Fout Meldingenlijst

Wacht een ogenblik. Netwerk initialisatie ...

Het netwerk is aan het initialiseren.

Wacht een ogenblik totdat het apparaat met het netwerk verbinding maakt.

Bestandsysteemcontrole.

Het bestandssysteem op de harde schijf wordt gecontroleerd. Wacht enkele ogenblikken.

Inspectie is vereist. PU Flash-fout

Schakel de machine uit en vervolgens weer aan. Indien dezelfde fout zich voordoet neem contact op met uw dealer.

Inspectie is vereist. PU communicatie-fout

Schakel de machine uit en vervolgens weer aan. Indien dezelfde fout zich voordoet neem contact op met uw dealer.

Offlinemodus

De machine staat offline. Druk op de Online knop om het op [Online (Online)] in te stellen.

Gegevens aanwezig.

De gegevens worden nog steeds niet afgedrukt.

Geg. verwijd.

Gegevens verwijderd.

Bezig met opwarmen.

De machine past de temperatuur van de fixeereenheid aan. Wacht enkele ogenblikken.

Voorbereiden …

Kleurregistratie en dichtheid worden aangepast. Wacht enkele ogenblikken.

Update de firmware. Schakel voeding niet UIT.

De programma's op het apparaat worden geüpdatet.

Schakel het apparaat niet uit totdat de update is voltooid.

Het apparaat herstart automatisch nadat de update is voltooid.

Toner is bijna op

De aangegeven toner op het scherm is bijna leeg. Leg een nieuwe tonercartridge klaar.

Opvangbak Voor Gebruikte Toner Vol Vervang deze met een nieuw Tonerpatroon.

Opvangbak voor gebruikte toner vol. Vervang deze door een nieuwe.

C: Cyaan (blauw), M: Magenta (rood)

C Niet aanbevolen toner.

Een optimum C (Cyaan, blauw) tonerpatroon is niet geïnstalleerd.

Gebruik een tonerpatroon die is geschikt voor uw apparaat.

M Niet aanbevolen toner.

Een optimum M (Magenta, rood) tonerpatroon is niet geïnstalleerd.

Gebruik een tonerpatroon die is geschikt voor uw apparaat.

Y Niet aanbevolen toner.

Een optimum Y (Geel) tonerpatroon is niet geïnstalleerd.

Gebruik een tonerpatroon die is geschikt voor uw apparaat.

K Niet aanbevolen toner.

Een optimum K (zwart) tonerpatroon is niet geïnstalleerd.

Gebruik een tonerpatroon die is geschikt voor uw apparaat.

Postscript-fout

Er is een PostScript-fout opgetreden.

Niveau Afbeeldingsdrum

De aangegeven afbeeldingsdrum is bijna op. Leg nieuwe beelddrum gereed

C: Cyaan (blauw), M: Magenta (rood), Y: Geel, K: Zwart

Levensduur Fixeereenheid.

De fixeereenheid nadert levensduur. Leg een nieuwe fixeereenheid klaar.

Levensduur Bandeenheid.

De bandeenheid nadert levensduur. Leg een nieuwe transportband-eenheid klaar.

De levensduur van de fixeereenheid is bereikt. Installeer nieuwe fixeereenheid.

De fixeereenheid is aan vervanging toe.

Vervang de fixeereenheid door een nieuwe eenheid.

De levensduur van de bandeenheid is bereikt. Installeer Nieuwe Transportband-Eenheid.

De transportband-eenheid is aan vervanging toe.

Vervang de transportband-eenheid met een nieuwe eenheid.

Toner op. Vervang die door een nieuwe tonercartridge.

De aangegeven toner op het scherm is leeg. Vervang de lege tonercassette door een nieuwe.

C: Cyaan (blauw), M: Magenta (rood), Y: Geel, K: Zwart

Tonerpatroon niet geïnstalleerd.

Een aangegeven kleuren-tonerpatroon op het scherm is niet geïnstalleerd.

Installeer het tonerpatroon.

C: Cyaan (blauw), M: Magenta (rood), Y: Geel, K: Zwart

Levensduur afbeeldingsdrum. Installeer nieuwe afbeeldingsdrum.

De afbeeldingsdrum moet binnenkort vervangen worden.

Vervang de afbeeldingsdrum door een nieuwe.

C: Cyaan (blauw), M: Magenta (rood), Y: Geel, K: Zwart

LADE is leeg.

Er is geen plapier in de lade geplaatst. Plaats het papier.

Bestandssysteem is vol.

Geheugen in het bestandssysteem is vol.

Verwijder onnodige bestanden.

Het bestandssysteem is schrijfbeveiligd.

Het bestand dat u probeert te schrijven is schrijfbeveiligd.

Controleer de bestandsnaam.

Onvoldoende paginageheugen voor sorteren.

fout: onvoldoende geheugen opgetreden tijdens het afdrukken, sorteren.

Verminder het aantal af te drukken pagina's.

