Ενημέρωση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή (Windows)

Ελέγξτε τις λεπτομέρειες σχετικά με το πιο πρόσφατο πρόγραμμα οδήγησης στην ιστοσελίδα.

Σημείωση

Πρέπει να συνδεθείτε ως διαχειριστής για να πραγματοποιήσετε αυτή τη διαδικασία.

 1. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο που κατέβηκε.

  Υπόμνημα

  Αν εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου [Έλεγχος Λογαριασμού Χρήστη], κάντε κλικ στο [Ναι].

 2. Επιλέξτε μία γλώσσα, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [OK].

 3. Διαβάστε το συμφωνητικό άδειας χρήσης και μετά κάντε κλικ στο [Συμφωνώ].

 4. Εγκαταστήστε τον οδηγό ακολουθώντας τις οδηγίες.

  Αν ο οδηγός της προηγούμενης έκδοσης έχει ήδη εγκατασταθεί, θα εμφανιστεί η οθόνη για να επιλέξετε την ενημέρωση. Ακολουθήστε τις οδηγίες.

  Επίσης, ίσως χρειαστεί επανεκκίνηση του Η/Υ πριν ενημερώσετε τον οδηγό.

 5. Εάν εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου [Βοηθός Δυνατοτήτων Προγράμματος] μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι κάνετε κλικ στο [Το πρόγραμμα αυτό εγκαταστάθηκε σωστά].