Kan geen Bestanden Opslaan in een Netwerkmap

Punt van controle

Oplossing

Referentie

Is de FTP/CIFS-instelling juist?

Controleer de profielinstellingen.

Voordat Scannen Naar Gedeelde Map Gebruikt kan worden

Is er een fout opgetreden?

Volg de instructies op het scherm van de machine.

Fout Meldingenlijst