke motta, fordi minnet var fullt.

Bekreft det, og øk ledig minneplass.

  • Fortsette etter at det har vært tomt for papir og papir har satt seg fast.

  • Slett det unødvendige bildet for minnemottak.

  • Skriv ut et mottatt, konfidensielt dokument.

  • Slett dokumentet som er lagret i oppslagsboksen.

19

Senderreservasjon ble avbrutt fordi brukeren avbrøt funksjonen.

-

21

Påviste en unormal tilstand på telefonlinjen.

Kontakt kundestøtte.

22

Vil sende det, men kunne ikke sende det fordi det var ikke noe svar fra den andre siden.

Bekreft så, og send en gang til.

Hvis det ikke bedres, kontakt kundestøtte.

  • Bekreft at faksnummeret er riktig.

  • Bekreft om innstillingen av anropsklassifiseringen (tone/puls) egner seg til telefonlinjen som brukes.

  • Det kan ikke opprettes forbindelse mens den andre siden kommuniserer. Vent litt, og send på nytt.

23

Ringte på nytt, men kunne ikke sende meldingen det fordi det var ikke noe svar fra den andre siden.

Bekreft så, og send en gang til.

Hvis det ikke bedres, kontakt kundestøtte.

  • Bekreft at faksnummeret er riktig.

  • Bekreft om innstillingen av anropsklassifiseringen (tone/puls) egner seg til telefonlinjen som brukes.

  • Det kan ikke opprettes forbindelse mens den andre siden kommuniserer. Vent litt, og send på nytt.

24

En telefonledning er koblet til TEL-utgangen ved en feil.

Forsøk koble til en telefonkabel til LINJE-kontakten.

25

Det er ikke koblet noen telefonkabel til LINJE-kontakten.

Forsøk koble til en telefonkabel til LINJE-kontakten.

26

Det ble ikke påvist noen summetone, og meldingen kunne ikke sendes.

Skru av linjeinnstillingene til PBX, og forsøk å sende igjen.

Endringen av innstillingen for PBX-linje blir [OFF (AV)] med [Device Settings (Enhetsinnstillinger)] > [Admin Setup (AdminOppsett)] > [Fax Setup (Faksoppsett)] > [Fax Setting (Faksinnstilling)] > [PBX Line (PBX-linje)].

27

Ringte på nytt, men den andre siden var opptatt.

Vent litt, og forsøk å sende meldingen en gang til.

Hvis det ikke løser problemet, skru av påvisning av opptattsignal, og forsøk å sende meldingen en gang til.

Endringen av innstillingen for påvisning av opptattsignal blir [OFF (AV)] med [Device Settings (Enhetsinnstillinger)] > [Admin Setup (Admin oppsett)] > [User Install (Brukerinstall)] > [Busy Tone Detection (Påvisning av opptattsignal)].

32

Kunne ikke kommunisere i super-G3.

Innstillingsendringen for super G3 gir [OFF (AV)]. (*)

35

Den skulle mottas konfidensielt, men kunne ikke motta fordi motparten ikke kunne motta den grunnet en uoverensstemmelse med nettverksmasken på den andre siden.

Bekreft til motparten om nettverksmasken er feil eller ikke ved sending.

Denne feilen gjelder ikke denne MFP.

36

Kunne ikke motta, fordi antallet tillatte konfidensielle mottak er nådd.

Den kan motta opp til 30 konfidensielle forsendelse per 1 boks.

Skriv ut et dokument for konfidensielt mottak.

Mottaksdokumentet slettes automatisk etter utskrift.

37

Adressen til nettverksporten hos motparten tilsvarer ikke den som finnes i spørrerutinen til oppslagstavlen, og derfor kunne meldingen ikke sendes.

Bekreft til motparten om nettverksmasken er feil eller ikke ved mottak.

Denne feilen gjelder ikke denne MFP.

38

Spørring på meldingstavlen skulle sende en melding, men ble avbrutt på grunn av en boks-funksjon.

-

39

Den skulle motta en konfidensiell sending, men avbrøt kommunikasjonen fordi det pågikk en boksfunksjon.

-

40

Vil sende det, men kunne ikke sende det fordi det var ikke noe svar fra den andre siden.

Innstillingsendringen av super G3 gir [OFF (AV)]. (*)

41

Utsendelsen ble avbrutt på grunn av redusert anropskvalitet.

Vent litt, og forsøk å sende meldingen en gang til.

Hvis det ikke bedres, kontakt kundestøtte eller teleselskapet.

43

Mottaket ble avbrutt på grunn av redusert anropskvalitet.

Innstillingsendringen av super G3 gir [OFF (AV)]. (*)

Hvis det er problemer med mottak av faksen, ta kontakt med den andre siden og be om å motta en gang til.

45

Avbrutt kommunikasjon på grunn av mottak av et feil signal fra den andre siden.

Innstillingsendringen av super G3 gir [OFF (AV)]. (*)

46

Avbrutt kommunikasjon på grunn av mottak av et feil signal fra den andre siden.

Innstillingsendringen av super G3 gir [OFF (AV)]. (*)

47

Avbrutt kommunikasjon på grunn av mottak av et feil signal fra den andre siden.