Onvoldoende geheugen. Fout: 014

fout: vol geheugen opgetreden tijdens de PC-Fax ontvangst. Druk op [Close (Sluiten)].

Ongeauth. gebruiker, taak geann.

Ongeautoriseerde taak werd verzonden of niet-geautoriseerde gebruiker probeerde een fax af te drukken of te sturen. Gegevens zijn gewist. Neem contact op met uw beheerder om dit apparaat te gebruiken.

Bestand wissen..

Opgeslagen bestanden voor afdrukauthenticatie worden verwijderd.

Wacht enkele ogenblikken.

Gecodeerde afdrukgegevens verwijderen.

Bestanden die zijn opgeslagen voor afdrukauthenticatie worden verwijderd. Wacht enkele ogenblikken.

Gewiste gegevens vol

Bestanden die verondersteld te worden gewist zijn vol. Wissen van de bestanden.

Veilige taakopslagperiode overschreden.

Bestanden waarvan de bewaartermijn voor printgegevensauthenticatie is verstreken werden automatisch verwijderd.

Schijf lezen/schrijf fout

Er is een fout in het bestandssysteem opgetreden. Druk op [Close (Sluiten)].

Flash fout

Er is een fout opgetreden tijdens het updaten van de firmware.

Contacteer de beheerder.

Ongeld. afdrukgeg. ontvangen.

Ongeldige afdrukgegevens of PC faxgegevens werden ontvangen. Wissen van het bericht op [Close (Sluiten)].

Als u afdrukauthenticatie heeft uitgevoerd, werden de gegevens verwijderd, omdat het onvolledig was. Print opnieuw.

Ontvangen gegevens zijn afgewezen, omdat het Soort Taak gelimiteerd is.

Gegevens waarvan het soort taak niet in de aanvaardbare soort taakinstellingen is gedefinieerd werden ontvangen. De gegevens werden verwijderd zonder te zijn verwerkt.

Selecteer een soort taak gedefinieerd in de aanvaardbare soort taakinstellingen voor [Type Job (Soort Taak)] van het printerstuurprogramma en druk opnieuw af.

Over schermen en functies van elke printerdriver

Manueel Verzoek. Fout: 500

Afdrukken op met de hand ingevoerd papier. Plaats papier in de MP-lade.

Wijzig [MEDIA_SIZE (MEDIA_FORMAAT)] [MEDIA_TYPE (MEDIA_TYPE)] in [TRAY (LADE)]. Fout:461, 462, 463, 464

Het formaat en type van het ingevoerde papier komt niet overeen met het papier dat op het scherm wordt aangegeven. Gebruik hetzelfde formaat en type papier geselecteerd in de toepassing.

Wijzig [MEDIA_SIZE (MEDIA_FORMAAT)] [MEDIA_TYPE (MEDIA_TYPE)] in MP-lade. Fout:460

Het formaat en type papier in de MP-lade komt niet overeen met het papier dat op het scherm wordt aangegeven. Zorg ervoor dat het formaat en het type papier in de MP-lade overeenkomen met het papier geselecteerd in de toepassing.

Wacht een ogenblik. Melding Verwerking van gegevens ...

Berichten die op het apparaat worden weergegeven worden bijgewerkt. Wacht enkele ogenblikken.

Wacht een ogenblik. Melding gegevens schrijven ...

Berichten die op het apparaat worden weergegeven worden bijgewerkt. Wacht enkele ogenblikken.

Start het apparaat opnieuw op. Schrijven berichtgegevens is voltooid.

Berichten die op het apparaat worden weergegeven worden nu bijgewerkt.

Schakel de machine uit en vervolgens weer aan.

Wacht enkele ogenblikken.

Controleer gegevens. Schrijffout gegevensbericht

Het weergeven van de geüpdate berichten op het apparaat is mislukt.

Zorg ervoor dat u juiste gegevens voor dit apparaat gebruikt.

Wacht een ogenblik. Netwerkconfiguratie schrijven ...

Netwerkinstellingen voor dit apparaat zijn gewijzigd. De nieuwe instellingen worden opgeslagen. Wacht enkele ogenblikken.

Wacht een ogenblik. Netwerk initialisatie ...

Netwerkinstellingen voor dit apparaat zijn aan het initialiseren.

Papier [TRAY (LADE)] is leeg Stel [MEDIA_SIZE (MEDIA_FORMAAT)] in Fout: 490, 491, 492, 493, 494

Er is geen papier in de aangegeven lade. Plaats papier in de getoonde afmeting.

[TRAY (De lade)]-cassette ontbreekt. Open en sluit de aangeduide cassette. Fout: 440, 441, 442, 430, 431, 432, 433

De lade is niet geïnstalleerd. Plaats de casette. Als de cassette al is geplaatst, trek het uit en plaats deze vervolgens opnieuw.

