Faxfout codes

Als er problemen zijn opgetreden in de faxcommunicatie, drukt u de Verzend/Ontvangst logboek af en controleer de foutcodes.

Volg de oplossing om het probleem te behandelen.

Memo

Voor informatie over het afdrukken van de Verzend/Ontvangst logboek en het rapport te bekijken, zie "Items op de Verzend en Ontvangst Logboekrapport".

Foutcode

Beschrijving

Oplossing

01

Door het annuleren van de gebruiker zelf, werd de communicatie geannuleerd.

-

02

Het ontvangen van faxen is mislukt omdat het apparaat van de andere partij geen antwoord gaf.

Neem contact op met de andere partij en vraag te controleren of hun apparaat goed werkt.

03

Door het afsluiten van de gebruiker zelf, geannuleerde communicatie.

-

11

Het document leesfout is opgetreden.

Probeer de fax opnieuw.

14

Omdat de geheugencapaciteit vol was, kon deze niet ontvangen worden.

Bevestig dit als volgt en verhoog de vrije ruimte van het geheugen.

  • Herstel de leeg papier- en documentstoring.

  • Verwijder de onnodig geforceerde geheugenontvangst afbeelding.

  • Druk het vertrouwelijk ontvangen document af.

  • Verwijder de documenten opgeslagen in het bulletinboard venster.

19

Door het annuleren van de gebruiker zelf, geannuleerde verzend reservering.

-

21

Detecteren van de afwijking van de telefoonlijn.

Raadpleeg de klantenondersteuning.

22

Beginnen met versturen, maar kon niet ontvangen verstuurd worden van de andere kant omdat er geen antwoord kwam.

Bevestig als volgt, en verzend opnieuw.

Indien er geen verbetering is opgetreden, raadpleeg de klantenondersteuning.

  • Bevestig of een faxnummer goed is.

  • Bevestig of de instelling van de kiestoon (Toon/Pulse) die past bij het gebruik van telefoonlijn.

  • Terwijl een andere kant communiceert, kan het niet verbonden zijn. Verzend nog een keer nadat enige tijd gewacht is.

23

Opnieuw kiezen, maar was niet in staat een bericht te versturen van een andere kant omdat er geen antwoord kwam.

Bevestig als volgt, en verzend opnieuw.

Indien er geen verbetering is opgetreden, raadpleeg de klantenondersteuning.

  • Bevestig of een faxnummer goed is.

  • Bevestig of de instelling van de kiestoon (Toon/Pulse) die past bij het gebruik van telefoonlijn.

  • Terwijl een andere kant communiceert, kan het niet verbonden zijn. Verzend nog een keer nadat enige tijd gewacht is.

24

Een telefoonkabel is per ongeluk aangesloten op de TEL connector.

Sluit een telefoonkabel aan op de LINE connector.

25

Een telefoonkabel is niet aangesloten op de LINE connector.

Sluit een telefoonkabel aan op de LINE connector.

26

Omdat een kiestoon niet gedetecteerd kon worden, kon het geen bericht verzenden.

Zet de PBX lijninstelling uit en verzend opnieuw.

De PBX lijn wordt instellen op [OFF (UIT)] via [Device Settings (Apparaatinstellingen)] > [Admin Setup (Beheerdersinstellingen)] > [Fax Setup (Faxinstellingen)] > [Fax Setting (Faxinstelling)] > [PBX Line (PBX lijn)].

27

Opnieuw gekozen, maar de ander kant was aan het communiceren.

Wacht een ogenblik en verzend daarna een bericht opnieuw.

Indien er geen verbetering is opgetreden, zet de bezettoon detectie uit en verzend daarna een bericht opnieuw.

Zet de wijziging van de instelling van de bezettoon detectie [OFF (UIT)] door [Device Settings (Apparaatinstellingen)] > [Admin Setup (Beheerdersinstellingen)] > [User Install (Installatie door gebruiker)] > [Busy Tone Detection (Bezettoon detctie)].

32

In super G3 was communicatie niet mogelijk.

