Spara på strömförbrukningen med energisparfunktionen

Maskinen har tre energisparlägen: Energisparläge, viloläge och djupviloläge.

I energisparläge stängs skärmen och energisparlampan tänds eller blinkar.

Tryck på knappen (ENERGISPARLÄGE) för att sätta maskinen i viloläge.

Om maskinen är inaktiv under en längre tid (fabriksinställningen är en minut) går maskinen automatiskt in i energisparläge.

Om maskinen är inaktiv i energisparläget under en viss tidsperiod (standardinställningen är 15 minuter) går maskinen in i viloläget eller djupviloläget.

Minne

Trykk på (STRØMSPARING)-knappen for å gå ut av strømsparingsmodus. Maskinen våkner også fra strømsparingsmodus når det mottas data fra en datamaskin eller annen enhet.