Onvoldoende geheugen. Fout: 420

Gegevens zijn te ingewikkeld. fout: vol geheugen opgetreden tijdens de verwerking. Verminder het volume van de printgegevens.

Opvangbak Voor Gebruikte Toner Vol Vervang deze met een nieuw Tonerpatroon. Fout: 414, 415, 416, 417

Opvangbak voor het tonerpatroon is vol. Door de voorklep te openen en te sluiten kan het apparaat weer een tijdje afdrukken, maar dit kan de afbeeldingsdrum beschadigen. Vervang het tonerpatroon zo snel mogelijk door een nieuwe.

C: Cyaan (blauw), M: Magenta (rood)

Toner op. Vervang die door een nieuwe tonercartridge. Fout: 410, 411, 412, 413

De aagegeven patroon heeft geen toner meer.

Door de voorklep te openen en te sluiten kan het apparaat weer een tijdje afdrukken, maar dit kan de afbeeldingsdrum beschadigen. Vervang het tonerpatroon zo snel mogelijk door een nieuwe.

C: Cyaan (blauw), M: Magenta (rood), Y: Geel, K: Zwart

Incompatibele C Toner. Fout: 552, 556, 616, 622

Het geïnstalleerde C (cyaan, blauw) tonerpatroon is niet optimaal.

We raden aan een optimaal tonerpatroon te gebruiken.

Incompatibele M Toner. Fout: 551, 555, 615, 621

Het geïnstalleerde M (Magenta, rood) tonerpatroon is niet optimaal.

We raden aan een optimaal tonerpatroon te gebruiken.

Incompatibele Y Toner. Fout: 550, 554, 614, 620

Het geïnstalleerde Y (Geel) tonerpatroon is niet optimaal.

We raden aan een optimaal tonerpatroon te gebruiken.

Incompatibele K Toner. Fout: 553, 557, 617, 623

Het geïnstalleerde K (Zwart) tonerpatroon is niet optimaal.

We raden aan een optimaal tonerpatroon te gebruiken.

Toner Niet Geïnstalleerd. Fout: 610, 611, 612, 613

Een aangegeven kleuren-tonerpatroon op het scherm is niet geïnstalleerd.

Installeer het tonerpatroon.

C: Cyaan (blauw), M: Magenta (rood), Y: Geel, K: Zwart

Afbeeldingsdrum Sensor Fout Controleer Afbeeldingsdrum. Fout: 540, 541, 542, 543

De sensorfout is opgetreden in de aangegeven afbeeldingsdrum op het scherm.

Verwijder de afbeeldingsdrum en installeer deze opnieuw.

Als de melding blijft, verwijdert u het tonerpatroon en installeert het opnieuw.

Als het tonerpatroon niet is geïnstalleerd, installeer het.

C: Cyaan (blauw), M: Magenta (rood), Y: Geel, K: Zwart

Meerdere vellen papier zijn ingebracht. Stel het papier in [TRAY (LADE)] opnieuw in. Fout: 401

De aangegeven lade voedt meerdere vellen papier per keer.

Haal de cassette uit de lade en plaats opnieuw papier.

Papierformaatfout. Stel het papier in [TRAY (LADE)] opnieuw in. Fout: 400

Papierformaatfout opgetreden in de aangegeven lade. Zorg ervoor dat de afmeting van het geplaatste papier in de lade overeenkomt met de instelling van de draaischijf voor papierformaat in de papiercassette. Plaats het papier volgens het papierformaat en de richting ingesteld voor de draaischijf voor papierformaat.

Als de draaischijf voor papierafmetingen verkeerd staat ingesteld, annuleer eerst het afdrukken, stel dan de draaischijf voor papierafmetingen in en print hierna opnieuw.

Zorg ervoor dat de cassette niet tegelijkertijd meerdere vellen papier doorvoert na het opnieuw afdrukken. Als dit gebeurt, verwijder het papier en plaats het papier op een correcte wijze.

Papieropstoppingen opgetreden. Open de voorklep en verwijder het papier. Fout: 390

Vastgelopen papier via de papierbaan van de MP-lade.

Als de rand van het vastgelopen papier niet zichtbaar is, opent u de voorklep en verwijdert u het papier.

Papieropstoppingen opgetreden. Trek de [TRAY (LADE)] cassette en verwijder vervolgens het papier. Fout: 391, 392, 393, 394

Een vastgelopen papier via de papierbaan van de aangegeven lade.

Trek de cassette uit en verwijder vervolgens het papier. Als er meerdere vellen papier tegelijkertijd worden ingevoerd, verwijder het papier en plaats het papier opnieuw.

Zorg ervoor dat het papier stoppers in de juiste positie worden ingesteld.

Papieropstoppingen opgetreden. Open de voorklep en verwijder het papier. Fout: 372, 380

Vastgelopen papier in de papierbaan van het apparaat. Open de voorklep en verwijder het vastgelopen papier.

