Eenvoudige instelling

In [Easy Setup]. kunt u veranderen de instellingen van datum/tijd, fax, netwerk, e-mail functie via gebruik van [Device Settings] op het bediening paneel.

 1. Druk op [Device Settings] op het aanraak paneel.

 2. Druk op [Easy Setup].

 3. Voer de beheerdersnaam en het wachtwoord in en druk op [OK (OK)].

  De fabrieksingestelde beheerdersnaam en het wachtwoord zijn respectievelijk "admin" en "aaaaaa".

 4. Volg de instructies op het scherm.

  Onderdeel

  Beschrijving

  Taalinstellingen

  Stelt de taal in die wordt weergegeven op het bedieningspaneel.

  Datum/Tijdsinstellingen

  Tiijdzone

  Stelt de GMT tijd zone in.

  Daglicht Besparing

  Stelt daglicht besparing in naar AAN of UIT.

  Server

  SNTP-server (Primair)

  Stelt de SNTP server in om te gebruiken voor instelling van dehuidige datume en tijd. U kunt maximaal 64 tekens invoeren.

  SNTP Server (Tweede)

  Handmatig

  Datum

  Stelt de huidige datum en tijd handmatig in.

  Tijd

  Wachtw. beheren

  Nieuw wachtw

  Wachtwoord invoeren (controleren)

  Wijzigt het beheerderswachtwoord. U kunt 6 tot 12 tekens gebruiken.

  Faxinst.

  Faxnummer

  Stelt het faxnummer van de machine in. U kunt tot 40 cijfers invoeren.

  Afzender-ID

  Stelt de afzenderinformatie in. U kunt maximaal 22 tekens invoeren.

  Netwerkinstelling

  Het inschakelen van Standaard Gateway

  Stelt welk standaard gateway in om in te schakelen tussen bekabeld LAN of draadloos LAN.

  Draadloze instellingen (indien draadloze LAN-module geïnstalleerd is)

  Automat. setup (WPS)

  WPS-PBC

  WPS-PBC wordt uitgevoerd.

  WPS-PIN

  WPS-PIN wordt uitgevoerd.

  Selectie van draadloos netwerk

  Een lijst met namen van toegangspunten die uit de zoekopdracht gekomen zijn

  Toont een lijst met namen van toegangspunten van de draadloze LAN die uit de zoekopdracht gekomen zijn.

  Handmatige set-up

  SSID

  Een SSID invoeren.

  Beveiliging

  Selecteert de beveiliging van de functie van de draadloze LAN.

  "WPA-EAP" en "WPA2-EAP"kunnen alleen in het Web ingesteld worden.

  WEP-sleutel

  Invoeren WEP-sleutel.

  Geeft weer of [WEP (WEP)] wordt geselecteerd voor [Security (Beveiliging)].

  Coderingstype WPA

  Selecteer een WPA/WPA2-PSK of WPA2-PSK gecodeerd type.

  Weergeeft als [WPA/WPA2-PSK (WPA/WPA2-PSK)] of [WAP2-PSK (WAP2-PSK)] wordt geselecteerd voor [Security (Beveiliging)].

  WPA Eerder gedeelde sleutel

  Voer de eerder gedeelde sleutel in.

  Weergeeft als [WPA/WPA2-PSK (WPA/WPA2-PSK)] of [WAP2-PSK (WAP2-PSK)] wordt geselecteerd voor [Security (Beveiliging)].

  Draadloze reconnectie

  Draadloos opnieuw verbinden wordt uitgevoerd.

  IP-adres

  Hiermee stelt u het IP-adres in. U kunt maximaal 15 tekens invoeren.

  Subnetmasker

  Hiermee stelt u het subnetmasker in. U kunt maximaal 15 tekens invoeren.

  Standaard Gateway

  Stelt het gateway-adres in. U kunt maximaal 15 tekens invoeren.

  DNS Server (Primair)

  Stelt het IP adres in voor een eerste DNS server. U kunt maximaal 15 tekens invoeren.

  DNS Server (Secundair)

  Zet het IP adres van de secundaire DNS-server. U kunt maximaal 15 tekens invoeren.

  WINS Server (Primair)

  Zet een naam of een IP-adres voor de WINS-server. U kunt maximaal 15 tekens invoeren.

  WINS Server (Secundair)

  Zet een naam of een IP-adres voor de WINS-server. U kunt maximaal 15 tekens invoeren.

  E-mail Instelling

  Mailserveradres

  Stelt het IP-adres of de hostnaam in voor de SMTP-server. U kunt maximaal 64 tekens invoeren.

  Afzenderadres (van) instellen

  Stel een e-mailadres van deze machine in.

  Ontvang instelling

  Stelt het protocol in dat wordt gebruikt voor ontvangen van e-mails.

  Authenticatie methode

  Stelt de authenticatie methode in.

  SMTP Gebruiker ID

  Stelt de login-ID in voor de server die wordt gebruikt voor SMTP-authenticatie. U kunt maximaal 64 tekens invoeren.

  SMTP wachtwoord

  Stelt het wachtwoord in naar de server gebruikt voor SMTP authentificatie. U kunt maximaal 64 tekens invoeren.

  POP3-server

  Stelt het IP-adres of de hostnaam in voor de POP3-server. U kunt maximaal 64 tekens invoeren.

  POP gebruiker ID

  Stelt de login-ID in voor de server die wordt gebruikt voor POP-authenticatie. U kunt maximaal 64 tekens invoeren.

  POP-wachtwoord

  Stelt het wachtwoord in voor de server die gebruikt wordt voor POP-authenticatie. U kunt maximaal 16 tekens invullen.

  Test

  Verzendt een testmail naar de mailserver.

  U kunt controleren of de communicatie tussen uw machine en de mailserver normaal werkt.

  Testafdruk

  Met testafdrukken kunt u controleren of de verbruiksartikelen en papier juist ingesteld zijn.