Καθαρισμός των κυλίνδρων τροφοδοσίας χαρτιού (Δίσκος πολλαπλών χρήσεων)

Καθαρίστε τους κυλίνδρους τροφοδότες χαρτιού στον δίσκο ΜΡΤ

 1. Ανοίξτε τον δίσκο πολλαπλών χρήσεων (2) προς τα εμπρός εισάγοντας τα δάκτυλά σας στις μπροστινές εγκοπές (1).

 2. Σηκώνοντας ελαφρώς τον δίσκο πολλαπλών χρήσεων (2), πιέστε τον δεξιό βραχίονα (3) προς τα μέσα, μετά ξεκλειδώστε τη γλωττίδα (4).

 3. Με τον ίδιο τρόπο, σηκώνοντας ελαφρώς τον δίσκο πολλαπλών χρήσεων (2), πιέστε τον αριστερό βραχίονα (3) προς τα μέσα, μετά ξεκλειδώστε τη γλωττίδα (4).

 4. Ανοίξτε το κάλυμμα συνόλου χαρτιού (5) μέχρι να αγγίξει το σώμα της συσκευής.

 5. Σκουπίστε τους κυλίνδρους.

  Σημείωση

  Μην προκαλείτε ζημιά στον μοχλό αισθητήρα τέλους χαρτιού όταν καθαρίζετε τους κυλίνδρους.

 6. Ανοίξτε το κάλυμμα του κυλίνδρου διαχωρισμού (7) προς τα εμπρός ενώ πιέζετε το κεντρικό τμήμα του δίσκου πολλαπλών χρήσεων.

 7. Σκουπίστε τους κυλίνδρους διαχωρισμού (8) με ένα βρεγμένο πανί που έχετε στύψει καλά.

 8. Κλείστε το κάλυμμα του κυλίνδρου διαχωρισμού (7).

 9. Κατεβάστε το κάλυμμα συνόλου χαρτιού (5).

 10. Πιέζοντας τον δεξιό βραχίονα (3) στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων (2) προς τα μέσα, σηκώστε ελαφρώς τον δίσκο πολλαπλών χρήσεων (2) και γαντζώστε τη γλωττίδα (4).

  Σημείωση

  Εάν κλείσετε τον δίσκο πολλαπλών χρήσεων χωρίς να τοποθετήσετε τη γλωττίδα πίσω στη θέση της, ενδέχεται να ραγίσει το κάλυμμα συνόλου χαρτιού. Βεβαιωθείτε πως το έχετε τοποθετήσει πίσω στη θέση του.

 11. Με τον ίδιο τρόπο, πιέζοντας τον αριστερό βραχίονα (3) του δίσκου πολλαπλών χρήσεων (2) προς τα μέσα, σηκώστε ελαφρώς τον δίσκο πολλαπλών χρήσεων (2) και γαντζώστε τη γλωττίδα.

  Σημείωση

  Εάν κλείσετε τον δίσκο πολλαπλών χρήσεων χωρίς να τοποθετήσετε τη γλωττίδα πίσω στη θέση της, ενδέχεται να ραγίσει το κάλυμμα συνόλου χαρτιού. Βεβαιωθείτε πως το έχετε τοποθετήσει πίσω στη θέση του.

 12. Κλείστε τον δίσκο πολλαπλών χρήσεων.

  Εάν ο δίσκος πολλαπλών χρήσεων δεν κλείνει, πιέστε το τμήμα φόρτωσης χαρτιού του δίσκου πολλαπλών χρήσεων προς τα κάτω για να τοποθετήσετε το κάλυμμα συνόλου χαρτιού ξανά στη θέση του.