Een papierstoring is onder de afbeeldingsdrum of rondom de fixeereenheid opgetreden. Verwijder de papier. Fout: 381, 382, 383, 348, 389

Een papierstoring is binnen het apparaat opgetreden.

Open de klep en verwijder het papier.

Een papierstoring is opgetreden en er is papier bij de duplexeenheid. Verwijder het papier. Foutmeldingen: 370, 371, 373

Vastgelopen papier bij de duplex afdruk-eenheid.

Trek de duplex-eenheid aan de achterzijde van het apparaat en verwijder vervolgens het vastgelopen papier.

De duplexeenheid is niet correct ingesteld. Fout: 360

De duplexeenheid is niet juist geïnstalleerd. Installeer de duplexeenheid.

Levensduur afbeeldingsdrum. Installeer nieuwe afbeeldingsdrum. Fout: 350, 351, 352, 353

De afbeeldingsdrum moet binnenkort vervangen worden.

Vervang de afbeeldingsdrum door een nieuwe.

Door de klep te openen en te sluiten kan het apparaat weer een tijdje afdrukken. Vervang het zo snel mogelijk door een nieuwe.

C: Cyaan (blauw), M: Magenta (rood), Y: Geel, K: Zwart

Levensduur afbeeldingsdrum. Installeer nieuwe afbeeldingsdrum. Fout: 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567

De afbeeldingsdrum moet binnenkort vervangen worden.

Vervang de afbeeldingsdrum door een nieuwe.

C: Cyaan (blauw), M: Magenta (rood), Y: Geel, K: Zwart

Levensduur afbeeldingsdrum. Installeer nieuwe afbeeldingsdrum. Fout: 680, 681, 682, 683

Het afdrukken is gestopt omdat de aangegeven afbeeldingsdrum aan vervanging toe is. Vervang de drum door een nieuwe afbeeldingsdrum om af te kunnen drukken.

C: Cyaan (blauw), M: Magenta (rood), Y: Geel, K: Zwart

De levensduur van de fixeereenheid is bereikt. Installeer nieuwe fixeereenheid. Fout: 354

De fixeereenheid is aan vervanging toe.

Vervang de fixeereenheid door een nieuwe eenheid.

Door de klep te openen en te sluiten kan het apparaat weer een tijdje afdrukken. Vervang de eenheid zo snel mogelijk door een nieuwe om de afdrukkwaliteit te garanderen.

De levensduur van de bandeenheid is bereikt. Installeer Nieuwe Transportband-Eenheid. Fout: 355

De transportband-eenheid is aan vervanging toe.

Vervang de transportband-eenheid met een nieuwe eenheid.

Door de klep te openen en te sluiten kan het apparaat weer een tijdje afdrukken. Vervang de eenheid zo snel mogelijk door een nieuwe om de afdrukkwaliteit te garanderen.

De fixeereenheid is niet juist geïnstalleerd. Installeer de fixeereenheid opnieuw. Fout: 348

De fixeereenheid is niet juist geïnstalleerd. Verwijder de fixeereenheid en installeer de eenheid opnieuw. Als de fout aanhoudt na het opnieuw installeren, vervang de fixeereenheid door een nieuwe.

Tonerafvalbak vol. Installeer Nieuwe Transportband-Eenheid. Fout: 356

Tonerafvalbak van de transportbandeenheid is vol. Vervang de transportband-eenheid met een nieuwe eenheid. Door de klep te openen en te sluiten kan het apparaat weer een tijdje afdrukken. Afdrukken stopt nadat 500 vellen zijn afgedrukt.

Tonerpatroon is niet correct geïnstalleerd. Fout: 544, 545, 546, 547

Een aangegeven kleuren-tonerpatroon op het scherm is niet geïnstalleerd.

Zorg ervoor dat de hendel op het tonerpatroon volledig is gedraaid en de beschermingstape is verwijderd.

C: Cyaan (blauw), M: Magenta (rood), Y: Geel, K: Zwart

Afbeeldingsdrum niet juist geïnstalleerd. Controleer de Afbeeldingsdrum. Fout: 340, 341,342, 343

De aangegeven afbeeldingsdrum is niet correct geïnstalleerd.

Verwijder de drum en installeer de afbeeldingsdrum opnieuw.

C: Cyaan (blauw), M: Magenta (rood), Y: Geel, K: Zwart

De fixeereenheid is niet juist geïnstalleerd. Installeer de fixeereenheid opnieuw. Fout: 320

De fixeereenheid is niet juist geïnstalleerd. Verwijder de fixeereenheid en installeer de eenheid opnieuw.

Bandeenheid niet geïnstalleerd. Stel de bandeenheid opnieuw in. Fout: 330

De band is niet juist geïnstalleerd. Verwijder de transportband en installeer de eenheid opnieuw.

[COVER (COLOR)] open. Fout: 310, 311, 587

Aangegeven klep is open. Sluit de kap.