Innstillingsendringen av super G3 gir [OFF (AV)]. (*)

48

Den skulle sendes, men kunne ikke sende fordi motparten ikke kunne motta.

Vent litt, og forsøk å sende meldingen en gang til.

Hvis det ikke er forbedret, ta kontakt med motparten og be om bekreftende status fra motpartens MFP.

49

Den skulle motta, men kunne ikke motta fordi forsendelsen fra den andre siden ble avbrutt.

Innstillingsendringen av super G3 gir [OFF (AV)]. (*)

Hvis det er problemer med mottak av faksen, ta kontakt med den andre siden og be om å motta en gang til.

4a

Overføringen ble avbrutt på grunn av ID-sjekk.

Et faksnummer (nummeret til denne siden), som er registrert av motparten er ikke i henhold til adressenummeret på faksen.

Bekreft adressen, og send igjen.

Hvis det ikke er forbedret, ta kontakt med motparten og be om bekreftende status fra motpartens MFP, inkludert bekreftelse på ID-en.

Eller skru av funksjonen for ID-kontroll, and forsøk å sende en melding.

Endringen av innstillingen for ID-kontroll blir [OFF (AV)] med [Device Settings (Enhetsinnstillinger)] > [Admin Setup (AdminOppsett)] > [Fax Setup (Faksoppsett)] > [Security Function (Sikkerhetsfunksjon)] > [ID Check Tx (ID-sjekk Tx)]

4b

Ikke mottatt på grunn av blokkering av søppelpost.

Når det har oppstått et problem i en mottaksblokk, se på innstillingen som gjelder forhindring av søppelpost.

Hvis det ikke er forbedret, ta kontakt med motparten og be om bekreftende status fra motpartens MFP, inkludert bekreftelse på ID-en (eget faksnummer som er registrert hos motparten).

4c

Den skulle sendes konfidensielt, men kunne ikke sende fordi motparten ikke kunne motta.

Kontakt motparten og bekreft at forbindelse er etablert i konfidensieltboksen.

4d

Den skulle motta en spørring på meldingsbordet, men den andre siden har ikke noe dokument.

Kontakt motparten og bekreft at forbindelse er etablert i boksen til meldingstavlen.

51

Det virker å være redusert anropskvalitet.

Faksen kan ikke motta meldingen.

Hvis det er problemer med mottak av faksen, ta kontakt med den andre siden og be om å motta en gang til.

52

Mottaket ble avbrutt fordi mottaket ikke gikk som normalt.

Innstillingsendringen av super G3 gir [OFF (AV)]. (*)

Hvis det er problemer med mottak av faksen, ta kontakt med den andre siden og be om å motta en gang til.

60

Avbrøt sending fordi den ikke kunne sende normalt.

Innstillingsendringen av super G3 gir [OFF (AV)]. (*)

Vent litt, og forsøk å sende meldingen en gang til.

Hvis det ikke er forbedret, ta kontakt med motparten og be om status og gjenværende minne fra motpartens MFP.

65

Avbrøt sending fordi den ikke kunne sende normalt.

Kontakt motparten og be om status og få bekreftet MFPs gjenværende minne.

66

Det virker å være redusert anropskvalitet.

Faksen kan ikke sende meldingen.

Innstillingsendringen av super G3 gir [OFF (AV)]. (*)

Kontakt motparten, og bekreft faksen.

Hvis det har oppstått et problem, vent litt, og forsøk å sende meldingen en gang til.

67

Avbrutt kommunikasjon på grunn av mottak av et feil signal fra den andre siden.

Innstillingsendringen av super G3 gir [OFF (AV)]. (*)

69

Avbrutt kommunikasjon på grunn av mottak av et feil signal fra den andre siden.

Innstillingsendringen av super G3 gir [OFF (AV)]. (*)

6a

Det virker å være redusert anropskvalitet.

Faksen kan ikke motta meldingen.

Innstillingsendringen av super G3 gir [OFF (AV)]. (*)

Hvis det er problemer med mottak av faksen, ta kontakt med den andre siden og be om å motta en gang til.

80

Påvist unormal tilstand for MFP.

Kontakt kundestøtte.

82

Kunne ikke kommunisere i super-G3.

Innstillingsendringen av super G3 gir [OFF (AV)]. (*)

83

Kunne ikke kommunisere i super-G3.

Innstillingsendringen av super G3 gir [OFF (AV)]. (*)

84

En kommunikasjon på over 60 minutter, og kommunikasjonen ble avbrutt.

Ved sending kan du enten sette en lav bildekvalitet eller dele dokumentet, og sende meldingen på nytt.

Ved mottak kan du enten sette en lav bildekvalitet eller dele dokumentet, og be om at det sendes på nytt.

90

Navnet til prefiks inneholder en feil.

Bekreft innholdet i prefikset.

* Innstillingsendringen til super-G3 blir [OFF (AV)] med [Device Settings (Enhetsinnstillinger)] > [Admin Setup (AdminOppsett)] > [User Install (Brukerinstall)] > [Super G3].