Ενημέρωση Εγκατεστημένων Οδηγών

Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο ενημέρωσης των προγραμμάτων οδήγησης εκτυπωτή που έχουν εγκατασταθεί σε έναν υπολογιστή. Πρέπει να έχετε τα δικαιώματα διαχειριστή για τον υπολογιστή, για να ολοκληρώσετε αυτή τη διαδικασία.