Fout: 310 De uitvoerlade, 311 De voorklep, 587 De bovenste uitvoerlade

Controleer gegevens. Programeer Data Schrijf Fout

Er is een fout opgetreden tijdens het updaten van de firmware.

Gebruik een correct geüpdatet bestand.

IN/UIT schakelen

Schakel de machine uit en vervolgens weer aan.

Indien dezelfde fout zich voordoet neem contact op met uw dealer.

Inspectie is vereist.

Schakel de machine uit en vervolgens weer aan.

Indien dezelfde fout zich voordoet neem contact op met uw dealer.

Annuleren…

De annuleerknop werd tijdens het kopiëren ingedrukt. De kopieertaak is geannuleerd. Wacht enkele ogenblikken.

Deksel automatische documentinvoer (ADF) open.

De ADF-klep van de scanner is open. Sluit de kap.

Papierstoring opgetreden. Open de deksel van de automatische invoer voor documenten (ADF) op de scanner voor controle.

Vastgelopen papier in de ADF van de scanner.

Open de ADF-klep en verwijder het vastgelopen papier.

Meerdere vellen van het document zijn geplaatst. Open de deksel van de automatische invoer voor documenten (ADF) op de scanner voor controle.

Meerdere vellen van het document zijn geplaatst. Waaier een stapel papier goed uit en plaats die vervolgens op de automatische documentinvoer (ADF). Gebruik de glasplaat als een code of label op het document is aangebracht

Fout scanner-lamp controleer de lamp.

Licht volume van de scanner is laag. Neem contact op met uw dealer.

UIT/AAN Drager Fout <1>

Er is een fout opgetreden in de drager van de scanner. Schakel de machine uit en vervolgens weer aan.

Indien dezelfde fout zich voordoet neem contact op met uw dealer.

USB-geheug. vol

Scannen Naar USB-Geheugen werd geannuleerd, omdat het USB-Geheugen vol is.

Controleer de vrije ruimte in het USB-Geheugen.

Schrijven USB-geheug mislukt.

Het USB-Geheugen is schrijfbeveiligd. Verwijder de beveiliging.

USB-geheugen ontkoppeld.

Het USB-Geheugen werd tijdens het Scannen naar USB-Geheugen verwijderd.

Aansluiten op PC mislukt.

Er werd geen bestemmingscomputer voor het Scannen naar Computer gevonden. Zorg ervoor dat uw computer aan staat en kan worden gelezen.

Wissen van het bericht op [Close (Sluiten)].

Scannen naar PC problemen

Onvoldoende geheugen opgetr. tijdens Rx

Foutmelding voor vol geheugen is opgetreden tijdens faxontvangst. Zorg voor beschikbaar geheugen.

Communicatiefout

Er is een fout opgetreden tijdens de faxtransmissie of faxontvangst.

Telefoon

De externe telefoon is in gebruik.

Bestandstransmissiefout

Een fout zoals een storing van de server of ontkoppeling van een netwerkkabel is tijdens het Scannen Naar gedeelde map opgetreden.

Controleer de netwerkverbinding.

Wissen van het bericht op [Close (Sluiten)].

E-mailtransmissiefout

Een fout zoals een storing van de server of ontkoppeling van een netwerkkabel is tijdens het Scannen Naar E-mail opgetreden. Controleer de netwerkverbinding.

Wissen van het bericht op [Close (Sluiten)].

Control. SMTP-instellingen.

Kan geen verbinding maken met de SMTP-server. Controleer de netwerkinstellingen.

Control. POP3-instellingen.

Kan geen verbinding maken met de POP3-server. Controleer de netwerkinstellingen.

SMTP-login mislukt

Een poging op de SMTP-server in te loggen, resulteerde in een authenticatiefout.

Controleer de netwerkinstellingen.

SMTP Auth Niet-ondersteund

De SMTP-server ondersteunt het authenticatiesysteem niet.

Controleer de netwerkinstellingen.

POP3-login mislukt

Een poging op de POP3-server in te loggen, resulteerde in een authenticatiefout.

Controleer de netwerkinstellingen.

Verkrijg. doel-IP mislukt. Gelieve de DHCP-instellingen te Controleren.

De DHCP-server kan niet worden gedetecteerd/ Controleer de netwerkverbinding.

Controleer DNS-instellingen.

Kan geen verbinding maken met de DNS-server. Controleer de netwerkverbinding.

Controleer serverinstellingen

Kan geen verbinding maken met de fileserver. Controleer de netwerkinstellingen.

Serverlogin mislukt.

Inloggen op de bestandsserver is mislukt. Controleer de serverinstellingen.

Binnengaan directory mislukt.

Verbinding maken met de directory van de FTP-server is mislukt. Controleer de serverinstellingen.

Wijz. gegevenstransfertype mislukt.

Bestandstransmissie is mislukt, omdat het overdrachtstype van het bestand niet door de FTP-server werd geaccepteerd. Wijzig het FTP overdrachtstype naar "binary".

