Ενημέρωση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή (Mac OS X)

Ελέγξτε τις λεπτομέρειες σχετικά με το πιο πρόσφατο πρόγραμμα οδήγησης στην ιστοσελίδα.

Σημείωση

Πρέπει να συνδεθείτε ως διαχειριστής για να πραγματοποιήσετε αυτή τη διαδικασία.