Profiel

U kunt printer profielen registreren en aanpassen.

 1. Druk op [Device Settings] op het aanraak paneel.

 2. Druk op [Profile].

 3. Selecteer een nummer en druk dan op [Register (Registreren)].

  Om het geregistreerde profiel te bewerken, druk op [Edit (Bewerken)].

 4. Verander de instelling, en druk dan op [OK]

  Druk op [Back] totdat [OK] is weergegeven aan de onderkant van het aanraak paneel wanneer nodig.

 5. Druk op [Back] totdat het hoofdscherm wordt weergegeven.

  Item

  Standaard fabrieksinstellingen

  Beschrijving

  Bewerken / registreren

  Serverinstellingen

  Nr.

  -

  Geeft het nummer van een item weer.

  Profielnaam

  (NUL)

  Stelt de naam van een profiel in. U kunt maximaal 16 tekens invullen.

  Protocol

  CIFS

  Selecteert een protocol om te gebruiken voor het opslaan van bestanden.

  Netwerkpad

  (NUL)

  Stelt een serveradres en een directory in om de gescande gegevens op te slaan. U kunt maximaal 144 tekens invullen.

  Gebruikersnaam

  (NUL)

  Stel een login met een gebruikersnaam voor de server in. U kunt maximaal 32 tekens invullen.

  Wachtwoord

  (NUL)

  Stelt een login met een wachtwoord voor de server in. U kunt maximaal 32 tekens invullen.

  Transmissieoptie

  Codeercommunicatie

  Geen

  Selecteert een coderingsmethode communicatie. Niet beschikbaar, wanneer men een CIFS-protocol gebruikt. Keuzes verschillen afhankelijk van het protocol dat geselecteerd wordt.

  Poortnr.

  445

  Stelt een poortnummer in. Beschikbaar bereik: 1 tot 65535

  PASV-mode

  UIT

  Stelt in of de FTP passieve modus wordt gebruikt.

  Voorwaarde voor weergave: FTP is ingesteld als protocol.

  CIFS-tekenset

  UTF-16

  Selecteert de tekencode die men moet gebruiken. Voorwaarde voor weergave: CIFS is ingesteld als protocol.

  Scaninstellingen

  Scanformaat

  Auto

  Selecteert een scanformaat.

  Afb. instellingen

  Dichtheid

  0

  Stelt de dichtheid van beelden in.

  Documenttype

  Tekst & foto

  Stelt de beeldkwaliteit van documenten in.

  Achtergrondverwijdering

  Auto

  Stelt de achtergrondverwijdering van documenten in.

  Resolutie

  200 dpi

  Selecteert een resolutie voor het scannen.

  Contrast

  0

  Stelt het contrast van documenten in. De standaard waarde is de waarde die ingesteld is in het menu [Instelling admin.].

  Tint

  0

  Stelt de kleurbalans voor rood en groen in. De standaard waarde is de waarde die ingesteld is in het menu [Instelling admin.].

  Verzadiging

  0

  Stelt de kleurverzadiging van documenten in. De standaard waarde is de waarde die ingesteld is in het menu [Instelling admin.].

  RGB

  Rood: 0

  Groen: 0

  Blauw: 0

  Stelt het RGB-contrast in. De standaard waarde is de waarde die ingesteld is in het menu [Instelling admin.].

  Bestandsnaam

  (NUL)

  Stelt de naam van een bestand in. U kunt maximaal 64 tekens invullen.

  De volgende opties kunnen worden ingesteld.*1

  #n: met toevoeging van een serienummer van 00000 tot 99999

  #d: met toevoeging van de datum van een bestandscreatie (jjmmdduummss)

  Kleurmodus

  Automatische (kleur / mono)

  Stelt scankleur in.

  Bestandsformaat

  Automatische (kleur / mono)

  Multi-PDF

  Stelt een bestandsformaat in voor scannen.

  Automatische (kleur / Grijswaarden)

  Multi-PDF

  Kleur

  Multi-PDF

  Grijsschaal

  Multi-PDF

  Mono

  Multi-PDF

  Compressieratio

  Kleur

  Gemiddeld

  Stelt een compressiesnelheid voor scannen in.

  Grijsschaal

  Gemiddeld

  Mono

  Hoog

  Randverwijdering

  Instellingen

  UIT

  Stelt in of de schaduwrand die is gecreëerd in 2-pagina's verdeelde documenten wordt gewist.

  Breedte

  5 mm (0,2 inch)

  Stelt de verwijderingsbreedte in.

  Beschikbaar bereik: 5 tot 50 mm (0,2 tot 2,0 inches)

  Centrumverwijdering

  Instellingen

  UIT

  Stelt in of de schaduwlijnen in het midden van een document van twee pagina's verwijderd moeten worden.

  Breedte

  5 mm (0,2 inch)

  Stelt de verwijderingsbreedte in.

