Kan geen E-Mail Verzenden en Ontvangen

Punt van controle

Oplossing

Referentie

Heeft u de LAN-kabel verbonden na het aanzetten van de machine?

Zet de machine uit. Verbindt de LAN-kabel voordat u de machine aanzet.

Apparaat inschakelen

Is het e-mailadres van de machine ingesteld?

Stel het e-mailadres van de machine in.

Voordat u Scan Naar E-mail Gebruikt

Is het ingevoerde e-mailadres correct?

Voer het juiste e-mailadres in.

Voordat u Scan Naar E-mail Gebruikt

Is het SMTP-serveradres juist?

Controleer de SMTP-serverinstelling.

Voordat u Scan Naar E-mail Gebruikt

Is het POP3-serveradres juist?

Controleer de POP3-serverinstelling.

Voordat u Scan Naar E-mail Gebruikt

Is het DNS-serveradres juist?

Controleer de DNS-serverinstelling.

Eenvoudige instelling

Is er een andere opdracht aan de gang?

Wacht totdat de andere opdracht is voltooid.

-

Is er een fout opgetreden?

Volg de instructies op het scherm van de machine.

Fout Meldingenlijst

De netwerkverbinding-instelling is verkeerd.

  • Om verbinding te maken met een bedraad netwerk, stel [Wired (Bedraad)] voor de verbinding met het netwerk in op [Enable (Inschakelen).

  • [Wireless(Infrastructure) (Draadloos (Infrastructuur))] en [Wireless(AP Mode) (Draadloos (AP Modus))] kunnen niet tegelijk worden ingeschakeld.

  • Om verbinding te maken met behulp van [Wireless(Infrastructure) (Draadloos (Infrastructuur))], stel [Wireless(AP Mode) (Draadloos (AP Modus)) ] in op [Disable (Uitschakelen)], en stel vervolgens [Wireless(Infrastructure) (Draadloos (Infrastructuur))] in op [Enable (Inschakelen)].

  • Om verbinding te maken met behulp van [Wireless(AP Mode) (Draadloos (AP Modus))], stel [Wireless(Infrastructure) (Draadloos (Infrastructuur))] in op [Disable (Uitschakelen)], en stel vervolgens [Wireless(AP Mode) (Draadloos (AP Modus))] in op [Enable (Inschakelen)].

Deze machine op een netwerk aansluiten

Niet verbonden met een draadloos toegangspunt.

  • Controleer of de schakelaar van het draadloze toegangspunt aan staat.

  • Controleer de instellingen voor het draadloze toegangspunt en voer vervolgens de handmatige of automatische instellingen opnieuw uit.

  • Start de functie voor een draadloze LAN-verbinding opnieuw.

  • Druk op [Apparaatinstellingen], selecteer [Beheerdersinstelling] > [Netwerkmenu] > [Netwerkinstellingen] > [Draadloze instelling], en selecteer vervolgens [Draadloze reconnectie].

Deze machine op een netwerk aansluiten