Niet in staat te scannen

Punt van controle

Oplossing

Referentie

Is het apparaat uitgeschakeld?

Zet de machine aan.

Apparaat inschakelen

Is de kabel op de machine aangesloten?

Controleer de kabelverbindingen en verbind de kabels dan op juiste wijze.

Deze machine op een netwerk aansluiten

Is de kabel beschadigd?

Vervang de kabel.

-

Is de netwerkinstelling correct?

Stel de netwerkinstelling correct in.

Deze machine op een netwerk aansluiten

Is er een fout opgetreden?

Volg de instructies op het scherm van de machine.

Als u de scannen naar PC functie gebruikt, zie "Scannen naar PC problemen".

Fout Meldingenlijst

Scannen naar PC problemen

Is [Mixed Size (Gemengd formaat)] ingesteld op [ON (AAN)]?

Wanneer u een document op de glasplaat plaatst om het te scannen, kunt u het mogelijk niet scannen en verschijnt de melding "Stel document in op ADF".

Stel [Mixed Size (Gemengd formaat)] in op [OFF (UIT)].

Verschillende documentformaten kopiëren (Gemengd formaat)