Καθαρισμός της Κεφαλής LED

Καθαρίστε την κεφαλή LED εάν εμφανίζονται κάθετες άσπρες γραμμές, εάν οι εικόνες ξεθωριάζουν ή εάν υπάρχουν σημάδια μελανιού στην περιφέρεια των γραμμάτων στις εκτυπώσεις.

Σημείωση

 • Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες, όπως μεθυλική αλκοόλη ή διαλυτικά καθώς φθείρουν την κεφαλή LED.

 • Μην εκθέτετε το τύμπανο απευθείας στο φως του ήλιου ή υπό δυνατό φως (περίπου 1,500 lux ή παραπάνω). Ακόμα και κάτω από φωτισμό δωματίου, μην αφήνετε το τύμπανο απεικόνισης για 5 λεπτά ή περισσότερο.

 1. Κρατήστε τη λαβή (Α) για να ανοίξετε τη μονάδα σαρωτή.

 2. Τοποθετήστε το δάχτυλό σας μέσα στην εσοχή (Β) στη δεξιά πλευρά της συσκευής και τραβήξτε τον μοχλό ανοίγματος μπροστινού καλύμματος (1) για να ανοίξετε το μπροστινό κάλυμμα (2) προς τα μπροστά.

 3. Πατήστε το κουμπί (C) και ανοίξτε τον δίσκο εξόδου (3).

  Ίσως προκληθούν εγκαύματα.

  Η μονάδα σταθεροποιητή είναι εξαιρετικά καυτή. Μην την αγγίζετε.

 4. Σκουπίστε ελαφρά τους τέσσερις φακούς των κεφαλών LED με ένα μαλακό χαρτί .

 5. Κλείστε τον δίσκο εξόδου ωθώντας και τις δύο πλευρές του δίσκου εξόδου καλά.

 6. Κλείστε το μπροστινό κάλυμμα.

  Σημείωση

  Δεν είναι δυνατό να κλείσει το μπροστινό κάλυμμα εάν ο δίσκος εξόδου δεν είναι κλειστός με ασφάλεια.

 7. Κρατήστε τη λαβή (Α) για να κλείσετε τη μονάδα σαρωτή.