Scannen naar PC problemen

  • Veelvoorkomend in Windows en Mac OS X

Symptoom

Te controleren aspect

Oplossing

Referentie

Het bericht, "Verbinding met PC mislukt." wordt weergegeven op het scherm van het apparaat.

De IP-adres op de computer werd gewijzigd.

Registreer opnieuw de computer op het apparaat.

Een computer die is aangesloten registreren

De computer staat niet aan.

Zet de computer aan.

-

De printer is niet verbonden met een netwerk.

Zorg voor de netwerkverbinding.

-

  • Voor Windows ActKey

Oorzaak

Te controleren aspect

Oorzaak

Oplossing

Het bericht, "Verbinding met PC mislukt." wordt weergegeven op het scherm van het apparaat.

Het document is niet in de positie geplaatst, gespecificeerd in de scan methode in ActKey.

Plaats het document in de positie, gespecificeerd in de scan methode in ActKey of wijzig de instelling voor de scan methode.

-

Staat het papierformaat in ActKey op "Auto", dan zijn een niet-detecteerbare documentformaten op het apparaat ingesteld.

Stel het optimale papierformaat anders in dan "Auto" voor papierformaat in ActKey.

-

In de instellingen van Windows Firewall staat de Netwerkconfiguratie op uitgeschakeld of geblokkeerd.

De instellingen van Windows Firewall aan de hand van de volgende stappen inschakelen.

Vanaf [Control Panel (Bedieningspaneel)], klik op [System and Security (Systeem en beveiliging)] > [Allow a program through Windows Firewall (Programma toestaan door WIndows Firewall)].

Klik op [Change settings (Instellingen wijzigen)], zoek [Network Configuration (Netwerkconfiguratie)] in [Allowed programs and features (Toestaan van programma's en eigenschappen)], selecteer het keuzevakje en kilk vervolgens op [OK (OK)].

-

Op de met USB verbonden computer, wordt knopinstellingen van ActKey of een waarschuwingsbericht weergegeven.

Sluit de knopinstellingen van ActKey of het scherm waarschuwingsbericht.

-

"Toegang geweigerd tot PC." wordt weergegeven op het scherm van het apparaat.

Op de netwerk computer, wordt knopinstellingen van ActKey of een waarschuwingsbericht weergegeven.

Sluit de knopinstellingen van ActKey of het scherm waarschuwingsbericht.

-

  • Overige

Symptoom

Te controleren aspect

Oplossing

Referentie

Kan een profiel niet bewerken/verwijderen

Is het profiel toegewezen aan de macro taak?

Verwijder de macro taak.

JOB MACRO

Is het profiel toegewezen aan de instelling auto aflevering/verzending gegevens opslaan?

Wijzig de instelling auto aflevering/verzending gegevens opslaan zodanig dat het geen profiel gebruikt.

Gegevens van een ontvangen document naar een e-mailbestemming of gedeelde mapp doorsturen (Automatische aflevering)

Verzend- en ontvangst gegevens opslaan (Opslaan verzendgegevens)

Kan een e-mailadres niet bewerken/verwijderen in het adresboek

Is het e-mailadres toegewezen aan de macro taak?

Verwijder de macro taak.

JOB MACRO

Is het e-mailadres toegewezen aan auto aflevering/verzending?

Wijzig de instelling auto aflevering zodanig dat het geen e-mail adres gebruikt.

Gegevens van een ontvangen document naar een e-mailbestemming of gedeelde mapp doorsturen (Automatische aflevering)