Zet de wijziging van de instelling van de super G3 [OFF (UIT)]. (*)

35

De vertrouwelijke ontvangst mislukte omdat het subadres gespecificeerd door de andere partij niet overeen kwam.

Bevestig naar de andere kant, of het subadres niet verkeerd is in de verzending.

Het is niet de fout met deze MFP.

36

Het ontvangen van faxen mislukte omdat het aantal ontvangen documenten met vertrouwelijk ontvangst de grens bereikte.

Het kan de vertrouwelijk ontvangst tot maximaal 30 gevallen per 1 fax box ontvangen.

Druk het vertrouwelijk ontvangst document af.

Het ontvangst document wordt automatisch verwijderd na het afdrukken.

37

Omdat de subadressen van de andere kant niet in overeenstemming waren met de polling verzending, kon het geen bericht verzenden.

Bevestig naar de andere kant, of het subadres niet verkeerd is in de ontvangst.

Het is niet de fout met deze MFP.

38

Bulletin bord polling zou een bericht gaan verzenden, maar annuleerde deze omdat dit tijdens een Fax box bewerking geschiedde.

-

39

Het wilde de vertrouwelijk ontvangst gaan maken, maar annuleerde de communicatie omdat dit tijdens een Fax box bewerking geschiedde.

-

40

Beginnen met versturen, maar kon niet ontvangen verstuurd worden van de andere kant omdat er geen antwoord kwam.

Zet de wijziging van de instelling van de super G3 [OFF (UIT)]. (*)

41

De verzending werd geannuleerd door een afwijzing van de gesprekskwaliteit.

Wacht een ogenblik en verzend daarna een bericht opnieuw.

Indien er geen verbetering is opgetreden, raadpleeg de klantenondersteuning of het telecommunicatiebedrijf.

43

De ontvangst werd geannuleerd door een afwijzing van de gesprekskwaliteit.

Zet de wijziging van de instelling van de super G3 [OFF (UIT)]. (*)

Indien problemen zijn met de ontvangen fax, neem dan contact op met de andere partij en vraag opnieuw te verzenden.

45

Communicatie geannuleerd, omdat het onterechte signaal van de andere kant werd ontvangen.

Zet de wijziging van de instelling van de super G3 [OFF (UIT)]. (*)

46

Communicatie geannuleerd, omdat het onterechte signaal van de andere kant werd ontvangen.

Zet de wijziging van de instelling van de super G3 [OFF (UIT)]. (*)

47

Communicatie geannuleerd, omdat het onterechte signaal van de andere kant werd ontvangen.

Zet de wijziging van de instelling van de super G3 [OFF (UIT)]. (*)

48

Het zou gaan verzenden, maar kon niet verzenden, omdat de andere kant niet kon ontvangen.

Wacht een ogenblik en verzend daarna een bericht opnieuw.

Indien er geen verbetering is, neem dan contact op met de andere kant en vraag naar de staat van bevestiging van de andere MFP kant.

49

Het zou gaan ontvangen, maar kon niet ontvangen, omdat de verzending van de andere kant werd afgesloten.

Zet de wijziging van de instelling van de super G3 [OFF (UIT)]. (*)

Indien problemen zijn met de ontvangen fax, neem dan contact op met de andere partij en vraag opnieuw te verzenden.

4a

Annuleer de verzending met de ID controle functie.

Het faxnummer (eigen nummer) geregistreerd aan het andere apparaat van de partij en de laatse vier tekens van het nummer dat uw opgaf komen niet overeen.

Bevestig het adres en verzend opnieuw.

Indien er geen verbetering is, neem dan contact op met de andere kant en vraag naar de staat van bevestiging van de MFP inclusief de bevestiging van de ID.

Of zet de ID controle functie uit en verzend een boodschap.

Zet de wijziging van de instelling van de ID controle functie [OFF (UIT)] via [Device Settings (Apparaatinstellingen)] > [Admin Setup (Beheerdersinstellingen)] > [Fax Setup (Faxinstellingen)] > [Security Function (Beveiligingsfunctie)] > [ID Check Tx (ID controle Tx)]

4b

Geblokkeerde ontvangst door een preventie van direct mail functie.

