Hvis et dokument setter seg fast i dokumentmateren (ADF - Automatic Document Feeder)

 1. Dra i ADF-dekkselets åpnehåndtak for å åpne ADF-dekselet.

 2. Fjern fastkilt dokument. Gå videre til trinn 4 hvis du ikke klarer å fjerne det fastkjørte dokumentet.

  Notat

  Ikke å prøv å fjerne dokumentet med makt.

 3. Dersom du fjernet dokumentet på vellykket vis, gå videre til trinn 7.

 4. Åpne det indre dekselet.

 5. Hvis du kan se kanten av de fastkilte dokumentet, dra det forsiktig ut.

 6. Hvis du var i stand til å fjerne dokumentet, lukk det indre dekselet og forsett til trinn 7.

 7. Lukk ADF-dekselet.

  Hvis du ikke kan se det fastkjørte dokumentet, gå videre til trinn 8.

  Dette fullfører prosedyren.

  Fjern dokumentet i dokumentbrettet, og lukk ADF-dekselet.

  Hvis ikke kan dokumenter rives eller brettes.

 8. Åpne dekslet for dokumentholderen.

 9. Dra ned håndtaket for å åpne dokumentholderputen.

 10. Dra sakte i det fastkilte papiret for å fjerne det.

 11. Hvis dokumentet ikke finnes i dokumentholderen, åpner du føreren (a) i pilens retning og dreier bryteren (b) med urviseren for å fjerne dokumentet. Hvis en dreining på bryteren (b) ikke fjerner dokumentet, trekker du dokumentet sakte ut.

 12. Skyv dokumentholderputen tilbake til sin opprinnelige posisjon.

 13. Lukk dekslet for dokumentholderen.

  Dette fullfører prosedyren.

  Minne

  Hvis en feil oppstår under kopiering blir kopieringen avlyst.