Bestandsschrijven mislukt

Bestanden verzonden met Scannen Naar gedeelde map konden niet worden geschreven. Controleer de toegangsrechten voor de gedeelde map.

FTP-bestemming vol.

Geheugen in de FTP-server is laag. Verwijder overbodige bestanden en zorg voor vrije ruimte.

Wijzig bestandsnaam.

De opgegeven bestandsnaam is niet aanvaardbaar. Controleer de FTP-server instellingen en verander de naam van het bestand.

Apparaatcommunicatieprotocol niet ondersteund.

De server ondersteunt geen CIFS of FTP. Controleer de serverinstellingen.

Controleer netwerksharenaam.

De naam van de gedeelde netwerkmap is niet correct. Controleer de mapnaam in.

Controleer gegevens. Programeer Data Schrijf Fout

Er is een fout opgetreden tijdens de update van het programma.

Steek een USB-geheugen in.

Scannen Naar USB-geheugen of afdrukken vanaf USB-geheugen met een USB-geheugen dat niet was aangesloten werd geprobeerd.

Sluit het USB-Geheugen aan.

[TRAY (De lade)]-cassette ontbreekt.

De cassette in de aangegeven lade is uitgetrokken.

Plaats de casette.

Fout: Beperkte toegang Afdrukken werd in zwart/wit uitgevoerd wegens kleuren afdrukbeperking.

Een kleuren afdruktaak werd een zwart/wit taak wegens een niet-geautoriseerd gebruiker. Neem contact op met uw beheerder voor kleuren afdrukken.

Fout: Beperkte toegang Afdrukken werd in zwart/wit uitgevoerd wegens kleuren afdrukbeperking.

Een kleuren afdruktaak werd geannuleerd wegens een niet-geautoriseerd gebruiker. Neem contact op met uw beheerder voor kleuren afdrukken.

Beperkte toegangsfout Gegevens verwijderd op grond van afdrukbeperkingen.

Een afdruktaak werd geannuleerd wegens een niet-geautoriseerd gebruiker. Neem contact op met uw beheerder voor afdrukken.

Incompatibel USB-apparaat aangesloten. Verwijder aub het verbonden USB-apparaat.

USB-apparaat een niet ondersteund. Verwijder aub het USB-apparaat.

Verwijder aub het verbonden USB-apparaat. USB-apparaat is niet herkend.

Het aangesloten USB-apparaat werd niet herkend. Verwijder aub het USB-apparaat.

Verwijder aub de USB-hub. USB-hub is aangesloten.

Een USB-hub is aangesloten. Verwijder de USB-hub. Het apparaat ondersteunt USB-hub niet.

Inspectie is vereist. SIP Fout

Schakel de machine uit en vervolgens weer aan. Indien dezelfde fout zich voordoet neem contact op met uw dealer.

Bel naar service. Scanner kon printer niet detecteren.

Schakel de machine uit en vervolgens weer aan. Indien dezelfde fout zich voordoet neem contact op met uw dealer.

HDD Fout 0

Tijdens het initialiseren van dit apparaat, werd een nog te formatteren harde schijf gedetecteerd.

HDD Fout 250

Tijdens het initialiseren van dit apparaat, werd een beschadigde map voor encrypted authenticatie afdrukken gevonden. Formatteer de harde schijf opnieuw.

Logbuffer van account is bijna vol.

De logbuffer van de account is bijna vol.

Verkrijg de log en maak de buffer leeg.

Schrijffout Logbestanden.

Fout: schrijffout Logbestand is opgetreden.

Wissen van het bericht op [Close (Sluiten)].

Taaklog Database Fout

Een database toegangsfout is opgetreden tijdens het schrijven of lezen van de taaklog. Het uitschakelen en het opnieuw inschakelen van het apparaat kan het probleem verhelpen.

Wissen van het bericht op [Close (Sluiten)].

Logbuffer van boekhouden is vol (verwijder oude logs)

Oude logs werden verwijderd omdat de account logbuffer vol was. Verkrijg de log en maak de buffer leeg.

IN/UIT schakelen

Schakel de machine uit en vervolgens weer aan. Indien dezelfde fout zich voordoet neem contact op met uw dealer.

Decoderingsfout opgetreden. Controleer de afbeeldingsgegevens.

Een fout is opgetreden in de verzending van de afbeeldingsgegevens naar dit apparaat. Controleer de afbeeldingsgegevens.

Verwerking werd geannuleerd omdat er geen ruimtes op het apparaat was. Gelieve genoeg vrije geheugenruimte te creëren door vermindering van het gebruik en probeer het opnieuw.

De gevensverwerking werd geannuleerd vanwege een vol geheugen.

Verminder het gebruik op het apparaat om beschikbaar geheugen te krijgen en probeer opnieuw.

Verwerking werd geannuleerd door een fout van het apparaat. Na onderhoud of een ander apparaat, gelieve opnieuw te proberen.

