Spare forbruksvarer og kostnader

Dette kapittelet beskriver hvordan du sparer forbruksvarer og kostnader.

Tips for å skrive ut mer økonomisk

Du kan utnytte begge sidene av arkene med tosidig utskrift (duplex) og bruke funksjonen for å skrive ut flere sider på én side (multi-page printing).

Skrive ut tosidig (Duplex Printing)

Kombinere flere sider på én side

Bruk strømsparemodus (Power Save mode). Du kan konfigurere maskinen slik at den automatisk går i strømsparemodus (Power Save mode) etter et bestemt intervall.

Spara på strömförbrukningen med energisparfunktionen

Bruk funksjonen for sparing av toner (toner save mode). Med dette alternativet bruker du mindre toner enn vanlig når du skriver ut.

Spare toner