  Beschikbaar bereik: 5 tot 50 mm (0,2 tot 2,0 inch)

  Overslaan lege pagina's

  UIT

  Schakelt de functie Lege pagina's overslaan in- of uit.

  Gecodeerde PDF

  Gecodeerde PDF

  Niet-gecodeerd

  Stelt in of PDF-codering wordt ingeschakeld.

  Encryptieniveau

  Gemiddeld

  Stelt het coderingsniveau in.

  Document open-wachtwoord

  Uitschakelen

  Stelt een wachtwoord in voor het openen van een gecodeerde PDF.

  Het wachtwoord om een document te openen kan niet hetzelfde zijn als een wachtwoord voor toestemming.

  Om een PDF-bestand te coderen moet u een wachtwoord instellen om een document te openen of een wachtwoord voor toestemming.

  U kunt maximaal 32 tekens invullen.

  Wachtwoord

  Wachtwoord (contr.)

  (NUL)

  Voer een wachtwoord in (twee keer).

  Toelatingswachtwoord

  Uitschakelen

  Stelt een wachtwoord in om afdrukken of bewerken op een gecodeerd PDF-bestand te regelen.

  Het wachtwoord voor toestemming kan niet hetzelfde zijn als een wachtwoord om een document te openen.

  Om een PDF-bestand te coderen moet u een wachtwoord instellen om een document te openen of een wachtwoord voor toestemming.

  U kunt maximaal 32 tekens invullen.

  Wachtwoord

  Wachtwoord (contr.)

  (NUL)

  Voer een wachtwoord in (twee keer).

  Toestemming

  Toestemming om af te drukken

  Niet toegestaan

  Stelt de permissie-instellingen voor een gecodeerd PDF-bestand in.

  Weergaveconditie: een toestemmingswachtwoord is ingesteld.

  Toestemming om op te halen

  Niet toegestaan

  Toestemming om te bewerken

  Niet toegestaan

  Verwijderen

  Verwijdert profielen.

  Op naam sorteren

  Sorteert profielen op alfabet.

  Op nummer sorteren

  Sorteert profielen in geregistreerde numerieke volgorde.

  Zoeken

  Zoekt naar een profiel.

  Registr. naar leeg nr.

  Registreert naar een leeg nummer.

  Springen

  Gaat naar de pagina met het ingevoerde nummer.

  *1

  Voor profielen, "#n" or "#d" kan worden gespecificeerd voor [File Name].

  Wanneer u specificeert "#n": 5-cijferig serienummer vanaf 00000 tot 99999

  Wanneer u specificeert "#d": Datum en tijd wanneer een bestand is gecreëerd. 12-cijferig nummer in jjmmdduummss formaat.

  jj:

  Jaar gecreëerd (de laatste twee cijfers van de Christelijke Eeuw)

  uu:

  Uur van aanmaak (00 tot 23)

  mm:

  Maand van aanmaak (01 tot 12)

  mm:

  Minuut van aanmaak (00 tot 59)

  dd:

  Dag van de maand van aanmaak (01 tot 31)

  ss:

  Seconde van aanmaak (00 tot 59)

  * De datum en tijd waarop een bestand is aangemaakt zijn waarden van de timer van MC873.

  Een voorbeeld van bestand naam specificatie (wanneer het bestand formaat PDF is)

  Als men "Data#n" opgeeft: Opgeslagen als bestandsnamen zoals "Data0000.pdf" en "Data00001.pdf".

  Wanneer u specificeert "Bestand#d": Opgeslagen met bestand namen zoals "Bestand090715185045.pdf".

  Wanneer u specificeert "Scan": "Scan.pdf" wordt eerst gecreëerd, en dan worden gegevens opgeslagen met de naam "Scan#.pdf".

  Raadpleeg het bovenstaande voor "#d".

  Wanneer niets is gespecificeerd: "Image.pdf" wordt eerst aangemaakt en vervolgens worden gegevens opgeslagen onder de naam "Image#d.pdf".

  Raadpleeg het bovenstaande voor "#d".

  Opmerking

  Bestandsnamen geregistreerd in profielen worden toegepast bij het uitvoeren van Scannen naar gedeelde map.

  Wanneer automatische aflevering uitgevoerd wordt met gebruik van proielen met deze bestandsnamen, worden de bovenstaande namen niet toegepast.

  De bestandsnaam bij automatische aflevering wordt ingesteld naar "jaar/maand/dag/uur/minuut/seconde_xxxxcxxxx.pdf". Het deel van "jaar/maand/dag/uur/maand/seconde" is de datum en tijd wanneer een bestand is gecreëerd voor het bovenstaande "#d", en het deel "_xxxxxxxx" zijn extra alfanumeriek karakters (betekenisloze waarde) om geen andere bestanden te dupliceren.