Ενημέρωση του προγράμματος οδήγησης σαρωτή (Windows)

Ελέγξτε τις λεπτομέρειες σχετικά με το πιο πρόσφατο πρόγραμμα οδήγησης στην ιστοσελίδα.

Σημείωση

Πρέπει να συνδεθείτε ως διαχειριστής για να πραγματοποιήσετε αυτή τη διαδικασία.

  1. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο που κατέβηκε.

    Το αρχείο εξάγεται, και στη συνέχεια ξεκινά το πρόγραμμα εγκατάστασης.

  2. Εγκαταστήστε τον οδηγό ακολουθώντας τις οδηγίες.