Als de STATUS-knop op het Bedieningspaneel Oplicht of Knippert

U kunt de status van dit apparaat controleren door de (STATUS)-knop te gebruiken.

Als er een probleem optreedt in deze machine, licht de (STATUS)-knop op of knippert hij. Druk op de (STATUS)-knop en controleer de probleemstatus.

  1. Druk op de (STATUS)-knop.

  2. Druk op [Systeemstatus].

  3. Selecteer een item.

    Wordt het bericht [Communication error (Communicatiefout)] weergegeven dan zijn er problemen inde fax communicatie opgetreden. Zie "Faxfout codes" voor herstellen.

U kunt de resterende levensduur van verbruiksartikelen controleren, de informatie van het item en de takenlijst met de (STATUS)-knop.

  1. Druk op de (STATUS)-knop.

  2. Druk op [Apparaatinformatie].

  3. Selecteer een item.

  4. Druk op [Back (Terug)].