Problemen met AirPrint

Opmerking

  • De machine heeft mogelijk enkele minuten nodig om te verbinden met een netwerk na het aanzetten van de machine. Controleer of het apparaat verbonden is met het netwerk alvorens u afdrukt.

  • Indien u Mac OS X of iOS gebruikt, upgrade dan naar de recentste versie alvorens te beginnen.

Oorzaak

Te controleren aspect

Oorzaak

Oplossing

Het bericht "Geen AirPrint-printers gevonden" wordt weergegeven op een iOS-apparaat.

Staat de machine aan?

Zet de machine aan.

Als de machine aanstaat, schakel het dan uit en weer aan en controleer of het probleem opgelost is.

Apparaat inschakelen of uitschakelen

Is de machine op hetzelfde netwerk aangesloten als het iOS-apparaat?

Controleer of de machine wordt weergegeven op de print screen van het iOS-apparaat.

Als de machine niet wordt weergegeven, controleer dan het IP-adres.

Eenvoudige instelling

De printer die verbonden is via USB wordt niet gelokaliseerd.

Staat de USB-instelling op "IPP"?

Druk op [Device Settings (Apparaatinstelling.)] > [Admin Setup (Beheerderinst.)] > [Manage Unit (Beheer)] > [Local Interface (Lok. interface)] > [USB Menu (Menu USB)] > [USB Assignment (USB-toewijzing)] en kies vervolgens [IPP].

-

Kan niet afdrukken.

Staat de machine aan?

Zet de machine aan.

Als de machine aanstaat, schakel het dan uit en weer aan en controleer of het probleem opgelost is.

Apparaat inschakelen of uitschakelen

Is de machine op hetzelfde netwerk aangesloten als het iOS-apparaat?

Controleer of de machine wordt weergegeven op de print screen van het iOS-apparaat.

Als de machine niet wordt weergegeven, controleer dan het IP-adres.

Eenvoudige instelling

Is de recentste versie van firmware geïnstalleerd?

Controleer de versie van firmware van deze machine en het iOS-apparaat.

Als de versie van firmware niet de recentste is, update dan de geschikte versie op onze website of de website van Apple.

-

Zit er papier in de lade?

Controleer het bericht dat zegt dat het papier op is.

Fout Meldingenlijst

Als de STATUS-knop op het Bedieningspaneel Oplicht of Knippert

Zit er toner in de tonercartridge?

Controleer het bericht dat zegt dat de toner op is.

Fout Meldingenlijst

Als de STATUS-knop op het Bedieningspaneel Oplicht of Knippert

Staat AirPrint ingesteld op [Inschakelen]?

Druk op [Apparaatinstellingen] en controleer dan de status van [AirPrint]. Wanneer [Uitschakelen] wordt weergegeven, is AirPrint niet beschikbaar.

-

Wordt er een fout weergegeven?

Controleer de foutmelding of de (STATUS)-knop.

Fout Meldingenlijst

Als de STATUS-knop op het Bedieningspaneel Oplicht of Knippert