Indien er een probleem is met de functie blokkeren fax, controleer dan de instelling Ongewenste faxen blokkeren van de preventie van directe mail.

Indien er geen verbetering is, neem dan contact op met de andere kant en vraag naar de staat van bevestiging van de MFP inclusief de bevestiging van de ID (het eigen faxnummer dat is geregistreerd met de andere kant).

4c

Het zou vertrouwelijk gaan verzenden, maar kon niet verzenden, omdat de andere kant niet kon ontvangen.

Neem contact op met de andere kant en bevestig de vastgestelde situatie van de vertrouwelijke box.

4d

Het zou bulletin bord polling gaan ontvangen, maar de andere kant heeft geen document.

Neem contact op met de andere kant en bevestig de vastgestelde situatie van de bulletin bord box.

51

Er lijkt en afwijzing van de gesprekskwaliteit te zijn.

Fax kan het bericht definitief niet ontvangen.

Indien problemen zijn met de ontvangen fax, neem dan contact op met de andere partij en vraag opnieuw te verzenden.

52

Ontvangst geannuleerd, omdat het niet normaal kon ontvangen.

Zet de wijziging van de instelling van de super G3 [OFF (UIT)]. (*)

Indien problemen zijn met de ontvangen fax, neem dan contact op met de andere partij en vraag opnieuw te verzenden.

60

Verzending geannuleerd, omdat het niet normaal kon verzenden.

Zet de wijziging van de instelling van de super G3 [OFF (UIT)]. (*)

Wacht een ogenblik en verzend daarna een bericht opnieuw.

Indien er geen verbetering is, neem dan contact op met de andere kant en vraag naar de staat en bevestiging van het geheugen restant van de andere MFP kant.

65

Verzending geannuleerd, omdat het niet normaal kon verzenden.

Neem contact op met de andere kant en vraag naar de staat en bevestiging van het restant geheugen van de andere MFP kant.

66

Er lijkt en afwijzing van de gesprekskwaliteit te zijn.

Fax kan het bericht definitief niet verzenden.

Zet de wijziging van de instelling van de super G3 [OFF (UIT)]. (*)

Neem contact op met de andere kant en bevestig de fax.

Als het een probleem heeft, wacht dan een ogenblik en verzend een bericht opnieuw.

67

Communicatie geannuleerd, omdat het onterechte signaal van de andere kant werd ontvangen.

Zet de wijziging van de instelling van de super G3 [OFF (UIT)]. (*)

69

Communicatie geannuleerd, omdat het onterechte signaal van de andere kant werd ontvangen.

Zet de wijziging van de instelling van de super G3 [OFF (UIT)]. (*)

6a

Er lijkt en afwijzing van de gesprekskwaliteit te zijn.

Fax kan het bericht definitief niet ontvangen.

Zet de wijziging van de instelling van de super G3 [OFF (UIT)]. (*)

Indien problemen zijn met de ontvangen fax, neem dan contact op met de andere partij en vraag opnieuw te verzenden.

80

Detecteren van de afwijking van de MFP.

Raadpleeg de klantenondersteuning.

82

In super G3 was communicatie niet mogelijk.

Zet de wijziging van de instelling van de super G3 [OFF (UIT)]. (*)

83

In super G3 was communicatie niet mogelijk.

Zet de wijziging van de instelling van de super G3 [OFF (UIT)]. (*)

84

Duurt een communicatie langer dan 60 minuten, wordt de communicatie verbroken.

Voordat wordt verzonden, verlaag de beeldkwaliteit of splits het document in verschillende delen en verzend opnieuw.

Voordat wordt ontvangen, neem contact op met de andere partij en vraag om de beeldkwaliteit te verlagen of het document in verschillende delen te splitsen en deze opnieuw te verzenden.

90

Aanwijzing van de prefix bevat een fout.

Bevestig a.u.b. de inhoud van de prefix.

*Zet de wijziging van de instelling van de sper G3 [OFF (UIT)] door [Device Settings (Apparaatinstellingen)] > [Admin Setup (Beheerdersinstellingen)] > [User Install (Installatie door gebruiker)] > [Super G3 (Super G3)].