De gegevensvewerking werd geannuleerd door een opgetreden fout bij het apparaat.

Repareer of vervang het apparaat en probeer opnieuw.

Toeg. tot PC geweig. Gelieve PC te controleren.

Verbinding maken met een computer mislukte tijdens het Scannen naar Computer. Controleer de instellingen op de computer.

Scannen naar PC problemen

Geg. verwijd.

Dit apparaat heeft geen kleuren toner meer. Kleuren afdrukgegevens worden verwijderd.

PDF-fout

Het PDF-bestand is beschadigd.

Dit PDF-bestand is bev. met een wachtw.

Dit PDF-bestand is bev. met een wachtw. Voer een wachtwoord in om af te drukken.

Geld. wachtw. vereist om doc af te drukken

Dit PDF moet authenticatie. Voer een wachtwoord in om af te drukken.

Geen communicatie met de SNTP-server.

Verkrijging van de actuele tijd van de SNTP-server is mislukt. Controleer de server.

USB-geheugen ontkoppeld.

Het USB-Geheugen werd tijdens het afdrukken vanuit het USB-Geheugen verwijderd. Verwijder het USB-Geheugen niet als er wordt afgedrukt.

Kan best niet openen.

Een opgegeven bestand kon niet worden geopend. Controleer de bestands.

Kan best. niet lezen.

Bestanden kunnen niet worden gelezen. Controleer het apparaat waar de bestanden zijn opgeslagen.

Best. vanaf USB laden.

Gegevens worden vanaf het USB-Geheugen gelezen.

Druk op de Stopknop om het lezen te annuleren.

Er is een fout opgetreden Scannen in behandel.

Het afdrukken is gestopt wegens een fout.

Sensorfout van de afbeeldingsdrum.

De tonersensor fout is in de aangegeven afbeeldingsdrum op het scherm opgetreden.

Afdrukken werd gestopt. Achterste uitvoerlade was tijdens het afdrukken open. Open de uitvoerlade. Foutcode: 409

De achterste uitvoerlade verschoof tijdens het afdrukken.

Plaats de achterste uitvoerlade in de juiste positie en open en sluit vervolgens de uitvoerlade.

Toner op. Vervang die door een nieuwe tonercartridge.

De aagegeven patroon heeft geen toner meer.

Vervang de lege tonercassette door een nieuwe.

Wachttime-out is uitgeschakeld. Afdrukken staat uitgeschakeld behalve via USB. Maak de paginabuffer leeg en schakel time-out in in het menu.

Wachttime-out uitgeschak.

Onvoldoende geheugen opgetr. tijdens Fax Tx-reservatie.

Fout: onvoldoende geheugen is tijdens het Scannen Naar Fax opgetreden.

Onvoldoende geheugen.

Fout: onvoldoende geheugen is tijdens faxontvangst opgetreden.

E-mailontvangst is geannuleerd.

E-mail ontvangst werd geannuleerd.

Controleer de bestandsindeling en de grootte van het bijgevoegde bestand.

Draadloze instellingen zijn incompleet.

Verkeerde waarden worden ingesteld of items blijven uitgeschakeld in de draadloze LAN-instellingen. Controleer de draadloze instellingen.

Niet verbonden met een draadloos verbindingspunt.

Geen draadloze LAN-toegangspunten worden gevonden.

Zorg ervoor dat het toegangspunt is ingeschakeld.

Verbreek de verbinding en maak opnieuw verbinding met de draadloze LAN.

Draadloze opstart mislukt.

Start het apparaat opnieuw op. Als dezelfde fout zich blijft voordoen, neem contact op met uw dealer.

Fout update firmware Probeer het opnieuw. Als het netwerk niet werkt, probeer de firmware update dan via USB

De firmware bijwerken mislukt. Opnieuw updaten.

Bij Google Cloud Print registreren. NIET uitschakelen,
totdat de registratie voltooid is.

Dit apparaat staat bij de Google Cloud Print service geregistreerd. Wacht enkele ogenblikken.

Van Google Cloud Print verwijderen

Dit apparaat wordt van de Google Cloud Print service verwijderd. Wacht enkele ogenblikken.

Opgelet: onbekend verbruiksartikel gedetecteerd Raadpleeg de handleiding "Problemen oplossen" om de werking te herstellen Fout 709

De printer zal niet optimaal functioneren en de afdrukkwaliteit zal verminderen als er een onbekend verbruiksartikel wordt gebruikt.

Wanneer het gebruik van niet-originele verbruiksmiddelen schade aan het product veroorzaakt of erin resulteert dat uw product niet werkt volgens zijn volledige specificatie, dan wordt zulke schade of effect op het product niet gedekt door de garantie.

Om deze risico's aan te nemen en functie te herstellen;

  1. Schakel het apparaat uit.

  2. Houd de knop [CLEAR (WISSEN)] ingedrukt, terwijl u het apparaat inschakelt.

  3. Laat de [CLEAR (WISSEN)] knop los als "RAM CONTROLE 100%" wordt weergegeven.

Deze bewerkingslog wordt in het product opgenomen.

Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met uw dealer.

Vervang de afbeeldingsdrum. [PAGES (PAGINA'S)] rest. pag's.

De afbeeldingsdrum moet binnenkort vervangen worden.

Vervang de afbeeldingsdrum door een nieuwe.

C: Cyaan (blauw), M: Magenta (rood), Y: Geel, K: Zwart

Vervang de afbeeldingsdrum. Printkwaliteit Niet Gegarandeerd.

De afbeeldingsdrum moet binnenkort vervangen worden.

Vervang de afbeeldingsdrum door een nieuwe.

C: Cyaan (blauw), M: Magenta (rood), Y: Geel, K: Zwart

Timeout gegevensontvangst.

Gegevens konden niet binnen een bepaalde tijdsperiode worden ontvangen.

IPv4-adres is conflicterend. Gelieve veranderen IPv4-adres.

De IP-adressen toegewezen aan dit apparaat zijn ook aan een ander apparaat gekoppeld.

Controleer de IP-adressen en wijs een ander IP-adres toe.

Niet-originele heldere afbeeldingsdrum [COLOR (KLEUR)]. Fout:984, 685, 686, 687, 690, 691, 692, 693, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707

Een Niet-optimale afbeeldingsdrum is geïnstalleerd.

C: Cyaan (blauw), M: Magenta (rood), Y: Geel, K: Zwart

C Image drum niet geïnstalleerd. Fout: 696

Cyaan (blauwe) afbeeldingsdrum is niet geïnstalleerd.

Installeer de afbeeldingsdrum.

M Image drum niet geïnstalleerd.Fout: 695

Magenta (rode) afbeeldingsdrum is niet geïnstalleerd.

Installeer de afbeeldingsdrum.

Y Image drum niet geïnstalleerd. Fout: 694

Gele afbeeldingsdrum is niet geïnstalleerd.

Installeer de afbeeldingsdrum.

K Image drum niet geïnstalleerd. Fout: 697

Zwarte afbeeldingsdrum is niet geïnstalleerd.

Installeer de afbeeldingsdrum.

Blanco pagina's werden op alle pagina's gedetecteerd. Gelieve te controleren hoe het document was ingesteld.

Gescande pagina's zijn allemaal blanco. Draai het document om.

Om papier in te stellen dat niet naar de Bovenste Uitvoerlade kan worden uitgevoerd werd het papier uitgevoerd door de Uitvoerlade. Om dit beeldscherm af te sluiten, druk op [Close (Sluiten)] toets.

Controleer het type opgegeven papier.

Druk op [Close (Sluiten)].

Enkelzijdig afdrukken werd uitgevoerd daar de papierinstelling dubbelzijdig afdrukken niet toestond.

Dubbelzijdig afdrukken is niet beschikbaar voor het opgegeven papier.

Controleer het formaat en de dikte van het papier.

Druk op [Close (Sluiten)].

Multifunctionele lade is niet ingesteld om als lade te worden gebruikt, zodat meerdere exemplaren zijn afgedrukt. Gelieve de multifunctionele lade-instellingen te verifiëren. Druk op de toets [Close (Sluiten)] om het dialoogvenster te verwijderen

De instelling van de MP lade is ingesteld op [Do Not Use (Niet gebruiken)]. Wijzig de instelling van de MP lade.

Uitvoer Papier Vol. Verwijder papier uit [TRAY (LADE)]. Fout: 480, 485

Papier in de uitvoerlade is vol.

Verwijder het vouwbad.

Taal Wijzigen. Bedieningspaneel is uitgeschakeld.

De taal op het scherm wordt gewijzigd.

Wacht enkele ogenblikken.

Taalwijziging Mislukt. Fout nr.: %CODE%

Taalomschakeling op het scherm mislukt. Druk op de uit/aan toets om het apparaat uit te schakelen en zet het vervolgens weer aan.

Afwijking in de interne database gedetecteerd. De gegevens moeten worden verwijderd. Na het drukken op [Format (Formateren)] worden de gegevens verwijderd.

Database kan niet meer hersteld worden.

Om de database te verwijderen druk op [Format (Formatteren)].

Kan niet afdrukken omdat uw Accountsoverzicht het te goed op 0 staat. [USERNAME (GEBRUIKERSNAAM)] Samenvatting Accountsoverzicht Naam voor Onvoldoende te goed: [ACCOUNTNAME (ACCOUNTNAAM)] Om de afdruktaak te continueren verhoog uw te goed en selecteer [Start (Starten)].Om het tegoed te verhogen, gelieve contact op te nemen met de apparaatbeheerder. Om de afdruktaak te annuleren, selecteert u [Cancel (Annuleren)].

Het aantal afdruktaken overschrijdt de limiet. Geen afdruktaken zijn meer toegestaan. Contacteer uw beheerder.