Als er een foutbericht wordt weergegeven op het besturingspaneel.

Als er een fout optreedt in deze machine, wordt er een foutmelding en/of foutcode (een nummer met 3 cijfers) weergegeven op het bedieningspaneel.

In dat geval licht de (STATUS)-knop op of knippert hij.

Als u niet zeker bent hoe een probleem op te lossen, voert u het foutbericht of de foutcode in op "Fout Meldingenlijst", en controleer vervolgens de foutoorzaak en de oplossing ervan.