Indien er een stroomstoring optreedt

De werking van de machine

Als er een stroomstoring optreedt, gaat de machine als volgt te werk.

Opmerking

De bediening die een ononderbroken vermogen voorziening gebruikt (UPS) of omvormer wordt niet gegarandeerd. Gebruik geen noodvoeding (UPS) of omvormer.

Status van de machine

Werking

Tijdens een oproep

U kunt blijven spreken.

Tijdens een verzending

De verzending stopt halverwege.

Wanneer de stroom is hersteld,

 • en een geheugenverzending wordt gebruikt, verzendt de machine automatisch opnieuw vanaf de pagina waarop de verzending stopte.

 • Als er een realtime-verzending wordt gebruikt, verzendt de machine de gegevens niet opnieuw. Plaats het document en geef dan opnieuw de bestemming op om de verzending te starten.

Tijdens een ontvangst

De ontvangst stopt halverwege.

Als de machine een of meer pagina's ontvangt, wordt het gewiste rapport afgedrukt nadat de voeding hersteld is. Een ontvangen afbeelding wordt niet afgedrukt.

Een lijst kopiëren of afdrukken

Het afdrukken stopt halverwege.

Start de afdrukopdracht opnieuw zodra de stroom is hersteld. Niet-actief

Niet-actief

U kunt geen andere kopieer-, fax-, scan- of afdrukopdracht starten.

U kunt ook geen andere faxen ontvangen.

Opgeslagen faxgegevens

 • Een back-up maken van gegevens in het geheugen

  De afbeeldingsgegevens die werden opgeslagen in het geheugen worden bewaard zelfs bij een stroomstoring of wanneer u de machine uitzet.

 • Gewist rapport

  Als de faxgegevens in het geheugen verloreen zijn, wordt er automatisch een gewist rapport afgedrukt.

  De volgende documenten komen in aanmerking voor een gewist rapport.

  • Document F-codevenster

  • Documenten die in het geheugen werden ontvangen

   Een gewist rapport geeft u informatie over de volgende items van verwijderde gegevens.

  • Documenttype

  • Nummer F-codevenster

  • Naam F-codevenster

  • Doelnaam

  • Vertrouwelijke F-code communicatie/mededelingenvenster F-code communicatie

  • Moment waarop de communicatie werd gestart

  • Aantal ontvangen pagina's

Memo

Als er een fax werd ontvangen via handmatige ontvangst, Fcode polling-ontvangst of Fcode vertrouwelijke ontvangst, wordt het ontvangsttype ervan ook afgedrukt.